הלכות שבת - חינוך ילדים לתפילה

האם מותר להביא ילדים קטנים לבית הכנסת

03/08/19 | ב' אב התשע"ט

יש לנו 2 קבוצות ווטסאפ מרכזיות במוקד תהילים ארצי. הצטרפו לאחת מהן לפחות בלחיצה: קבוצות פרק תהילים יומי + קבוצות הסגולה/התפילה היומית

הבאת ילדים קטנים לבית הכנסת

אין להביא לבית הכנסת ילדים קטנים שאינם יודעים להתפלל ומפריעים בתפילה, והרי זה חמור מאוד שמזלזל בתפילה ובקדושת בית הכנסת (משנה ברורה סימן קכד ס''ק כח). והרוצה להרגיל את בנו הקטן לבוא לבית הכנסת, יעשה זאת בהדרגה, בתחילה יביאהו פעם בשבוע לתפילה קצרה כמנחה של שבת, וקודם לכן, יודיעו כפי הבנתו על קדושת בית הכנסת, ושהוא בא בתנאי שישב יפה ליד אבא כל התפילה. ואם התנהג יפה, יתן לו ממתק לעידוד. ואט אט, יש להוסיף לו עוד תפילה ועוד תפילה בהדרגה, כך שמקטנות יתחנך לקדושת ומורא בית הכנסת. 

 

מעלת נשיקת ידי הרב וברכתו

אם יש תלמידי חכמים בבית הכנסת, טוב ונכון לנשק ידיהם לאחר התפילה. ומעלה גדולה היא, לפי הקדושה הרבה שיש בהם, שמחדשים בכל יום הלכות וכותבים בידיהם, ויש באצבעותיהם קדושת התורה (פתח הדביר). ומובא בזוהר הקדוש (בראשית פג ע''ב) שרבי אלעזר ורבי אבא וכל החכמים נישקו את ידיו של רבי שמעון בר יוחאי. וכתב רש''י (מסכת עבודה זרה יז ע''ב)שיש ענין לנשק ידי הגדולים כשיוצאים מבית הכנסת. וכתב מרן החיד''א, שבשעת פטירת הר''י מיגאש[רבנו יוסף הלוי בן מיגאש] נכנס אצלו הרמב''ם שהיה כבן שבע שנים ונישק את ידיו. ואמרו הרמב''ם ואביו רבי מימון שלא זכה [הרמב''ם] למעלותיו אלא באותה נשיקה שנישק את ידו וברכו והאציל עליו מחכמתו. וביאר מרן החיד''א, שהיה קבוע בליבם, שברכת הר''י מיגאש עשתה פירות, וכִיוֵן להאציל עליו מחכמתו. וכבר אמרו במדרש, שכל הטובה והממלכה שיש לזרעו של עשו, מפני שהחשיב כל כך את ברכת אביו יצחק, וצעק צעקה גדולה ומרה באומרו ''ברכני גם אני אבי''. וכתב בספר פתח הדביר, לא יפה עושים אותם הבאים לנשק את ידי הרב בעוד שהוא אומר ''עלינו לשבח'', שהרי אין הרב יכול לברכו בשעה שמרחשות שפתותיו בתפילה. כמבואר בחוברות ''סדר היום'' ו''כבוד אב ואם''. 

 

נשיקות

יש להזהר שלא לנשק בבית הכנסת בַּפָּנִים בין לקטן בין לגדול דרך חיבה ואהבה, כדי להראות שאין אהבה כאהבתנו למקום ברוך הוא. ואותם שנהגו לנשק את בניהם וחבריהם לאחר התפילה בברכת ''שבת שלום'', יעשו כן חוץ לבית הכנסת. וכן כתבו כמה מרבני מרוקו לבטל מנהג זה לנשק בבית הכנסת, ומהם הגאון רבי יצחק חזן זצ''ל (יחוה דעת ח''ג סימן ה), וזקן רבני מרוקו הגאון רבי יהושע מאמאן שליט''א (עמק יהושע ח''ג או''ח סימן יח, ח''ו סימן כא). ולשומעים ינעם, ועליהם תבוא ברכת טוב. 

 

 

מי לא רוצה נחת מהילדים? ומי לא ירצה תפילה מיוחדת על כך?
לחצו כאן להשתדלות >>

דרגו את המאמר: 

ממוצע 4.8 (97 מדרגים)

יש לנו 2 קבוצות ווטסאפ מרכזיות במוקד תהילים ארצי. הצטרפו לאחת מהן לפחות בלחיצה: קבוצות פרק תהילים יומי + קבוצות הסגולה/התפילה היומית

תכנים שיעניינו אותך (מתחלף מדי יום בחצות)מאת https://www.tehillim-center.co.il/

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך


הלכות שבת - מלאכת מכבה

כיביתי מנורה בשבת האם עברתי איסור מהתורה או מדרבנן? האם מותר להתקשר למכבי אש בשבת כשיש שריפה?

סגולות נבחרות


סגולה לבנים צדיקים

זֶה שֶׁמְּזַכֶּה הָרַבִּים לְשֵׁם שָׁמַיִם, מִדָּה כְּנֶגֶד מִדָּה יִזְכֶּה לְבָנִים צַדִּיקִים

סגולה לחתונה

הרב יגאל כהן בסרטון קצר על סגולה גדולה לחתונה: מעלת הענוה
לכל הסגולות
אומרים תהילים בשבילך 24 שעות: 1-700-700-721   |