אמונה וביטחון

גם אתם יכולים: 5 דרכים להביא לנפילת האויבים

רוצים לעזור לעם ישראל במערכה הרוחנית? הנה כמה דברים מהמקורות שמביאים לנפילת האויבים


09/11/23 | כ"ה חשון התשפ"ד
גם אתם יכולים: 5 דרכים להביא לנפילת האויבים

עוד לא מחוברים לכל מה שיש לנו להציע? הצטרפו לכל הטוב שהכנו לכם ותישארו תמיד מחוברים! הקליקו כאן עכשיו >>>

 

חמש דרכים להביא לנפילת האויבים

א. לקבוע מקום לתפילתו – כמו שכתוב בגמרא מסכת ברכות (דף ז עמוד ב) ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחי, כל הקובע מקום לתפילתו, אויביו נופלים תחתיו, שנאמר "ושמתי מקום לעמי ישראל ונטעתיו ושכן תחתיו ולא ירגז עוד ולא יוסיפו בני עולה לענותו כאשר בראשונה". 

וביאר העיון יעקב, על פי דברי הגמרא שם (דף ו עמוד ב) שכל הקובע מקום לתפילתו אלוקי אברהם בעזרו, ולכן ממילא אויביו נופלים תחתיו, וכמו שנפלו הארבעה מלכים לפני אברהם.

המקור לכך שצריך לקבוע מקום לתפילתו - אומרת הגמרא (שם) שלומדים כן ממה שכתוב "וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם", ואין עמידה אלא תפילה, שנאמר "ויעמוד פנחס ויפלל".

וכן הוא להלכה בשלחן ערוך (סימן צ סעיף יט) יקבע מקום לתפילתו, שלא ישנהו אם לא לצורך. ואין די במה שיקבע לו בית הכנסת להתפלל, אלא גם בבית הכנסת שקבוע בה צריך שיהיה לו מקום קבוע. וכתבה המשנה ברורה שם, שתוך ארבע אמות חשוב מקום אחד, כי אי אפשר לצמצם.

והובא בשם הרב שלמה זלמן אויערבך זצ"ל, ש"קביעות מקום לתפילה" נחשבת אף אם קובע עצמו בכל אחת משלוש תפילות היום בבית כנסת אחר, או בבית כנסת אחד לחול ובאחר לשבת (הליכות שלמה חלק א' פרק ה בדבר הלכה אות ב).

ב. לקבוע מקום ללימוד התורה – כך גרסת השאילתות דרב אחאי גאון (שאילתא יט) כל הקובע מקום לתורתו, אויביו נופלין לו תחתיו. וכן הוא להלכה ברמ"א אורח חיים (סימן קנה סעיף א) ובמשנה ברורה שם, שצריך אדם לקבוע תורתו בבית המדרש, ושם יהיה לו מקום קבוע לתורה.

ג. לעסוק בתורה ובגמילות חסדים – יש דעה בגמרא בבא קמא (דף יז עמוד א) שכל העוסק בתורה ובגמילות חסדים, אויביו נופלין לפניו כיוסף שכתוב בו "בהם עמים ינגח יחדיו אפסי ארץ".

ד. לומר לפחות את התחלת "אדון עולם" בכוונה – כמו שכתב בספר מטה משה (סימן לא) שמצא כתוב, שכל מי שמכוון בעת התחלת אדון עולם, כתב רבי יהודה החסיד ורב האי גאון ורב שרירא גאון, ערב אני בדבר שתפילתו נשמעת, ואין שטן מקטרג על תפילתו, ואין לו שטן ופגע רע בראש השנה וביום הכיפורים בתפילתו, ואויביו נופלים לפניו, ויש אומרים אף יצר הרע משלים אתו, ועליו אמר שלמה המלך עליו השלום "ברצות ה' דרכי איש גם אויביו ישלים אתו.

ה. על ידי קיום מצוות עונג שבת – כך כתב בספר ליקוטי מוהר"ן (קמא תורה נז) שבזכות עונג שבת אויביו נופלים לפניו. ועל שם זה נקרא שבת, כי בסגולתו "להשבית אויב ומתנקם".

 

מחוברים רק לקבוצת ווטסאפ אחת מבית מוקד תהילים ארצי? יש לנו 4! לחצו על אחת מהן להצטרפות:
פרק תהילים יומי | הסגולה היומית | הלכה יומית לנשים | החיזוק היומי המעוצב

תפילות נוספות מומלצות

זקוקים לרפואה? פרקי תהילים לרפואה

רוצים להודות לה'? קראו מזמור לתודה

מייחלים להצלחה? תהילים להצלחה

תהילים להצלחה בניתוח

מכירים אדם יקר שחלה במחלה? סגולת הרב כדורי זצ"ל למחלת הסרטן

הפרנסה לוחצת? פרקי תהילים לפרנסה וגם פרשת המן

תפילה עוצמתית וסגולתית - נשמת כל חי וגם פיטום הקטורת וגם התיקון הכללי

אדם יקר לכם הלך לעולמו? תפילה לעילוי נשמת נפטר

סגולה גדולה לכל דבר - תהילים קי"ט

חוששים מעין הרע? תפילה נגד עין הרע

אמונה וביטחון

האם המלחמה בצפון עומדת להתחיל בקרוב?

אמונה וביטחון

במה קורא הרב משה שטרנבוך ללומדי התורה להתחזק?

אמונה וביטחון

כיצד ניצל בנס מוחלט היהודי במהלך ההפגזות במלחמת העולם השנייה?

אמונה וביטחון

"עוד שנייה אתה מת": סיפורו הלא ייאמן של מי שחווה התקף לב נוראי ולא היה בהכרה חודש שלם

אמונה וביטחון

מרגש: מה אומר החייל הפצוע על אחדות עם ישראל?

אמונה וביטחון

מה לומדים מחיסולו של מוחמד דף? הרב רוזנבלום במסר מרגש ביותר

אמונה וביטחון

מה עשה אביו של הלוחם שנפל מיד כשנגמרה השבעה?

אמונה וביטחון

מה חייב לדעת כל אדם שיוצא להילחם? הרב ראובן אלבז בתשובה מאלפת

אמונה וביטחון

מדוע משפחתו של הרב יעקב אדלשטיין זצ"ל מחפשת בדחיפות נהג מונית?

אמונה וביטחון

מה הקשר בין בארה של מרים למלחמה?

אמונה וביטחון

מצמרר: ילד בן 20 שנשאר בלי רגליים ובלי יד ימין - מה הייתה השאלה שהטרידה אותו?

אמונה וביטחון

"20 אלף דולר בחודש": למה הדיג'יי המצליח ויתר על החוזה הנחשק?

אמונה וביטחון

נקלעתם לויכוח על הדת? מה עונים לאתיאיסטים?

אמונה וביטחון

סיפור מצמרר עם נס מטורף: "זה היה אמור לחתוך אותי מכל כיוון"

אמונה וביטחון

מטורף: מה הסוד שדרכו העניקה הסבתא לנכדיה פרנסה ושפע?

עוד מאמרי תוכן בנושא אמונה וביטחון
X
  • © כל הזכויות שמורות