סגולה עצומה לל"ג בעומר מהבן איש חי

מפעים: זה החלום שבזכותו נולד רשב''י

ל"ג שמח! כל הסגולות הקדושות של ל"ג בעומר

בדרך לחלאקה עם הילד? קבלו תפילה חזקה במיוחד

הכי מסוגל לישועות: ביום הקדוש, במקום הקדוש - והשם שלכם יהיה שם!

האר"י הקדוש

ה’ באב הוא יום פטירתו של האר"י זצ"ל - הצדיק שעל הולדתו בישר אליהו הנביא לאביו

9 עובדות על גדול מקובלי צפת במאה ה-16, מייסד שיטת לימוד הקבלה הנפוצה ביותר, ותורתו


31/07/19 | כ"ח תמוז התשע"ט

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

יום של ישועות וסגולות: בל"ג בעומר נהיה במירון, נתפלל עליכם, נחלק בשמכם ח"י רוטל ונקרא זוהר לזכותכם. אל תפספסו הזדמנות לקחת חלק בסגולה הגדולה. לחצו כאן >> 

1. אשכנזי רבי יצחק (אר"י),נולד בשנת רצ"ד (1534) בירושלים לרבי שלמה לוריא - ממשפחת הרבנים האשכנזית לוריא, אשר מיוחסת לדוד המלך, ולאם ספרדיה ממשפחת פראנסיס. האגדה מספרת כי אליהו הנביא בישר לרבי שלמה לוריא כי עתיד להיוולד לו בן אשר יאיר את העולם בתורתו ובקדושתו.

2. כשהיה בן 8 נפטר אביו של האר"י ובשל אילוצי פרנסה עברו האר"י ואמו להתגורר במצריים אצל דודו, מרדכי פראנסיס, שם למד האר"י אצל רבי בצלאל אשכנזי (שד"ר) אשר היה מגדול חכמי ורבני ירושלים ומצרים באותה העת, ולאחר מכן, ביחד עם רבו שד"ר, למדו אצל רבי דוד בן שלמה אבן זמרא (רדב"ז) שהיה מנהיג יהדות מצרים תורה וקבלה.

3. בגיל 15 נישא האר"י לבתו של דודו מרדכי פראנסיס ויחד הביאו לעולם 2 בנות ובן אשר נפטר במהלך חייו של האר"י. בתו הראשונה, עכסה, נישאה לרבי שלמה סאגיס (מקובל, פוסק, ראש ישיבה בצפת ואב בית דין, רבו של רבי יוסף מיטראני). בתו השנייה של האר"י ניסא לבנו של רבי יוסף קארו (ה"שולחן ערוך").

4. בגיל 17 החל האר"י להתבודד וללמוד קבלה מספר שגילה, המסורת מספרת שזכה לרוח הקודש ולגילוי אליהו. על מקור הספר מספרת האגדה כי ראה אותו בבית כנסת בקהיר אצל אחד המתפללים ורכש אותו ממנו. בתקופה זו התפרנס ממסחר ומהוראה.

צפו ברב מאיר אליהו מספר איך זכה האר"י הקדוש לרוח הקודש ומה ניתן לעשות כיום:

5. בשנת ה'ש"ל (1570) כשהיה בן 36, הגיעו האר"י, אשתו ובנותיו לצפת, שם פגש האר"י את רבי חיים ויטאל אותו מינה לממשיך מורשתו ולמד עמו רבות ביחידות. בשנה זו נפטר רבי משה קורדובירו, הרמ"ק, (בעל "פרדס רימונים" ו-"אור יקר") שהוא וקרובו רבי שלמה אלקבץ (מחברת הפיוט "לכה דודי") היו ראשי המקובלים בצפת באותה העת. המסורת מספרת כי השניים למדו יחדיו תקופה קצרה. האגדה מספרת כי הרמ"ק סיפר לתלמידיו כי מי שיראה את עמוד האש ההולך אחרי מיטתו בעת הלווייתו, יהיה ממשיכו. אדם זה היה האר"י שזה מכבר הגיע לצפת.

6. השפעתו של האר"י על אופן לימוד הקבלה גדולה כל כך עד כי נהוג לחלק לימוד הקבלה לשתי תקופות, זו שקדמה לאר"י וזו שלאחריו (בכללה תורת החסידות). האר"י, בניגוד לקודמיו, סבר כי הבריאה הייתה אקט של "שבירת כלים" ולא אקט של שלמות אלוהית שעל ידי גאולה ארצית תחזור לקדמותה. את שיטתו נהוג לכנות "קבלת האר"י" או "קבלה לוריאנית"

7. רוב תורתו של האר"י התפרסמה על ידי תלמידיו ובראשם רבי חיים ויטל, אשר לא הפיץ את רוב הכתבים. עיקר התורה מובאת בספר "עץ החיים", ובשמנות ספרי "שמונה שערים" בהם ליקט בנו רבי שמואל ויטל את דברי תורתו והם מסבירים את תורת הגלגולים, לצד פירוש התורה, מאמרי חז"ל, פירוש התפילות וכוונות המצוות. מכתבי האר"י נותרו רק שלושה פיוטים לסעודת השבת: "אזמר בשבחיו"  לליל השבת, "אסדר לסעודתא" לשבת בבוקר ו-"בני היכלא" לסעודה שלישית.

צפו ברב זמיר כהן: סוד גלגול הנשמות ע"פי האר"י הקדוש והחפץ חיים

8. האר"י חיבר כוונות וייחודים לתפילה ותלמידיו התאימו את נוסח התפילה לכוונותיו בסידורים שערכו.

צפו ברב עמנואל מזרחי: סיפור מדהים על האר"י הקדוש

8. במאה ה-17 הגיע לימוד הקבלה בשיטתו של האר"י לשיאו, אך לימוד זה שהוביל לתפיסתו של שבתי צבי כמשיח על ידי מקובלים רבים, גרם לרבנים להגביל את לימודי התורה שלו.

9. בה' באב בשנת ה'שלב"ב (1572) והוא בן 38 בלבד, נפטר האר"י ממגיפה שפקדה את הגליל. קברו של האר"י נמצא בבית העלמין העתיק בצפת ליד קבריהם של רבי יוסף קארו, רבי משה קורדובירו, רבי משה מיטראני  וקבר בנו רבי משה לוריא.

צפו ברב הרצל חודר מספר על האר"י הקדוש:

עוד מאמרי תוכן בנושא האר"י הקדוש

X
  • © כל הזכויות שמורות