רבי שמעון בר יוחאי - מה הקשר בין רבי שמעון בר יוחאי לנביא אחיה?

מדוע ישב רבי שמעון 13 שנה במערה? מדוע לא נעשה לו נס שבגדיו לא יבלו? מתוך שיעורו של הרב אליהו עמר שליט"א

03/08/19 | ב' אב התשע"ט

מסירת שמות לתפילה בחינם: הקליקו כאן ושלחו שמות לתפילה מיוחדת שנערוך בקבר רחל, ביום ההילולה (יום ראשון הקרוב, 17.10). לשליחת שמות לחצו -->>

רבי שמעון בר יוחאי - מתוך שיעורו של הרב אליהו עמר שליט"א:

13 שנים במערה כנגד 13 כסאות של זהב:

במזמור "ואמרתם כה לחי" מופיע הנביא אחיה, מה הקשר של רבי שמעון בר יוחאי לנביא אחיה?
בגמרא במסכת שבת מסופר שהיה דיון בין רבי יהודה בר עילאי, רבי יוסי, ורבי שמעון בר יוחאי לגבי השלטון הרומאי, האם הם מטיבים עם עם ישראל או לא. רבי שמעון העיד שכל מה שהם עושים זה לטובתם. וכשדבריו הגיעו לשלטון, הפך להיות נרדף, וברח עם בנו למערה. הם חיו במערה 13 שנים, הם למדו שם תורה כשהם מכוסים בעפר, מאחר שאת בגדיהם שמרו לתפילה. בפתח המערה היה עץ חרוב ממנו אכלו, ושתו מים זכים ממעיין שזרם שם.

מדוע היה צריך היה רבי שמעון לסבול? למה לפשוט הבגדים? "להקבר חיים"?

עוד שאלה, הגמרא מספרת על רבי יהושוע בן לוי, אחד מתשעה הצדיקים שנכנסו בחייהם לגן עדן. הוא ביקש לראות איפה מקומו של רבי שמעון בר יוחאי וראה אותו יושב על 13 כסאות של זהב.. האם זה כנגד 13 שנים במערה? מה הקשר בין הדברים
 

סיפורו של ירבעם בן נבט:

כדי להבין צריך לחזור אחורה. ישנו תיאור בגמרא בסוף תקופת שלמה המלך, שהרבה נשים סוסים וזהב.. 3 שנים נטרד שלמה המלך ממלכותו כנגד ג' עברות. נגזרה עליו שהמלוכה תתפצל ממנו. ואכן, מרחבעם המלוכה התפצלה. ירבעם בן נבט מרד במלכות. נאמר עליו שחלץ תפילין לפני המלך (זה מעשה מבזה מול המלך) למה עשה זאת? הוא רצה לרמוז - יש תפילין של יד ויש של ראש - יש ידיעה ויש מעשה. עם ג' העברות אתה ניתקת בין הידיעות למעשה. הוא הוכיח את שלמה המלך ברבים שזה גם ביזוי. ובעקבות הדברים שלמה המלך פסק לו דין של מורד במלכות.
 

ירבעם יצא מירושליים שם פגש את הנביא אחיה השילוני. אחיה השלוני, הוא משבט לוי, חי בתקופתו של משה רבנו, ולמד ממנו בעודו קטן. הוא האריך ימים גם בתקופתו של שלמה המלך - 500 שנים אחרי. אחיה הנביא פוגש את ירבעם, ויהי בהיותם בשדה ירבעם מתכסה בשמלה חדשה. הנביא קורע את השמלה ל 12 קרעים ואומר לירבעם לקחת מתוכם 10 קרעים. ומנבה שהקב"ה בוחר בו, ועשר הקרעים הם כנגד 10 השבטים שימלוך עליהם. הוא לוקח השמלה החדשה, ומספר לירבעם שהוא מבניו של יוסף הצדיק, שהשאיר הבגד וברח. ובזכות אבות יזכה למלוכה. בזמן הנסיון יוסף איבד 10 טיפות, איבד 10 שבטים. וכעת ירבעם מקבל אותם חזרה.

