סדר פסח - ליל הסדר חלק ד’

סדר פסח לפי סדר הסימנים - צפון, ברך, הלל נרצה וסיכום הסימנים בקצרה

03/08/19 | ב' אב התשע"ט

שליחת שמות לתפילה וברכה בברכת הכהנים בכותל, חוה"מ סוכות 2021 - בחינם! לחצו כאן

צפון (אפיקומן)
 • בסיום הסעודה קודם ברכת המזון, אוכלים את האפיקומן שהוא זכר לקורבן פסח שהיה נאכל על השובע
 • שיעור אכילת האפיקומן:
        - עיקר הדין: יאכל כזית מצה, 27 גרם, מהמצה ששבר ביחץ, החלק הגדול (שהוא האפיקומן)  
        - יש מחמירים: לאכול 2 כזתות, 54 גרם,:  
        - כזית אחד: זכר לקורבן פסח שהיה נאכל על השובע
        - כזית השני: זכר למצה שהייתה נאכלת עם קורבן הפסח
 • אדם המחמיר לאכול 2 כזתות, יחמיר לעצמו בלבד, שכן דעת רוב הפוסקים שדי בכזית אחד בלבד. וכן ניתן להקל ולאכול שיעור של 18 גרם בכזית השני
 • צריך לאכול את האפיקומן לתאבון, כלומר שהאדם עדיין לא שבע מאכילתו אלא מתאווה מעט לאכול (ולכן חכם עיניו בראשו וישאיר מקום לאפיקומן)
 • אדם שאכל את האפיקומן שהוא שבע כל כך עד שקץ באכילתו, לא יצא ידי חובת אכילת אפיקומן, אמנם אם אוכל את האפיקומן לא לתאבון כל כך אך אינו קץ באכילתו, יצא ידי חובה
 • יאכל האפיקומן, בהסיבה לצד שמאל, ויזכיר לבני ביתו להסב באכילת האפיקומן
 • קודם אכילת האפיקומן יאמר: "זכר לקרבן הפסח שנאכל על השובע"
 • גבר ששכח ולא היסב באכילת האפיקומן:
       - אם עדיין לא בירך ברכת המזון:
       - אם יכול לאכול עוד כזית מצה: צריך לחזור ולאכול בהסיבה   
       - אם אינו יכול לאכול עוד כזית מצה: יסמוך על המקילין ויצא ידי חובה
       - אם בירך כבר בירכת המזון: אינו צריך לחזור ולאכול בהסבה
 • אישה שלא הסיבה, אינה צריכה לחזור לאכול שוב אלא יצאה ידי חובה
 • אדם ששכח ולא אכל כלל אפיקומן:
     -  אם נטל ידיו למים אחרונים או שאמר "הב לן ונבריך": יאכל האפיקומן בלי ברכת המוציא
     -  אם בירך כבר ברכת המזון או שתה כוס שלישית: יטול ידיו ויברך "המוציא" ויאכל כזית מהאפיקומן  
       בהסבה, ולעניין נטילת הידיים:
     - אם אוכל כזית מצה: לא יברך על נטילת ידיים
     - אם מחמיר ואוכל 2 כזתות מצה: יברך על נטילת ידיים
 • לא יאכל כלום אחר אכילת האפיקומן כדי שיהיה טעם מצה בפיו אך מותר לשתות מים או מיץ תה או קפה ואפילו עם סוכר
 • אדם  ששכח ואכל אחרי אכילת האפיקומן מאכל אחר:
     -  אם לא בירך ברכת המזון: יאכל עוד כזית אפיקומן, כדי שישאר טעם מצה בפיו
     -  אם בירך ברכת המזון: לא צריך לחזור ולאכול שוב כזית אפיקומן
 • אדם ששכח ובירך על מאכל אחר אכילת האפיקומן ונזכר שאסור לאכול כלום אחר האפיקומן קודם שטעם, יטעם מהמאכל מעט כדי שלא תהיה ברכתו, ברכה לבטלה 
 • יזהר לאכול האפיקומן קודם חצות. ואם אכל האפיקומן לאחר חצות, יצא ידי חובה בדיעבד
 • נכון לומר דברי תורה על השולחן, משניות פסחים וכדומה, רק שלא יאריך מידי כדי שלא ישנו המסובין, ואם רואה שהציבור עייף, טוב יותר להזדרז לגמור את הלל כדי לזכות את הרבים
 
ברך
 • אחר אכילת האפיקומן יטול ידיו למים אחרונים ויברך ברכת המזון. ואם יש שלושה שאכלו יעשו זימון
 • ישטוף הכוס וידחנו אפילו הוא נקי וימלאו ביין (כוס שלישית)
 • אין להסב בברכת המזון
 • יוסיף ויאמר "יעלה ויבוא" בברכת המזון
 • אחר ברכת המזון יברך בורא פרי הגפן על היין כוס השלישית ויכוון לפטור את הכוס הרביעית, (כוס רביעית שותים אותה לאחר ההלל)
 • לאחר ששתה כוס שלישית, לא ישתה עוד יין בין כוס שלישית לכוס רביעית
 • שותים כוס שלישית בהסבה לצד שמאל
 • אדם ששכח ולא היסב בשתיית הכוס וחוזר ושותה כוס נוספת בהסבה
 • אישה שלא היסבה:
           -  לכתחילה: צריכות לחזור ולשתות כוס נוספת בהסבה
           -  בדיעבד: אם לא היסבה, יצאה ידי חובה ואינה צריכה לשתות כוס נוספת בהסבה
 
