סוכות

ארבעת הימים הכי גבוהים בשנה

הרב רפאל אביטן מבאר מדוע לארבעת הימים שבין יום הכיפורים לחג הסוכות יש כוח עצום כל כך


22/09/21 | ט"ז תשרי התשפ"ב

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו? כולם מוזמנים למשפחת אומרי התהילים הגדולה בעולם! לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

חז"ל אומרים כי ארבעת הימים שבין יום הכיפורים לחג הסוכות, הם הימים הגבוהים בשנה. מדוע? הזוהר הקדוש אומר כי שלושה ימים אחרי יום הכיפורים עדין נשארת ההארה של יום הכיפורים. והגמרא אומרת שמיום הכיפורים ועד ליום הראשון בחג הסוכות לא מחשבים עוונות. מבאר הרב רפאל אביטן: ביום הכיפורים מחקו לנו את העבירות והתחלנו דף חדש, ובארבעת הימים הללו גם אם אדם טעה בשוגג, לא מחשבים לו את העבירות. החשבון מתחיל ביום הראשון של חג הסוכות.

ובארבעת הימים הללו, שאדם נקי מעבירות לגמרי, הוא יכול לפעול ישועה בתפילות שלו. בארבעת הימים הללו, כל אדם הוא 'צדיק גוזר וה' מקיים'. בכל השנה אדם פונה לצדיקים שיברכו אותו משום שהצדיקים מזוככים, נקיים. בארבעת הימים הללו, בין יום הכיפורים לסוכות, כולנו נחשבים כמו 'תינוקות של בית רבן שלא חטאו'. הימים הללו גדולים כל כך שאדם חייב לפעול בהם ישועות.הוא חייב לטרוח במצוות הסוכה וארבעת המינים וכו', אבל בכל יום כזה לפנות מספר דקות ולבקש כל מה שחסר לו. בגלל שהאדם נקי, כל תפילה שלו מתקבלת מיד. לכן צריך לנצל את הימים הללו.

נאמר כי השטן, 364, פועל 364 ימים ויום אחד, יום הכיפורים, הוא לא מקטרג. ושואל רבי יונתן אייבשיץ': הרי 'השטן' עם ה', ולא קוראם לו השטן, קוראים לו שטן'. ה' זו התוספת שלפני. ומבאר כי האות ה' הזו, מראה על כל חמשת הימים של כיפור וארבעת הימים עד חג הסוכות, בימים הללו לשטן אין כוח לקטרג על האדם. בימים הללו האדם יכול לפעול ישועות גדולות מאוד שהוא לא יכול לפעול כל השנה.

החתם סופר אומר 'מיד אחר יום הכיפורים וכשזכינו להיות טובים וגדולים, נעשה זה לעומת זה. שכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו ולכן זה לעומת זה, בימים הללו שבין יום הכיפורים לסוכות ויום הראשון של חג הסוכות, אין לו רשות להסתיר על האדם'. מבאר הרב רפאל אביטן כי היצר הרע רוצה להתגבר על האדם אחרי יום הכיפורים, אבל לא לאפשר לו את זה אלא להיפך, ללכת מחיל אל חיל. להודות לבורא עולם על כך שאנו נקיים לגמרי, ללא חטאים, בלי עוונות. לא חללתם שבת מעולם, לא פגמת בברית מעולם, לא חיללתם יום טוב מעולם, לא עשית שום עוון. נקי לגמרי ועוד הוסיפו לך ארבעה ימים נוספים בהם אתה נקי וממילא, אומר הרב רפאל אביטן, זה הזמן לנצל לתפילות, לבקשות. לדעת כי כעת שערי שמים פתוחים עבורינו, כי אנו צדיקים, נקיים לגמרי מעוונות.

לכן, אל תתנו לימים הללו לעבור. תהיו חזקים ולדעת כי אחר כיפור נוסיף ישועה אחרי ישועה, אור על גבי אור, עד שאדם יזכה לקבל את הישועה שחיכה לה.

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו? כולם מוזמנים למשפחת אומרי התהילים הגדולה בעולם! לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

עוד מאמרי תוכן בנושא סוכות

X
  • © כל הזכויות שמורות