צפו בשידור החוזר ממעמד סיום התהילים בציון רבי מאיר בעל הנס עם המקובל הרב בצרי

הכי מסוגל לישועות: ביום הקדוש, במקום הקדוש - והשם שלכם יהיה שם!

"היא הייתה בטוחה שכבר אין סיכוי" – הניסים שיוצרת סגולת ר' מאיר בעל הנס

התנא "שאין בדורו כמותו" – על מי מדובר?

ל"ג שמח! כל הסגולות הקדושות של ל"ג בעומר

סוכות

הלכות סוכות - שינה בסוכה

קדושת הסוכה והחיוב לישון בסוכה


03/08/19 | ב' אב התשע"ט

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

יום של ישועות וסגולות: בל"ג בעומר נהיה במירון, נתפלל עליכם, נחלק בשמכם ח"י רוטל ונקרא זוהר לזכותכם. אל תפספסו הזדמנות לקחת חלק בסגולה הגדולה. לחצו כאן >> 

שינה בסוכה
 
שינה בסוכה

 • השינה בסוכה חובה, וחמורה שינה בסוכה מאכילה בסוכה, שכן:

     "אכילת עראי" מחוץ לסוכה מותרת, אך "שינת עראי" מחוץ לסוכה אסורה
 
 
החייבים בשינה בסוכה

 • גברים
 • ילדים שהגיעו לחינוך, טוב לחנכם במצווה זו (הכול כפי דעת הילד)

 
 
שינה עם אישתו בסוכה

 • טוב שהאישה תישן עם הבעל בסוכה, במקום שאפשר ואין כלל בעיה של צניעות, יכול לשמש עם אשתו בסוכה בעת עונתה ואין בדבר כול בזיון בקדושת הסוכה כלל וכלל שדרשו חז"ל "תשבו כעין תדורו", שהרי סוכתו של האדם בימות החג היא ביתו, ואם יש כל חשש לצניעות או כל חשש אחר מותר לצאת מהסוכה ולשמש בבית
 • במקום שקשה לאישתו לישון בסוכה, יישן הבעל לבדו

 
 
הפטורים משינה בסוכה

 • נשים וילדים קטנים
 • אדם המצטער בשהייתו בסוכה (לא כול מצטער פטור אלא לפי הכללים שלימדונו חז"ל, כאשר יבואר)
 • כשירדו גשמים (ויבואר לקמן)

 
 
המצטער בסוכה - פטור מהסוכה

 • לא חייבה תורה לשבת בסוכה כאשר האדם מצטער בישיבתו
 • ישנם מספר מקרים בהם דנים את האדם כמצטער הפטור מסוכה (דווקא במצוות סוכה פטרה התורה את המצטער ולא בשאר מצוות)
  • מקרים בהם האדם נחשב למצטער, ופטור מן הסוכה:

           -  כשיורד גשם, אפילו מועט           
           -  במזג אויר כגון : רוח קשה, חום כבד, קור כבד
           -  כשיש בסוכה זבובים, יתושים רבים המטרידים
           -  כשיש בסוכה נחשים או עקרבים
           -  כשיש בסוכה ריח רע מאוד
           -  חולה שיש בו סכנה
           -  חולה שאין בו סכנה אפילו רק יש לו כאב ראש, שיניים, גב, אבר מסוים וכו'
           -  כשאשתו אינה מרגישה טוב וצריך לעזור לה בטיפול הילדים בלילה (כגון שיש ילדים קטנים
               בוכים או שיש ילד חולה וכו')
           -  כשהאישה מפחדת לישון לבד בביתה, הבעל נחשב למצטער
           -  קטן שהגיע לחינוך וקשה לו לישון בחוץ מחמת הקור
           - אדם שיושב בסוכה בימים קרים ואביו מודאג ומצטער וחושש שמא יחלה בנו

 • ישנם מצבים בהם:

       -  המצטער פטור מסוכה ואסור לו להחמיר על עצמו לשהות בה, וכגון שיורד גשם על הסוכה  
       -  המצטער פטור מסוכה ומותר לו להחמיר על עצמו לשהות בסוכה , בשאר המקרים (שאין סכנה)
 
 
כללים נוספים ל"מצטער"

 • במזג אויר של רוח וקור ראוי לאדם להתלבש היטב ולהתכסות בשמיכה כפי שהיה מתכסה בביתו אם היה לו קר ולא יפטור עצמו בקלות יתירה ממצות סוכה החשובה
 • כשיצא מהסוכה כשהוא מצטער לא יצא ויבעט אלא יצא במיתון ובהכנעה 
 • בכל המקרים הנזכרים לעיל שפטור מסוכה, אם הסתיים הדבר המצער אותו חייב לחזור לסוכה (כגון כן אם יש      הבוכים או שישכנהת הקור                                                                                       הלכו היתושים, הנחש, הסתיימו הכאבים, פסק הגשם, האישה אינה זקוקה לו וכו')

 
 
ירדו גשמים ונכנס לישון בבית

 • כשירדו גשמים ונכנס לישון בביתו ופסקו הגשמים, צריך לחזור לישון בסוכה לפי התנאים הבאים:

     -  ירדו גשמים בלילה ונכנס לביתו אין צריך לחזור לישון בסוכה עד יתקיימו 2 תנאים:
        1. עד שיגיע הבוקר
        2. יתעורר מעצמו - (כלומר שאין צורך להעירו)
 
       -  ירדו גשמים ביום ונכנס לביתו צריך לחזור לישון בסוכה עד שיתקיים תנאי אחד :
        1. יתעורר מעצמו, אך מיד ברגע שהתעורר אם רוצה להמשיך לישון - חייב לישון בסוכה
 

 • המחמיר על עצמו מיד לאחר שפסקו הגשמים לישון בסוכה - תבוא עליו ברכה

 
 
תשמישים האסורים בסוכה                                

 • לא יעשה שום תשמיש בזוי בסוכה
 • ולכן לא ישטוף כלים וקערות (שהרי יש בהם לכלוך רב),אך מותר לשטוף כוסות וכו'  
 • אסור להחליף חיתול לתינוק בסוכה
 • אדם זקן שקשה לו לצאת מן הסוכה יכול להשתין בכלי ואח"כ יוציאו הכלי מחוץ לסוכה                      

 
 
תשמישים המותרים

 • עישון סגריות
 • נטילת ידיים

 
 
קדושת הסוכה

 • מבואר בזוהר הקדוש שקדושת שבעה אושפיזין (אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד) נמצאת בסוכה ולכן גדולה מאוד קדושת הסוכה, ולפיכך היושב בסוכה יתנהג בדרך ארץ ובכבוד
 • וכן יש להזהר מאוד ולהתרחק ממדת הכעס וההקפדה בתוך הסוכה (כמובן גם מחוצה לה)
 • לא ירים קולו על בני ביתו
 • לא ישחק בקוביה בפרט בסוכה 

 
 
נרדם מחוץ לסוכה

 • מי שרואה את חבירו שנרדם מחוץ לסוכה, טוב להעירו בנחת שילך לישון בסוכה

 
 
 

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו? כולם מוזמנים למשפחת אומרי התהילים הגדולה בעולם! לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

עוד מאמרי תוכן בנושא סוכות

X
 • © כל הזכויות שמורות