רב צדוק הכהן מלובלין אומר - שירבעם היה קדוש, מעולם לא ראה קרי ולכן נבחר.

בהמשך ירבעם בורח מצריים, וזה סוג של תיקון, כיוון שיוסף הצדיק עמד בנסיון במצריים, ולעומתו שלמה כביכול נכשל במצריים כשנשא את בת פרעה.

כששלמה נפטר רחבעם ביקש למלוך. העם ביקשו ממנו שיוריד המיסים. רחבעם התייעץ עם הזקנים שייעצו לו לא להכביד. לעומתם, היועצים הצעירים שביקש גם עצתם, ייעצו להכביד עם המיסים כדי ש"לא ידרכו עליו". ירבעם בחר לשמוע לעצת הצעירים, ובגאוותו הצהיר - "קוטני עבה ממותני אבי". הטעות הזאת הובילה למרד של עם ישראל, המומנה על המיסים נהרג, והמליכו את ירבעם בן נבט. כך נבואת אחיה החלה להתגשם.

במוצאי שנת שמיטה יש דין - "מעמד הקן" בו כל עם ישראל עולים לירושלים וקוראים כמה פרשות. המלך לבית דוד יושב בין עשרה אנשים, ומי שלא מלך עומד. ירבעם חשש שאם יעמוד יזלזלו בו, וידיחו אותו. חשש לאבד את המלוכה. וגאוותו גרמה שעשה מעשה חמור - הוא החליט שישראל לא יעלו לירושלים, והוביל לכך שיעבדו עבודה זרה.

ירבעם הפך את ט"ו בחשוון ליום מיוחד. ביום זה הציב שני עגלים - אחד בצפון ואחד בדרום. כל זה כדי שעם ישראל לא יעלו לירושלים. בשביל המהלך הזה, הוא היה צריך את אישור הזקנים. שכמובן לא היו מאשרים לו, לכן סידר מצב שליד כל זקן ישב רשע (שידמה לצדיק) ובכך ישפיעו על השיפוט. הוא החתים את הזקנים על מסמך שעם ישראל מצווים לעשות כל מה שהמלך אומר להם – אפילו אם מצווה אותם לעבוד עבודה זרה. וגם אחיה השילוני חתם על המסמך. ובט"ו בחשוון נעמד על המזבח והתחיל להקטיר עבודה זרה. מי שעצר את העבודה הזרה הזו היה עידו הנביא. הוא נעמד על המזבח ואמר "מזבח מזבח היום מקטירים עליך עבודה זרה.. בעוד 300 שנה יוצאו את כל העצמות שלכם מהקבר וישרפו על על המזבח הזה. והמזבח יפתח לשניים להוכחה" ואכן המזבח נבקע. ידו של ירבעם השתתקה. הוא ביקש מהנביא שיתפלל שתחזור ידו למצבה. ובכך הראה שמבין את הכבוד והכוח שמעניק השם לצדיקים.
 
הקדוש ברוך הוא אמר לירבעם: "חזור בך ואני ואתה ובן ישי נלך בגן עדן" , "מי בראש?" שאל ירבעם, כשאמר הקב"ה שבן ישי בראש, בגאוותו הקלוקלת הפסיד ירבעם את ההזדמנות.

לירבעם היה בן צדיק בשם אביה. אביה ביטל משמרת לשמור על הפתחים לירושליים, ובכך איפשר לישראל להגיע לירושלים. אביה נפל למשכב, וירבעם ביקש מאישתו שתלך לאחיה לבקש רחמים על הילד. כשהגיעה לאחיה, הוא ניבא שאביה, וירבעם וכל זרעם יכרתו בגלל העבודה הזרה. חטאותיו של ירבעם היו קשות- לירבעם אין חלק לעולם הבא, מישום שלהסיט ולהדיח את ישראל זה לגדום פירוד באחד.

