אמונה וביטחון

עד היכן מגיעה מצוות הצדקה?

הרב עופר ארז בסיפור אודות רבינו האר"י הקדוש וכוחה העצום של מצוות הצדקה


23/08/21 | ט"ו אלול התשפ"א

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו? כולם מוזמנים למשפחת אומרי התהילים הגדולה בעולם! לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

 

מדברי הרב בסרטון:

 

בספר 'שבחי רבינו האר"י הקדוש' מובא סיפור.

פעם אחת ישב רבינו האר"י הקדוש עם תלמידיו בשדה ולימד אותם את סודות התורה. לפתע הגיע עורב שריחף מעליהם וצעק בקול גדול במשך כ-2 דקות ואז עף מן המקום. רבינו האר"י הקדוש, שתלמידו הגדול רבי חיים ויטאל מספר כי ידע שיחת עופות וחיות ודקלים וצמחים, ידע את כל סודות הבריאה, שמע מן העורב שיש גזירה על צפת ומיד שיתף את תלמידיו.

אמר להם רבינו האר"י הקדוש, כי יש תלמיד חכם עני מאוד בצפת ובלי כוונה לא הבחינו שהוא במצוקה כלכלית מאוד גדולה ואין מה לאכול אצלו בבית. תלמיד זה שרוי בצער גדול מאוד, וצער זה עלה לשמיים וגזרו גזירה על צפת. מהי הגזירה? שיבוא ארבה ויאכל את כל השדות וכל התבואה סביב צפת. מיד שלח רבינו האר"י הקדוש שניים מתלמידיו שאספו כסף ובמהירות הגיעו לבית העני ונתנו לו את הכסף.

העני שלא היה לו דבר מאכל בבית וקיבל את סכום הכסף שמח מאוד ואז ראו רבינו האר"י ותלמידיו כי הגיע ארבה מכיוון הים, כמות עצומה לכיוון צפת. הם הגיעו עד לגבולה של צפת, הסתובבו וחזרו לים. אמר להם רבינו האר"י הקדוש, הצער גרם לגזירה השמחה ביטלה את הגזירה של הארבה.

מכאן אנחנו רואים עד כמה נתינת הצדקה פועלת ועד היכן היא מגיעה.

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו?  לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

עוד מאמרי תוכן בנושא אמונה וביטחון
X
  • © כל הזכויות שמורות