דבר תורה לפרשת במדבר

כוחה של תפילה דבר תורה לפרשת במדבר

לרוות נחת מה'בן יחיד'


11/06/19 | ח' סיון התשע"ט

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו? כולם מוזמנים למשפחת אומרי התהילים הגדולה בעולם! לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

יהודי אחד הבגיע לביתו של הגאון הרב שטיינמן זצ"ל  עם בנו יחידו. וכיון שחפץ שיברכו מרן ביתר שימת לב, פנה ואמר: אני רוצה ברכה לבן יחיד שלי. נענה אליו מרן במאור פנים ואמר: אתה יודע שגם מבן יחיד יכולים לרוות הרבה-הרבה נחת.

והוסיף, כי בפרשת במדבר רואים במניין בני ישראל שמתוך כל שנים עשר  השבטים, השבט הכי גדול היה יהודה ואחריו היה שבט דן עם למעלה משישים ושניים אלף יוצאי צבא, לבד מנשים וטף, כאשר שאר השבטים היו פחותים מהם בהרבה. ועורר מרן החפץ חיים כי אם נתבונן קודם, נבחין כי לדן היה רק בן יחיד, וגם הוא היה חרש, ושמו חושים, בשונה משאר אחיו, שהתברכו בבנים רבים. מסתמא בשוק ריכלו אחר גבו של דן ואמרו: מסכן, כל מה שיש לו זה רק בן אחד, וגם הוא כבר חרש. מי יודע מי תסכים להינשא לו, וכמה נחת הוא יראה מהם. מה שאין כן אחיו בנימין, יש לו עשרה בנים, וכן שאר האחים, שהתברכו בבנים רבים, בוודאי הם יראו דורות ישרים מבורכים. אך הטוב ומטיב, חשב לעשות אחרת. ודווקא מאותו בן, הוא הקים שבט הכי מפואר. דווקא דן הוא זה שראה בנים ובני בנים רבים, יותר משאר אחיו.
וייתכן שדווקא מחמת שהיה לו רק בן יחיד, פנה בנפש מרה בתפילה ותחנונים שיחוס עליו הקב"ה ויברכו בזרע רב ומבורך, בשונה משאר אחיו, שאולי פחות חששו מכך, אחר שראו בנים רבים, הגדלים על ברכיהם. ולכן מתוך שהתפלל בהשתפכות הנפש, זכה לקרבת אלוקים אמתית ונשמעו תפילותיו לרצון לפני אדון כל.

שבת שלום
הרב מנדל

עוד מאמרי תוכן בנושא דבר תורה לפרשת במדבר

X
  • © כל הזכויות שמורות