רבי חיים מוולוז’ין

סגולה לביטול הדינים מרבי חיים מוולוז’ין

הרב חיים איצקוביץ, אשר נודע בשם רבי חיים מוולוז'ין היה תלמידו הבולט ביותר של הגאון מווילנה, מייסדה של ישיבת עץ חיים, המוכרת כישיבת וולוז'ין - "אם הישיבות", ורב העיירה וולוז'ין


04/12/20 | י"ח כסלו התשפ"א

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו? כולם מוזמנים למשפחת אומרי התהילים הגדולה בעולם! לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

רבי חיים מוולוז'ין נולד בז' בסיון תק"ט (1749) בשם חיים איצקוביץ, ליצחק בן חיים - פרנס הקהילה בוולוז'ין, ורבקה - בת רבי יוסף רפפורט, בנו של רבי שמחה הכהן רפפורט. הוא התחנך על ידי רב העיר מינסק הרב רפאל זיסקינד, ורבי אריה לב בר אשר גינצבורג, מחבר ה"שאגת אריה". בגיל 19 החל ללמוד אצל הגאון מוילנה ווברכתו הפך לרבה של העיר ווילנה. לאחר מות רבו ייסד את ישיבת "עץ החיים בווילנה".

ספרו הידוע ביותר הוא "נפש החיים", מדגיש את חשיבות וקדושת לימוד התורה כאמצעי היחיד לדבקות בה'. סגולה נפלאה כתב הגה"צ רבי חיים מוולוז'ין זצ"ל בספר"נפש החיים" וזו לשונה:

"ובאמת הוא ענין גדול וסגולה נפלאה להסיר ולבטל מעליו כל דינין ורצונות אחרים שלא יוכלו לשלוט בו ולא יעשו שום רושם כלל כשהאדם קובע בליבו לאמור: הלא ה' הוא האלוקים האמיתי ואין עוד מלבדו יתברך שום כוח בעולם וכל העולמות כלל והכל מלא רק אחדותו הפשוט יתברך שמו, ומבטל בליבו ביטול גמורו אינו משגיח כלל על שום כוח ורצון בעולם ומשעבד ומדבק טוהר מחשבתו רק לאדון יחיד ברוך הוא, כן יספיק הוא יתברך בידו שממילא יתבטל מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל".

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו?  לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

עוד מאמרי תוכן בנושא רבי חיים מוולוז’ין
X
  • © כל הזכויות שמורות