יום כיפור

על הדברים האלה אל תוותרו! מנהגים מיוחדים ליום כיפור שיתנו לכם משמעות אחרת ליום הקדוש

נתינת צדקה, זהירות מגזל, ברכת הבנים ובקשת מחילה - הם רק חלק מהמנהגים המיוחדים של יום כיפור. קבלו את המנהגים שכדאי לכם לאמץ ביום כיפור השנה - מתוך הספר ''יסוד ושורש העבודה''


15/09/20 | כ"ו אלול התש"פ

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו? כולם מוזמנים למשפחת אומרי התהילים הגדולה בעולם! לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

נתינת צדקה

 

ראוי לאדם שירבה בצדקה ביום זה אף יותר מכדי יכולתו, כי נתינת צדקה היא סגולה נפלאה לכפרת העוונות, ובייחוד לאביונים מהוגנים בעלי תורה. (יסוד ושורש העבודה)

 

לכוון לנחת רוח לבורא

 

סעודת ערב יום הכיפורים - לא יעשה האדם אותה כמצוות אנשים מלומדה, אלא יכוון שעושה בסעודה זו נחת רוח גדול לבורא יתברך שמו, ותהיה יראתו על פניו לבלתי יאכל להנאתו חלילה, ובאכילה זו בקדושה ולשם שמים יתוקן כל אכילה של איסור וגם ריבוי האכילות שנכשל בהם כל השנה, והחכם עיניו בראשו שלא למלא בטנו מאכילה גסה שבוודאי אחר כמה שעות יתחרט בעצמו כי יזיק לו, וגם יבוא לידי ביטול תפילה, ויזהר מאוד בעניים ולימוד על שולחנו, ואחר – יברך ברכת המזון בכוונה עצומה. (יסוד ושורש העבודה)

 

מקווה

 

ראוי לטבול במקווה בלב נשבר, ולהתפלל מנחה בנקיות הגוף ובכוונה עצומה. (יסוד ושורש העבודה) 

  

ברכת הבנים

 

קודם שילך לבית הכנסת יברך את בניו בבכיה עצומה, ועיקר הברכה יהיה שיהיו עובדי השם כל ימי חיים, ויתן להם השם שכל ובינה בתורתו הקדושה, ותשוקה גדולה בלימוד תורתנו הקדושה יומם ולילה, ויהיה להם חיים ושנים ארוכים, ויזכה לראות מהם בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות כל ימי חייהם, ויוכיח אותם שילכו ביראת אלוקים כל ימיהם, ויכוון בתוכחה זו לתת בזה נחת רוח לבורא יתברך שמו. (יסוד ושורש העבודה)

 

בקשת סליחה

 

ויזהר האדם מאוד קודם שילך לבית הכנסת לפייס למי שהקניט אותו אף בדיבור בעלמא, וגם יזהר בערב יום כיפור לשלם כל מה שנדר בענייני צדקה קודם לכן, וייזהר האדם מאוד לתקן בליבו כל תיקון ענייני עבודת הבורא עד שירגיש בעצמו כשיבוא לבית הכנסת שהוא נקי וטהור מכל מום ופשע ממש כמלאך האלוקים. (יסוד ושורש העבודה)

 

קבלת חמשת עינויי היום

 

קודם שילך לבית הכנסת יאמר בפה מלא ובשמחה עצומה: 'הריני מקבל עלי לענות נפשי ביום הכיפורים הזה כאשר ציווני יוצרי ובוראי בתורתו הקדושה, והריני מקבל עלי מעתה איסור מלאכה ו-5 עינויים: איסור אכילה ושתיה ורחיצה וסיכה ונעילת הסנדל ותשמיש המיטה. (יסוד ושורש העבודה)

 

חזרה בתשובה ווידוי

 

יום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל יחיד ורבים והוא קץ מחילה וסליחה לישראל, לכן חייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביום כיפור. (יסוד ושורש העבודה)

