תפילות וסגולות

9 סגולות להינצל מתאונות דרכים

ההולך בדרך התורה זוכה לשמירה מהשם: תפילה, חסד, עבודת המידות, ואמונה מסייעים לשמירה על האדם


27/09/19 | כ"ז אלול התשע"ט
סגולה

עוד לא מחוברים לכל מה שיש לנו להציע? הצטרפו לכל הטוב שהכנו לכם ותישארו תמיד מחוברים! הקליקו כאן עכשיו >>>

 1. עבודת המידות - אדם העובד על מידותיו, גדולים סיכוייו להינצל מתאונת דרכים משום שהוא נמנע מכעס ומגיב באופן שקול ההופך את נהיגתו לבטוחה יותר.

 2. תפילת הדרך - כבר אמרו חז"ל "אין תפילה חוזרת ריקם" (ברכות לב ב) ועל כן יש לבקש מהקדוש ברוך הוא, בכוונה שלמה, שתהא נסיעתנו בטוחה וכשם שיצאנו בשלום נשוב בשלום. נוסח תפילת הדרך שתיקן רבי חסידא, ונאמרת כשיוצא אדם מן העיר מרחק הגדול מארבע קילומטרים ועובר דרך מקום שאינו מיושב:
  "יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שתוליכנו לשלום ותדריכנו לשלום ותגיענו למחוז חפצנו לחיים, לשמחה ולשלום [ואם דעתו לחזור באותו היום אומר: ותחזירנו לשלום], ותצילנו מכף כל אויב ואורב בדרך, ומכל מיני פורעניות המתרגשות לבוא לעולם ותשלח ברכה בכל מעשי ידינו, ותתננו לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואינו, ותשמע קול תחנונינו כי קל שומע תפילות ותחנונים אתה, ברוך אתה ה' שומע תפילה".
  אם קצרה הדרך ייטיב האדם אם יאמר: "כי מלאכיו יצווה לך לשמרך בכל דרכיך, ה' ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם".

 3. שמירה על חוקי התנועה - מובא מפי רבי אהרן רוֹקֵחַ (המהר"א מבעלז) כי יש להקפיד על חוקי התנועה כמו על עשרת הדיברות, כי השם מנהיג את העולם על פי חוקי הטבע, לכן צריך האדם לשמור על חוקי התנועה ולהקפיד על נהיגה בטוחה.

 4. קופת צדקה וספר קודש ברכב - הרוצה להינצל מתאונת דרכים ייטיב לעשות אם יחזיק ברכבו קופת צדקה וספרי קודש.

 5. חברותא - במסכת סוטה מו ע"ב נכתב: " "כל מי שאינו מלווה ואינו מתלווה כאילו שופך דמים" ובסוטה מו ב' נכתב: "כל המלווה את חברו ארבע אמות בעיר אינו ניזוק".

כמו כן, הנוסע ביחד עם נוסעים נוספים במכוניתו זוכה להגנה גם בשל זכויותיהם של הנוסעים האחרים. כפי שאמר ה"חפץ חיים" כי הקדוש ברוך הוא פועל לא רק כנגד חובותיו של האדם אלא גם כנגד זכויותיהם של כל מי שקשורים אליו ופעולתו עלולה לפגוע גם בם.

 1. "ויהי נעם" - מסורת היא כי אמירת פסוק יז בתהילים צ': "וִיהִי נֹעַם אֲדֹנָי אֱלֹהֵינוּ עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנָה עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנֵהוּ.", שומרת על האדם ומגינה עליו.

 2. קיום מצוות הנקרות בדרך - מצוות רבות נקרות לו לאדם בדרך כגון מי שזקוק להסעה ("ומבשרך לא תתעלם" - שמות, כ"ג ה'),  מי שהתקלקל רכבו ("ומבשרך לא תתעלם" - ישעיהו נח זק), מפגעים המונחים על הכביש ועוד.

 3. קריאת שמע - במסכת מגילה ג' נכתב: " "מאן דמבעת, אף על גב דאיהו לא חזי מזליה חזי. ותקנתו, ידלג מדוכתיה ארבע גרמידי, או ליקרי קריאת שמע, או יאמר עזי דבי טבחא שמינא מינאי", שהיא סגולה להצלה מפחד

 4. ביטחון בקדוש ברוך הוא - ביטחון בה' הוא סגולה לשמירה מכל רע. נכתב במסכת מנחות כט: ""בטחו בה' עדי עד כי בקה ה' צור עולמים". אמר ליה: כל התולה ביטחונו בהקב"ה, הרי לו מחסה בעולם הזה ולעולם הבא".

מחוברים רק לקבוצת ווטסאפ אחת מבית מוקד תהילים ארצי? יש לנו 4! לחצו על אחת מהן להצטרפות:
פרק תהילים יומי | הסגולה היומית | הלכה יומית לנשים | החיזוק היומי המעוצב

תפילות נוספות מומלצות

זקוקים לרפואה? פרקי תהילים לרפואה

רוצים להודות לה'? קראו מזמור לתודה

מייחלים להצלחה? תהילים להצלחה

תהילים להצלחה בניתוח

מכירים אדם יקר שחלה במחלה? סגולת הרב כדורי זצ"ל למחלת הסרטן

הפרנסה לוחצת? פרקי תהילים לפרנסה וגם פרשת המן

תפילה עוצמתית וסגולתית - נשמת כל חי וגם פיטום הקטורת וגם התיקון הכללי

אדם יקר לכם הלך לעולמו? תפילה לעילוי נשמת נפטר

סגולה גדולה לכל דבר - תהילים קי"ט

חוששים מעין הרע? תפילה נגד עין הרע

סגולות לשמירה והגנה

פסוקים סגוליים לשמירה בדרכים

סגולות לשמירה והגנה

סגולות לשמירה במצב הבטחוני

סגולות לשמירה והגנה

תהילים פרק ל"ד - סגולה לשמירה בדרך

סגולות לשמירה והגנה

סגולה ענקית וקלה לשמירה מכל דבר

סגולות לשמירה והגנה

תְּפִלָּה סְגֻלִּית חֲזָקָה נֶגֶד עַיִן הָרַע

סגולות לשמירה והגנה

תפילה סגולית לשלום החיילים

סגולות לשמירה והגנה

הסגולה של הרב קנייבסקי לרוצים להינצל מחבלי משיח

סגולות לשמירה והגנה

תפילה סגולית לשלום החיילים

סגולות לשמירה והגנה

סגולות להינצל מתאונות דרכים

סגולות לשמירה והגנה

פרקי תהילים לשמירה וביטחון, בימים מתוחים

סגולות לשמירה והגנה

סגולה לכשפים וקשרים

סגולות לשמירה והגנה

סְגֻלָּה לְהִנָּצֵל מִצָּרָה

סגולות לשמירה והגנה

סגולה להגנה מרעידות אדמה מפי רבי חיים פלאג'י

סגולות לשמירה והגנה

סגולה להינצל מתאונות דרכים

סגולות לשמירה והגנה

סגולה להינצל ממות סמוך ומאיים

סגולות לשמירה והגנה

סגולה להנצל מנחשים עקרבים וממזיקים

סגולות לשמירה והגנה

סגולה להנצל מרמאי

סגולות לשמירה והגנה

סגולה - כיצד להפך מאויב לאוהב

סגולות לשמירה והגנה

סגולת תהילים למי שרוצה לדחות פורענויות מבני ביתו. מחזק ביותר!

סגולות לשמירה והגנה

9 סגולות להינצל מתאונות דרכים

עוד מאמרי תוכן בנושא סגולות לשמירה והגנה
X
 • © כל הזכויות שמורות