עכשיו הכל מתחבר:

אחיה חוזר בגלגולו של רבי שמעון בר יוחאי ולכן נכנס למערה 13 שנה. 13 זה אחד. כשזכה לתיקון זכה רבי שמעון לשבת על 13 כיסאות של זהב!
מה עושה רבי שמעון במערה? פושט הבגדים כנגד השמלה החדשה... מי היה תלמידו של אחיה השילוני? אליהו הנביא.. ואליהו הגיע פעמיים ביום למערה ללמד את רבי שמעון תורה.

רבי שמעון חיבר את ההידרא רבה – פירוש המלה "הידרה" הוא "התכנסות". הרמ"ק אומר שהיא היא חוברה בשדה. השדה הזה נמצא בדרך למירון. האר"י הקדוש וחיים ויטל ישבו ולמדו שם. והאר"י סיפר על המקום הזה, שתמיד בערה אש מסביבם כשלמדו. רבי שמעון גם חיבר את ההידרה זוטא שהתגלתה בביתו.
 

ההידרא רבא וההידרה זוטא:

 
בהידרה רבא בפתיחה כתוב - רבי שמעון פתח ואמר "ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה מעשה חרש" וכולם אמרו "אמן".. וזאת מישום שהוא שורש של אחיה השילוני. וזה התיקון שלו על כך שחתם על המסמך שאמר לעם לעשות כל מה שירבעם יבקש גם אם זה נראה כעבודה זרה.

בהידרה זוטא – מתאר רבי שמעון ביום פטירתו - "אני עומד להפטר מהעולם" ורצה לגלות מה שהיה אסור לגלות עד עכשיו.. "בשעה הזאת השכינה נמצאת אתנו ומגיעה עם כל צדיקי גן עדן. יש פה הרבה נשמות קדושות.. תדע שהקב"ה מגיע לכבוד הצדיקים, כי חפץ בכבודם יותר מכבודו, מניין? מירבעם שיבש ידו"... מה קשור ירבעם?? שוב, זה מחבר לעניין גלגולו של אחיה השילוני.
 
אז גילה רבי שמעון סודות תורה, כל הבית הוקף באש, והשמש לא שקעה עד שיצאה נשמתו.
זכר לאותה אש מדליקים מדורות.
 

צפו בשיעור של הרב אליהו עמר שליט"א על רבי שמעון בר יוחאי:


 

דרגו את המאמר: 

ממוצע 4.9 (91 מדרגים)

מסירת שמות לתפילה בחינם: הקליקו כאן ושלחו שמות לתפילה מיוחדת שנערוך בקבר רחל, ביום ההילולה (יום ראשון הקרוב, 17.10). לשליחת שמות לחצו -->>

יש לנו 2 קבוצות ווטסאפ מרכזיות במוקד תהילים ארצי. הצטרפו לאחת מהן לפחות בלחיצה: קבוצות פרק תהילים יומי + קבוצות הסגולה/התפילה היומית

תכנים שיעניינו אותך (מתחלף מדי יום בחצות)מאת https://www.tehillim-center.co.il/

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך


סגולות נבחרות


סגולה לרפואה - מזמור דוד המלך

אמירת תהילים פרק קג': ' מזמור זה היה אומר דוד המלך כשהיה חולה. טוב להתפלל על החולה, ויותר מכך שהחולה יתפלל בעד עצמו, כי אז יוכל לברך לה' בגופו ובנפשו

סגולה לבנים צדיקים

זֶה שֶׁמְּזַכֶּה הָרַבִּים לְשֵׁם שָׁמַיִם, מִדָּה כְּנֶגֶד מִדָּה יִזְכֶּה לְבָנִים צַדִּיקִים

סגולה לפרנסה טובה

מתוך ספר שערי דמעה - תפילה לפרנסה טובה. יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיהיו מזונותי ופרנסתי ומזונות ופרנסת בני ביתי עם מזונות ופרנסת כל עמך בית ישראל
לכל הסגולות
אומרים תהילים בשבילך 24 שעות: 1-700-700-721   |