דבר תורה לפרשת וישלח מהרב מנדל מנהל מוקד תהילים ארצי

החכמה תחיה בעליה

12/12/19 | י"ד כסלו התש"פ

שליחת שמות לתפילה וברכה בברכת הכהנים בכותל, חוה"מ סוכות 2021 - בחינם! לחצו כאן

כתוב בפרשה " ויירא יעקב מאד ויצר לו"  מפרש רש"י "ויירא יעקב" שמא יהרג, "ויצר לו" אם יהרוג הוא את אחרים. לכאורה יש להבין, למה היה חושש פן יהרוג את עשו, והלא בדין הוא שיהרגנו וכמו שאמרו רבותינו בתלמוד "הבא להרגך השכם להורגו"? 

יש מתרצים על פי מעשה שהיה במלך צרפת שהיה לו יועץ חכם חרשים חוזה בכוכבים וביקש באצטגנינות, והיה מגיד לו תמיד נסתרות ועתידות והיה מאמין בו מאד לרוב חכמתו, ויעשירהו ויכבדהו. והנה יום אחד נהפך לב המלך עליו, על ידי הולכי רכיל שדיברו לשון הרע על היועץ מרוב קנאתם בו, ותיכף גזר אומר להביא לפניו את היועץ, ועלה בדעתו להכנס עמו בדברים טרם יהרגו כדין מורד במלכות. 

והנה כאשר הובא החוזה בכוכבים לפני המלך, פנה המלך בשאלה האם יש בידך לחזות מה צפוי לך בעתות כאלה? ויאמר החוזה יש ויש, אמר לו מלך אם כן הגידה נא לי יום מותך ויבהל החוזה מאד שהרגיש כי רעה נגד פניו ויעש כן בחכמה למראה עיני המלך כאילו הוא רואה במפת הכוכבים והמזלות ואחר איזה רגעים השתנו פניו והנה אימה חשכה גדולה נופלת עליו.

ויאמר למלך אדוני המלך! הכוכבים גילו לי כיסכנה גדולה מרחפת על ראשי, אולם צר לי מאוד כי על ידי הכוכבים נודע לי שיום מותי יהיה לפני יום מותו של המלך, ולא על עצמי אני דואג, אלא על אדוני המלך כי קרב קצו, וקץ ממלכתו האדירה.

וישתומם המלך למשמע אזניו, כי דברי החוזה הטילו עליו אימה ופחד, ויירא לנגוע בו,
ואז הוציא לאור משפטו, ויצא זכאי לפני המלך,
ועל זה נאמר "החכמה תחיה בעליה". 

והנמשל הנה ידועים דברי חכמינו שרבקה נתנבאה שיעקבועשו ימותו ביום אחד, כמו שנאמר "למה אשכלגם שניכם יום אחד", ואף על פי שמיתתם לאהיתה ביום אחד ממש, מכל מקום נקברו ביוםאחד, שכאשר עיכב עשו את קבורת יעקב במערתהמכפלה, נטל חושים בן דן מקל והכה בראשו שלעשו ובא יהודה והשלים הריגתו כמו שכתוב "ידךבעורף אויבך" נמצא שדברי רבקה "למה אשכל גם שניכם יום אחד" נאמרו ברוח הקדש, 

ולכן "וירא יעקב" שמא יהרג, "ויצר לו" שמא יהרוג ואז ימות גם הוא כאחיו לקיים נבואתה של רבקה.

שבת שלום

דרגו את המאמר: 

ממוצע 4.3 (30 מדרגים)

יש לנו 2 קבוצות ווטסאפ מרכזיות במוקד תהילים ארצי. הצטרפו לאחת מהן לפחות בלחיצה: קבוצות פרק תהילים יומי + קבוצות הסגולה/התפילה היומית

תכנים שיעניינו אותך (מתחלף מדי יום בחצות)מאת https://www.tehillim-center.co.il/

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך


סגולות נבחרות


סגולה נגד עייפות

צפו בסגולה שמביא הרב עמנואל מזרחי בשם הרב יוסף דיין זצ"ל כנגד עייפות

סגולה לחתונה

הרב יגאל כהן בסרטון קצר על סגולה גדולה לחתונה: מעלת הענוה
לכל הסגולות
אומרים תהילים בשבילך 24 שעות: 1-700-700-721   |