הלל
 • לאחר שתיית כוס שלישית מוזג כוס רביעית ואומר הלל בשמחה והכול הולך אחר החיתום
 • יזהר לסיים הלל קודם חצות, ואם סיימו לאחר חצות יצא ידי חובה, אך לא יחתום ברכת "יהללוך" שבהלל
 • בסיום ההלל ישתה כוס רביעית בהסבה לצד שמאל (לא מברכים על כוס זו)
 • גבר ששכח להיסב בשתיית הכוס וחוזר ושותה כוס נוספת הסבה
 • אישה שלא היסבה:
           -  לכתחילה: צריכות לחזור ולשתות כוס נוספת בהסבה
           -  בדיעבד: אם לא היסבה, יצאה ידי חובה ואינה צריכה לשתות כוס נוספת בהסבה
 
נרצה
 • לאחר אמירת ההלל, מצווה להמשיך לספר ביציאת מצרים ויעסוק בתורה ובמדרשי חז"ל
 • יש נוהגים לשיר את הפיוט "אחד מי יודע" "חד גדיא" ושיר השירים ומנהג יפה הוא
 • מותר לשתות תה קפה עם סוכר או משקאות קלים, אך אסור לאכול : אוכל, פירות או ממתקים וכדומה                                                
  
סיכום הסימנים בקצרה
 • קדש - מקדשים על היין ושותים כוס ראשונה בהסבה (פוטרים כוס שניה)
 • רחץ - נוטלים ידיים בלי ברכה לפני אכילת הכרפס
 • כרפס - אכילת מעט כרפס במי מלח ללא הסבה
 • יחץ - חוצים את המצה האמצעית לשניים
 • מגיד - אמירת ההגדה ובסיום ההגדה שותים כוס שניה בהסבה
 • רחצה - נטילת ידים עם ברכה לפני אכילת מצה
 • מוציא מצא – מסדר הסדר: אוכל 2 כזתות מצה בהסבה, שאר המסובים: אוכלים כזית מצה אחת בהסבה
 • מרור - אוכלים כזית חסה ללא הסבה
 • כורך - אוכלים כזית מצה עם כזית חסה בהסבה
 • שולחן עורך - אוכלים את סעודת החג, אם רוצה יכול להסב
 • צפון - אוכלים כזית מצה בהסבה (אכילת האפיקומן)
 • ברך - מברכים ברכת המזון ובסיום ברכת במזון שותים כוס שלישית בהסבה (פוטרים כוס רביעית)
 • הלל - אומרים הלל ובסיומו שותים כוס רביעית בהסבה
 • נרצה - ממשיכים לספר בסיפור יציאת מצרים
 
 

דרגו את המאמר: 

ממוצע 4.9 (86 מדרגים)

יש לנו 2 קבוצות ווטסאפ מרכזיות במוקד תהילים ארצי. הצטרפו לאחת מהן לפחות בלחיצה: קבוצות פרק תהילים יומי + קבוצות הסגולה/התפילה היומית

תכנים שיעניינו אותך (מתחלף מדי יום בחצות)מאת https://www.tehillim-center.co.il/

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך


כשר לפסח: עוגיות שקדים ללא קמח

פסח הוא החג בו כל מי שרגיש לגלוטן או נמנע ממנו, יכול ליהנות מן המאכלים והקינוחים ללא חשש. העוגיות הללו הן פינוק טעים במיוחד

מכירת חמץ באינטרנט - דרך מוקד תהילים ארצי

מכירת חמץ בחינם - מלאו פרטים, ואנו במוקד תהילים ארצי נדאג למכור את החמץ עבורכם! המכירה תבוצע דרך הרב הראשי, הרב דוד לאו שליט"א, ושמותיכם יועברו ללשכת הרב בערב פסח תש"פ 2020

סגולת "ונצעק" בליל הסדר - עוצמתה וסיפור מחזק

ושאלוהו כל המסובים: "מה נצעק ואיך נצעק?" התלהב מאניש ואמר בתמימות ובפשטות: "תזעקו ג' פעמים אל ה' – 'כבר אין בכוחו של מאניש לסבול ולהמתין יותר. מאניש מוכרח כבר לבוא בברית האירוסין'"… ואכן הכל החרו אחריו ואמרו ג' פעמים באותו נוסח שנצטוו ממאניש.

סגולות נבחרות


סגולה למכירת רכב

קראו פרקי תהילים, כ"ג ו-ס"ה המסוגלים למכירת רכב בהקדם: מִזְמוֹר לְדָוִד יְהוָה רֹעִי לֹא אֶחְסָר: בִּנְאוֹת דֶּשֶׁא יַרְבִּיצֵנִי עַל מֵי מְנֻחוֹת יְנַהֲלֵנִי:

סגולה להצלחה בטסט

ריבונו של עולם, הריני עומד לפני מבחן בנהיגה. עזרני להיות מרוכז במבחן ולנהוג בדרך נכונה. כולל תהילים פרק נז ותהילים פרק קח

סגולה נגד עייפות

צפו בסגולה שמביא הרב עמנואל מזרחי בשם הרב יוסף דיין זצ"ל כנגד עייפות
לכל הסגולות
אומרים תהילים בשבילך 24 שעות: 1-700-700-721   |