סוכות

פתקא טבא - הושענא רבא

בליל הושענא רבא, גזר דינינו אשר נחתם ביום הכיפורים נמסר למלאכים. המקובלים אומרים שרגע לפני הוא הזמן להתפלל לישועות שאתם רוצים שיקרו השנה


08/10/20 | כ' תשרי התשפ"א

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו? כולם מוזמנים למשפחת אומרי התהילים הגדולה בעולם! לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

בראש השנה נכתב גזר דיננו וביום הכיפורים נחתם, הקדוש ברוך הוא בוחן את העולם בחג הסוכות וקובע את דין העולם כולו. יום הושענא רבה הוא יום חיתום הדין. צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים מיד, בינוניים עומדים עד יום הכיפורים ובו נחתמים, וגמר חיתומם הוא בהושענא רבה עד לבוקר יום שמיני עצרת. חכמינו אמרו כי בזמן קביעת הדין, מלך מלכי המלכים חותך את הדין אם מצא זכויות, ואם לא, ממתין כדי שסנגורי האדם ילמדו זכות ואז קובע דין. רק אז מוסר הקב"ה את פתקיו בידי שליחיו, מי למיתה ומי לחיים טובים. אם נכתבו פתקים של רחמים, אינם משתנים לדין, אך פתקי דין יכולים להפוך לפתקי רחמים בשעה האחרונה, היא זמן הושענא רבה.

יהודים מאמינים יודעים כי גם אם נגזר על האדם דין קשה, יש בכוחן של תפילות לקרוע את גזר הדין. וחזקה על כך תפילות ביום הושענא רבה. המקובלים אומרים כי ביום זה יכולות התפילות להפוך את גזר הדין ולהביא לכתיבת פתק טוב, פתקא טובא. לכן נוהגים ישראל לברך זה את זה ביום הושענא רבה "פתקא טבא".

ביום זה נשקלים כל זכויות בני ישראל מכל השנה, וכל אדם מבקש על עצמו ועל העולם בזכות תפילותיו. ביום זה מקיפים את את בימת ההיכל לא פעם אחת, אלא שבע פעמים ולאחריהם אומרים תחנונים ודברי ריצוי, הנקראים "הושענא" = הושע נא. מדרש רמז "הושענא" = הושע, נ"א. יום הושענא רבה הוא היום החמישים ואחד לימי הסליחה שהחלו בראש חודש אלול. והערבה שנוטלים ביום זה היא כנגד בני ישראל שאין בהם לא תורה, לא מצוות ולא מעשים טובים. וביחד עם האתרוג, הלולב וההדס מאוגדים יחד בני ישראל, ואנו אומרים כי כול בני ישראל שווים, כולם כמו הערבה, הדומה לפה, שיש לנו פה להתפלל בו, 

על פי התורה, לא נבדל יום הושענא רבה מכל יום אחר בחג הסוכות, אך בני ישראל בכל הדורות הנהיגו מנהגים מיוחדים ליום זה. רבים נוהגים להישאר ערים כל הלילה, להתפלל, לומר תיקון ולסיים את קריאת ספר התהילים לאחר שעת חצות הליל, שבשנה זו, תשפ"א, היא 00:23. רגע לפני חיתום הדין בחצות הליל, כתבו לכם "פיתקא טבא", התפללו על נפשכם, על כל הרצונות שלכם, ה' שומע ומילותיכם יכולות לשנות את גזר הדין ולהוריד עליכם שפע משמים בשנה זו.

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו? כולם מוזמנים למשפחת אומרי התהילים הגדולה בעולם! לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

עוד מאמרי תוכן בנושא סוכות

X
  • © כל הזכויות שמורות