סוכות

סגולות ארבעת המינים

מהם סגולות האתרוג, הלולב והערבה? מקבץ סגולות מיוחד לימי הסוכות, וגם לאחריהם


05/10/23 | כ' תשרי התשפ"ד
תהילים

עוד לא מחוברים לכל מה שיש לנו להציע? הצטרפו לכל הטוב שהכנו לכם ותישארו תמיד מחוברים! הקליקו כאן עכשיו >>>

אתרוג - אישה בהריון שאוכלת אתרוג, יהיו לה ילדים עם ריח טוב (מסכת כתובות דף סא עמוד א). 

לולב -סגולה להינצל למי שעומד למשפט בפני נכרי, לשים בזמן המשפט עלה מהלולב ביד ימין בין האגודל לאצבע, ולומר: 'האוחז ביד מידת משפט' (סגולות רבותינו עמודים 126-127 בשם הרב משה אריה פריינד זצ"ל בשם זקנו הרב הקדוש מנאסויד זצ"ל).

לולב - סגולה לכאבי גב, להניח את הלולב של מצווה אחר סוכות תחת מזרן המיטה שישנים עליו, ואין בזה משום ביזוי מצווה (שפתי נבונים חלק א' סימן כג, והביא מקור לסגולה זו ממה שכתוב במדרש רבה פרשת אמור, שהשדרה של לולב דומה לשדרה של אדם, והרי כאבי גב מקורם בשדרה).

ערבה - יקח אצלו הושענא שלו בדרך, או שידע בבירור באיזה מקום מוטמן בביתו, וכשיזכור בשעת סכנה יועיל (מועד לכל חי סימן כד אות יח). ורבי מאיר שמחה הכהן זצ"ל בעל אור שמח היה נותן משיירי הערבה שלו לחיילים יהודים שגייסום לצבא במלחמה, וכל מי שנטל ערבות אלו ניצל בזמן המלחמה בניסים (קונטרס בעניני חג הסוכות ושמחת תורה עמוד כ).

ערבה - סגולה לשינה עריבה. פעם בא אל הרב מרדכי אליהו זצ"ל מישהו וסיפר לו שיש לו נדודי שינה. הרב אמר לו לשמור עלים מהערבה החבוטה של הושענא רבה. הוא אמר לו שזה רמוז במילים "וערבה שנתך". הערבה מביאה לשינה עריבה (אביהם של ישראל חלק ג' עמוד 88).

ערבה - סגולה לזרע של קיימא, להניח מערבות החבטה תחת הכר שישן עליו בליל טבילה (פסקי תשובות סימן תרסד בשם האדמו"ר מביאלא זצ"ל).

ערבה - מקובל שאם מבשל הערבה של מצווה מסוכות במים עד שמשתנה צבעו לגמרי, ושותים בבוקר רביעית, הוא סגולה לזרע של קיימא. ויש מוסיפים ואומרים אז מתוך סדר ההושענות את הושענא אדון המושיע וכו', וכן הושענא אדם ובהמה וכו' (תשובות והנהגות חלק ד' סימן רג).

מחוברים רק לקבוצת ווטסאפ אחת מבית מוקד תהילים ארצי? יש לנו 4! לחצו על אחת מהן להצטרפות:
פרק תהילים יומי | הסגולה היומית | הלכה יומית לנשים | החיזוק היומי המעוצב

תפילות נוספות מומלצות

זקוקים לרפואה? פרקי תהילים לרפואה

רוצים להודות לה'? קראו מזמור לתודה

מייחלים להצלחה? תהילים להצלחה

תהילים להצלחה בניתוח

מכירים אדם יקר שחלה במחלה? סגולת הרב כדורי זצ"ל למחלת הסרטן

הפרנסה לוחצת? פרקי תהילים לפרנסה וגם פרשת המן

תפילה עוצמתית וסגולתית - נשמת כל חי וגם פיטום הקטורת וגם התיקון הכללי

אדם יקר לכם הלך לעולמו? תפילה לעילוי נשמת נפטר

סגולה גדולה לכל דבר - תהילים קי"ט

חוששים מעין הרע? תפילה נגד עין הרע

עוד מאמרי תוכן בנושא סוכות
X
  • © כל הזכויות שמורות