אמונה וביטחון

מודאגים? קבלו 6 עצות להינצל מחבלי משיח

אין ספק שהצרות שאנחנו עוברים עכשיו הם חלק מתהליך גדול הנקרא במקורות ''חבלי משיח''. אבל מה יחזיק אותנו מעל הגלים האלו?


08/11/23 | כ"ד חשון התשפ"ד
מודאגים? קבלו 6 עצות להינצל מחבלי משיח

עוד לא מחוברים לכל מה שיש לנו להציע? הצטרפו לכל הטוב שהכנו לכם ותישארו תמיד מחוברים! הקליקו כאן עכשיו >>>

 

שש עצות להינצל מחבלי משיח:

א. שמירת תורה ומצוות – כמו שהובא בילקוט שמעוני (משלי אות תתקלב) אמר הקב"ה לישראל על הר סיני, ישראל בני, אם זכיתם להצפין ולקבל תורתי ולעשותה, אני מציל אתכם משלוש פורעניות, ממלחמת גוג ומגוג, מחבלו של משיח, ומדינה של גיהנם, ועוד אני משביע אתכם מטוב הצפון לעתיד לבוא.  

ונמצא ששמירת תורה ומצוות היא העצה להינצל מחבלו של משיח, אומנם מצאנו שבין כל המצוות יש כאלה שמסוגלות במיוחד להציל מחבלו של משיח, וכדלהלן.

ב. עסק התורה וגמילות חסדים – כמו שכתוב בגמרא מסכת סנהדרין (דף צח עמוד ב) שאלו תלמידיו את רבי אלעזר, מה יעשה אדם וינצל מחלו של משיח, והשיב להם: יעסוק בתורה ובגמילות חסדים.

וכתב רבי אלחנן וסרמן זצ"ל הי"ד בקובץ מאמרי עקבתא דמשיחא (אות כד) בשם החפץ חיים זצ"ל, שהלשון "יעסוק" פירושו שיתמסר כדרך שהוא מתמסר לעסקיו בכל לבבו, בכל אונו, כך גם יעסוק בתורה ובחסד וינצל.

ועצה זו של עסק התורה, שייכת גם לגבי אישה, שהרי יכולה לסייע בידי עוסקי התורה, וכן גם היא חייבת ללמוד הדינים השייכים לה (יעויין רמ"א יורה דעה סימן רמו סעיף ו).

ג. שמירת שבת – כמו שהובא במכילתא (פרשת בשלח) רבי אליעזר אומר, אם תזכו לשמור את השבת, תנצלו משלוש פורעניות, מיומו של גוג ומגוג, ומחבלו של משיח, ומיום דין הגדול.

ד. אכילת שלוש סעודות בשבת – כמו שכתוב בגמרא מסכת שבת (דף קיח עמוד א) אמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא, כל המקיים שלוש סעודות בשבת, ניצול משלוש פורעניות, מחבלו של משיח, ומדינה של גיהנם, וממלחמת גוג ומגוג.

ועל פי זה כתב הטור (סימן רצא) ויהא זהיר מאד לקיים סעודה שלישית, והביא דברי הגמרא הנ"ל. וכתב הבית חדש שם, שסעודת ליל שבת היא זו שמצלת אותנו מחבלו של משיח, ומדינה של גיהנם ניצול בזכות שמקיים סעודת שחרית, וממלחמת גוג ומגוג ניצול בזכות סעודה שלישית. 

וכך אומרים בזמירות ליל שבת, בפיוט "מה ידידות מנוחתך", מעין עולם הבא יום שבת מנוחה, כל המתענגים בה יזכו לרוב שמחה, "מחבלי משיח יוצלו לרווחה".

ה. עניית אמן יהא שמיה רבה – כך הובא בשם הגר"א זצ"ל בהקדמתו לתיקוני הזוהר, שעל ידי עניית אמן יהא שמיה רבא ינצלו מחבלי משיח.

והנה כתוב בגמרא מסכת שבת (דף קיט עמוד ב) אמר רבי יהושע בן לוי, כל העונה אמן יהא שמיה רבא מברך בכל כחו, קורעין לו גזר דינו, שנאמר "בפרוע פרעות בישראל (ביטול פורעניות. רש"י) בהתנדב עם ברכו ה'" (כשמתנדבין ישראל לברך את בוראן. רש"י), מה טעם "בפרוע פרעות", משום ד"ברכו ה'".