 

לשמוח בצום, גם כשקשה

 

שכר קיום מצוות עשה של עינוי הגוף שכרה מרובה יותר מכל מצווה, כי זהו צער הגוף. הנה, יתבונן כל אדם בשכלו שמהראוי וטוב לו לשמוח שמחה עצומה עד מאוד על כל רגע שסובל צער העינוי מאכילה ושתיה וחליצת הסנדל על קיום מצוות עשה מן התורה שמקיים בכל רגע שסובל העינוי, ובוודאי מי שתקוע בליבו אהבת הבורא חשקו ורצונו שיתארך היום הצום הקדוש הזה כפלי כפליים בכדי שיקיים בכל רגע מצער העינוי מצוות עשה מן התורה.

לכן, מעת שאדם נעשה חלש מעינוי הצום ועמידת הרגליים יחף – יכניס שמחה עצומה בליבו על קיום מצוות עשה מן התורה שמקיים בעינוי זה, ובכל שעה שיתגדל ויתווסף אצלו העינוי – כן גודל השכר מבוראינו יתברך שמו, והעיקר בכל רגע שיעלה על דעת האדם צער העינוי יכוון במחשבתו בשמחה עצומה מאוד: 'הריני מקבל על עצמי מצוות עשה של יוצרי ובוראי בעינוי זה', ויכניס תשוקה עצומה בליבו הלוואי שיתארך הצום יותר ויותר. (יסוד ושורש העבודה)

 

 זהירות מגזל

 

אם יודע בעצמו איזה נדנוד גזל ח"ו שיש תחת ידו, יהרהר עתה בתשובה שלמה ויקבל על עצמו קבלה אמיתית שתיכף אחר יום הכיפורים יתקן עוון זה וישיב את הגזילה אשר גזל... ודע וראה חומר עוון הגזל שהזכירו אנשי כנסת הגדולה בתפילת נעילה בפרוטרוט, ושאר עבירות הזכירו דרך כלל... גם בעוון גזל אין מקבלים תפילותיו בעולם העליון ודוחים כל התפילות שלו חוץ לפרגוד רחמנא ליצלן. (יסוד ושורש העבודה)

 

 

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו? לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

יום כיפור

הסגולה הכי גדולה לקראת יום כיפור

יום כיפור

זלעטא שלם - דבר תורה קצר מהרב מנדל לקראת יום כיפור

יום כיפור

העוגה שאנחנו שוברים איתה את הצום

יום כיפור

בזכות הסגולה הזו הקב"ה ידון אותך לכף זכות

יום כיפור

איך חוזרים בתשובה? 7 עצות מעשיות לעשרת ימי תשובה

יום כיפור

מה הן 4 הבקשות אותן ביקש כהן גדול ביום כיפור בקודש הקודשים ולמה דווקא אותן?

יום כיפור

המדריך המלא למנהג הכפרות, כולל נוסח מלא והלכות חשובות

יום כיפור

מתי היה יום כיפור הראשון בהיסטוריה ומה קרה בו?

יום כיפור

על הדברים האלה אל תוותרו! מנהגים מיוחדים ליום כיפור שיתנו לכם משמעות אחרת ליום הקדוש

יום כיפור

דברים שחשוב שתדעו לקראת ערב יום כיפור

יום כיפור

הרב רפאל אביטן: תפילת כל נדרי ביום הכיפורים - סגולה לכל הישועות

יום כיפור

בערב יום הכיפורים טמון הסוד שיסיר את כל החסימות מחייכם

יום כיפור

איך נוכל להגיע ליום הכיפורים מוכנים לתשובה

יום כיפור

סגולה מיוחדת לכבוד שבת שובה - השבת הראשונה של השנה 

יום כיפור

מתי נכנס צום יום כיפור תשפ"א 2020?

עוד מאמרי תוכן בנושא יום כיפור
X
  • © כל הזכויות שמורות