9 סגולות להינצל מתאונות דרכים

ההולך בדרך התורה זוכה לשמירה מהשם: תפילה, חסד, עבודת המידות, ואמונה מסייעים לשמירה על האדם

27/09/19 | כ"ז אלול התשע"ט

שליחת שמות לתפילה וברכה בברכת הכהנים בכותל, חוה"מ סוכות 2021 - בחינם! לחצו כאן

 1. עבודת המידות - אדם העובד על מידותיו, גדולים סיכוייו להינצל מתאונת דרכים משום שהוא נמנע מכעס ומגיב באופן שקול ההופך את נהיגתו לבטוחה יותר.

 2. תפילת הדרך - כבר אמרו חז"ל "אין תפילה חוזרת ריקם" (ברכות לב ב) ועל כן יש לבקש מהקדוש ברוך הוא, בכוונה שלמה, שתהא נסיעתנו בטוחה וכשם שיצאנו בשלום נשוב בשלום. נוסח תפילת הדרך שתיקן רבי חסידא, ונאמרת כשיוצא אדם מן העיר מרחק הגדול מארבע קילומטרים ועובר דרך מקום שאינו מיושב:
  "יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שתוליכנו לשלום ותדריכנו לשלום ותגיענו למחוז חפצנו לחיים, לשמחה ולשלום [ואם דעתו לחזור באותו היום אומר: ותחזירנו לשלום], ותצילנו מכף כל אויב ואורב בדרך, ומכל מיני פורעניות המתרגשות לבוא לעולם ותשלח ברכה בכל מעשי ידינו, ותתננו לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואינו, ותשמע קול תחנונינו כי קל שומע תפילות ותחנונים אתה, ברוך אתה ה' שומע תפילה".
  אם קצרה הדרך ייטיב האדם אם יאמר: "כי מלאכיו יצווה לך לשמרך בכל דרכיך, ה' ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם".

 3. שמירה על חוקי התנועה - מובא מפי רבי אהרן רוֹקֵחַ (המהר"א מבעלז) כי יש להקפיד על חוקי התנועה כמו על עשרת הדיברות, כי השם מנהיג את העולם על פי חוקי הטבע, לכן צריך האדם לשמור על חוקי התנועה ולהקפיד על נהיגה בטוחה.

 4. קופת צדקה וספר קודש ברכב - הרוצה להינצל מתאונת דרכים ייטיב לעשות אם יחזיק ברכבו קופת צדקה וספרי קודש.

 5. חברותא - במסכת סוטה מו ע"ב נכתב: " "כל מי שאינו מלווה ואינו מתלווה כאילו שופך דמים" ובסוטה מו ב' נכתב: "כל המלווה את חברו ארבע אמות בעיר אינו ניזוק".

כמו כן, הנוסע ביחד עם נוסעים נוספים במכוניתו זוכה להגנה גם בשל זכויותיהם של הנוסעים האחרים. כפי שאמר ה"חפץ חיים" כי הקדוש ברוך הוא פועל לא רק כנגד חובותיו של האדם אלא גם כנגד זכויותיהם של כל מי שקשורים אליו ופעולתו עלולה לפגוע גם בם.

 1. "ויהי נעם" - מסורת היא כי אמירת פסוק יז בתהילים צ': "וִיהִי נֹעַם אֲדֹנָי אֱלֹהֵינוּ עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנָה עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנֵהוּ.", שומרת על האדם ומגינה עליו.

 2. קיום מצוות הנקרות בדרך - מצוות רבות נקרות לו לאדם בדרך כגון מי שזקוק להסעה ("ומבשרך לא תתעלם" - שמות, כ"ג ה'),  מי שהתקלקל רכבו ("ומבשרך לא תתעלם" - ישעיהו נח זק), מפגעים המונחים על הכביש ועוד.

 3. קריאת שמע - במסכת מגילה ג' נכתב: " "מאן דמבעת, אף על גב דאיהו לא חזי מזליה חזי. ותקנתו, ידלג מדוכתיה ארבע גרמידי, או ליקרי קריאת שמע, או יאמר עזי דבי טבחא שמינא מינאי", שהיא סגולה להצלה מפחד

 4. ביטחון בקדוש ברוך הוא - ביטחון בה' הוא סגולה לשמירה מכל רע. נכתב במסכת מנחות כט: ""בטחו בה' עדי עד כי בקה ה' צור עולמים". אמר ליה: כל התולה ביטחונו בהקב"ה, הרי לו מחסה בעולם הזה ולעולם הבא".

דרגו את הסגולה: 

ממוצע 4.6 (38 מדרגים)

יש לנו 2 קבוצות ווטסאפ מרכזיות במוקד תהילים ארצי. הצטרפו לאחת מהן לפחות בלחיצה: קבוצות פרק תהילים יומי + קבוצות הסגולה/התפילה היומית

תכנים שיעניינו אותך (מתחלף מדי יום בחצות)מאת https://www.tehillim-center.co.il/

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך


סגולות נבחרות


סגולה להצלחה

סגולה גדולה להצלחה בגשמיות וברוחניות, וגם למשפחה: לומר בכל 'שבת מברכים' (שבת לפני ראש חודש), את כל התהילים.
לכל הסגולות
אומרים תהילים בשבילך 24 שעות: 1-700-700-721   |