הרש"ש

הסגולה העוצמתית לפדיון נפש על פי הרש’’ש

מהי סגולת הרש''ש? למי היא מתאימה, איך ומי יכול לבצע אותה? כל התשובות בפנים


25/01/21 | י"ב שבט התשפ"א

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

ההזדמנות של פעם בשנה לגמול חסד עם נשמת יקיריך: הירשמו עכשיו לתיקון הנפטרים הגדול ביום הילולת האור החיים הקדוש!  לחצו כאן לשליחת שמות >>>

פדיון נפש על פי כוונות הרש''ש הוא בעל מעלות עצומות ומועיל לכל צרה ועניין. בזמן מלחמת נפוליאון, ערך מרן החתם סופר זיע''א, פדיון נפש עפ”י הקבלה, לכל אנשי העיר פרשבורג, ובזמן ההפצצות לא מת אפילו יהודי אחד על אף שנחרבו כל בתי העיר ויהי לפלא גדול!!! (ספר עם לבדד ישכון מתוך כתב ידו של החת”ס).

סיפור נוסף על כוחו של פדיון הנפש ע''פ הקבלה הוא על המגיד ממזריטש: פעם חלתה אשת רב העיר ממזריטש, והמגיד אמר שהגיע זמנה להפטר מהעולם, ולאחר תחנוניו של רב העיר, ערך המגיד זיע”ק פדיון נפש ע”פ הקבלה בכסף שנתנה לו הרבנית, והציל את חייה ממוות בטוח. 


מרן הרה”ק ר’ מרדכי שרעבי זיע”א - כשהיו מבקשים ממנו שיעתיר עבור חולים, היה עושה עבורם את הפדיון נפש עם כוונות הרש”ש זיע”א, אשר בכוחו להחזיר לאדם את הצלם הרוחני שנסתלק ממנו ועל ידי זה מתרפא.

 

מעלתו העצומה של פדיון נפש


כתב בהגהות ספר “שער הכוונות ” וזה לשונו: מהרח”ו היה נוהג בכל ערב ראש השנה וערב יום הכיפורים לעשות פדיון נפש באופן זה. והעושה פדיון זה באופן זה בודאי משלים שנתו עכ”ל. וכן כתב גאון חכמת הקבלה ה“שמן ששון“ זצ''ל שבוודאי ישלים שנתו.
ובספר “פרי עץ חיים” כתב על חשיבות הפדיון וזה לשונו: ופדיון נפש זה הוא תועלת ותרופה לכל צרה שלא תבוא ובפרט לחולים שיתרפאו במהרה, וכבר היו מנסים ובודקים אותו יותר מאלף פעמים, והיה מועיל בעזרת ה’ תכף באותה שעה, והייתה ניכרת תועלתו ותרופתו לכל אדם והיו אומרים מה גדלו מעשיך ה‘.

 

המקור לעריכת פדיון נפש


נוסח הפדיון מובא בכל דברי רבותינו המקובלים לדורותיהם, החל מרבנו הרמב“ן וה“שמן ששון“ בשם האריז“ל ור' חיים ויטאל, והרש“ש הקדוש, ועוד מקובלים גדולים נוספים.

ישנם שינויים בנוסחאות הפדיון, ובאופן עשייתו, בין רבותינו המקובלים, הפדיון העיקרי הוא של הרש“ש הקדוש, שזה על פי דרכו של רבנו האריז“ל ור' חיים ויטאל.

וכתב מרן הרש”ש זלה”ה שצריך לעשות הפדיון מ– 160 פרוטות שהם בגימטריא “צלם” וגם צריך שהיו הפרוטות מכסף טהור שכסף גם כן גימטריא “צלם” ובהמשך דבריו כותב את צירופי שמות הקודש העולים כמנין “צלם”

והגאון החיד”א שהיה תלמידו של הרש“ש כתב עוד שהוא בגמטריא “עץ” מבחינת שהאדם הוא עץ השדה.

 

מתי עורכים פדיון נפש ע''פ הרש''ש?


נהגו כל גדולי המקובלים לדורותיהם לערוך פדיון נפש בכל ערב ראש השנה וערב יום הכיפורים וכן היה נוהג זקן המקובלים כמוה”ר יצחק כדורי זצוק”ל. בנוסף, יש הנוהגים לערוך את התיקון ביום י' בשבט - יום פטירתו של הרש''ש הקדוש.

 

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו? כולם מוזמנים למשפחת אומרי התהילים הגדולה בעולם! לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

עוד מאמרי תוכן בנושא הרש"ש

X
  • © כל הזכויות שמורות