ויש מרבותינו הראשונים שגורסים בגמרא: "קורעין לו גזר דינו של שבעים שנה" (הרי"ף, הרא"ש, והטור בסימן נו).

וביארו על פי דברי הגר"א הנ"ל שעל ידי אמן יהא שמיה רבא ינצלו מחבלי משיח, וחבלי משיח הם שבעים שנה, כמו שמובא בסידור הגר"א על מזמור "יענך ה' ביום צרה", וממילא הכוונה לאותן שבעים שנה של חבלי משיח (סידור עיון תפילה עמוד מג).

ו. אמירת פרק כ' בספר תהילים – על פי מה שכתוב בסידור הגר"א שם, ששבעים תיבות שיש במזמור "למנצח מזמור לדוד יענך ה' ביום צרה" וגו', הן רומזות על שבעים שנים של חבלי משיח.

 

מחוברים רק לקבוצת ווטסאפ אחת מבית מוקד תהילים ארצי? יש לנו 4! לחצו על אחת מהן להצטרפות:
פרק תהילים יומי | הסגולה היומית | הלכה יומית לנשים | החיזוק היומי המעוצב

תפילות נוספות מומלצות

זקוקים לרפואה? פרקי תהילים לרפואה

רוצים להודות לה'? קראו מזמור לתודה

מייחלים להצלחה? תהילים להצלחה

תהילים להצלחה בניתוח

מכירים אדם יקר שחלה במחלה? סגולת הרב כדורי זצ"ל למחלת הסרטן

הפרנסה לוחצת? פרקי תהילים לפרנסה וגם פרשת המן

תפילה עוצמתית וסגולתית - נשמת כל חי וגם פיטום הקטורת וגם התיקון הכללי

אדם יקר לכם הלך לעולמו? תפילה לעילוי נשמת נפטר

סגולה גדולה לכל דבר - תהילים קי"ט

חוששים מעין הרע? תפילה נגד עין הרע

אמונה וביטחון

האם המלחמה בצפון עומדת להתחיל בקרוב?

אמונה וביטחון

במה קורא הרב משה שטרנבוך ללומדי התורה להתחזק?

אמונה וביטחון

כיצד ניצל בנס מוחלט היהודי במהלך ההפגזות במלחמת העולם השנייה?

אמונה וביטחון

"עוד שנייה אתה מת": סיפורו הלא ייאמן של מי שחווה התקף לב נוראי ולא היה בהכרה חודש שלם

אמונה וביטחון

מרגש: מה אומר החייל הפצוע על אחדות עם ישראל?

אמונה וביטחון

מה לומדים מחיסולו של מוחמד דף? הרב רוזנבלום במסר מרגש ביותר

אמונה וביטחון

מה עשה אביו של הלוחם שנפל מיד כשנגמרה השבעה?

אמונה וביטחון

מה חייב לדעת כל אדם שיוצא להילחם? הרב ראובן אלבז בתשובה מאלפת

אמונה וביטחון

מדוע משפחתו של הרב יעקב אדלשטיין זצ"ל מחפשת בדחיפות נהג מונית?

אמונה וביטחון

מה הקשר בין בארה של מרים למלחמה?

אמונה וביטחון

מצמרר: ילד בן 20 שנשאר בלי רגליים ובלי יד ימין - מה הייתה השאלה שהטרידה אותו?

אמונה וביטחון

"20 אלף דולר בחודש": למה הדיג'יי המצליח ויתר על החוזה הנחשק?

אמונה וביטחון

נקלעתם לויכוח על הדת? מה עונים לאתיאיסטים?

אמונה וביטחון

סיפור מצמרר עם נס מטורף: "זה היה אמור לחתוך אותי מכל כיוון"

אמונה וביטחון

מטורף: מה הסוד שדרכו העניקה הסבתא לנכדיה פרנסה ושפע?

עוד מאמרי תוכן בנושא אמונה וביטחון
X
  • © כל הזכויות שמורות