סגולה להינצל משפעת ומגיפה

הרב חיים פוקס ליקט מכתבי חכמים ומקובלים סגולות לביטול כל מגיפה וגזירה רעה

יש לנו 2 קבוצות ווטסאפ מרכזיות במוקד תהילים ארצי. הצטרפו לאחת מהן לפחות בלחיצה: קבוצות פרק תהילים יומי + קבוצות הסגולה/התפילה היומית

בכתביו מציין הרב חיים פוקס כי רבים מאמינים היום כי הקדוש ברוך הוא נוהג בעם ישראל ביד קשה בימים אלו משום שאנו נמצאים בחבלי משיח ובין השאר באות על עם ישראל מגיפות, ואין אדם שיכול להינצל מהם. ומביא את אמרתו של רבי יוחנן ממסכת סנהדרין (דף צח עמוד ב): "ייתי ולא איחמיניה".

לצד מילים אלו הוא מביא גם את נבואת הנחמה של ירמיהו (פרק ל', פסוק ז): "הוֹי כִּי גָדוֹל הַיּוֹם הַהוּא מֵאַיִן כָּמֹהוּ וְעֵת צָרָה הִיא לְיַעֲקֹב וּמִמֶּנָּה יִוָּשֵׁעַ" ואת סיפורו של חזקיה מלך יהודה אשר ישעיה נבא לו את מותו משום שלא קיים מצוות פריה ורביה, אך חזקיה המלך סרב לקבלה ומשהביא ילד לעולם בוטלה הגזירה מעליו. ומכאן אנו יכולים ללמוד כי אסור לאדם להתייאש וגם בעת צרה גדולה לבקש מה' שיעזור לו ויושיע. 

ידוע גם שתפילת צדיק פועלת גדולות. אדם שיש לו צרה צריך לפנות לגדולי הדור  שישתדלו עבורו, ולעשות השתדלויות בעצמו ובהן יכול לעשות את הסגולות הבאות לביטול כל הגזירות
 

ייתלה על צווארו שם קדושה

ע"פ הקבלה יש לכתוב בקדושה את השם הקדוש: : וי"ה ו"ה י"ה וה"ו וה"ו ו"ה ו"ה הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו מסכ"י, ולתלותו על הצוואר (מתוך הספר אביעה חידות, מערכת ב עמ" כ"ח)

 

יפנה לה' בבקשה

בספר אביעה חידות מגלה המחבר כי המלאך גזרי"אל הוא הממונה על הגזרות ויש לפנות את ה' ולבקש ממנו בשם סי"ט  ואהיה כלול כזה אסהיטה לבטל כל גזרות רעות רח"ל.

 

יקרא פסוקים אלו ויכוון בתפילה
 

בספר האח נפשנו, מערכת ס', עמוד רג מופיעים ג' שמות המועילים לזמן מגיפה: נעורירון צדנלבש קדסמגת, ומוצאם מפסוק י"א בפרק מג בספר בראשית:
יש לכוון בשם הראשון   "וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם יִשְׂרָאֵל אֲבִיהֶם אִם כֵּן אֵפוֹא זֹאת עֲשׂוּ קְחוּ מִזִּמְרַת הָאָרֶץ בִּכְלֵיכֶם וְהוֹרִידוּ לָאִישׁ מִנְחָה..."
יש לכוון בשם השני  "מְעַט צֳרִי וּמְעַט דְּבַשׁ נְכֹאת וָלֹט בָּטְנִים וּשְׁקֵדִים", והשם השלישי יוצא מתוך השם השני.

יש לקרוא את הפסוק לפני זריחת החמה ולאחר שקיעתה, ולכוון בשמות אלו

 

רוד'ה

עשב הרוד'ה יש לו שם קדוש רוט"א ויכוון לו עם עשב זה, המועיל גם למגיפה (קונטרס ככר לאדן דף רע"ה)

והרב אמתחת בנימין כתב שטוב לומר מדי יום את הפסוק: וַיַּרְא יִשְׂרָאֵל אֶת הַיָּד הַגְּדֹלָה אֲשֶׁר עָשָׂה יְהוָה בְּמִצְרַיִם וַיִּירְאוּ הָעָם אֶת יְהוָה וַיַּאֲמִינוּ בַּיהוָה וּבְמֹשֶׁה עַבְדּוֹ. (שמות י"ד, ל"א), כשמכוון ראשי התיבות של הפסוק, גמטרייה רוט"א - השם הקדוש " יע"ש וגם הוא גימט' רי"ו היוצא מפסוק ויעבור ר"ל דיעבור לו כל חולי וכל מכה ומעין הרע".

בספר משנת חסידים מצויין הרוד'א כסגולה לדבר ומגיפה: "לילך ביום הרביעי בתוס' הירח קודם זריחת השמש במקום צמיחת העשב רוטא ויאמר ויהי נועם יושב בסתר כולו ואחר כך יאמר אני לוקט אותך בשם ה' אלקי ישראל שמירת פב"פ מן הדבר ומן המגפה ואחר זה תחתוך להרוטא במטבע של זהב וכתוב בקלף כשר פסוק ויעמוד פנחס ויפלל ותעצר המגפה ולא יכתוב אות אחר אות כדרך הכתיבה אלא אות תחת אות ובין כל תיבה ותיבה יכתוב ה' הויות גם כן אות תחת אות כזה. ובתוך הקמיע הלז יתן העשב רוטא ויתנוה למי שנלקט עבורו וכ"ז שנושא הקמיע הלז הוא בטוח שינצל מדבר וממגפה ב"מ וכל מי שאין לו קמיע הנ"ל ירחיק א"ע ממי שהוא נגוף וממלבושו ומשכונתו, ע"כ (ועיין יקוו המים דף כ"ח בד"ה עד דיתי תמצא טעמו וכונ' של עשב רוטא דוקא). ושימו לב שעל הקמיע עצמו כתב בכתב ידו המילה "רוטה" ". 

 

ביקור במקווה

יעמוד במקוה ויאמר: "מבקש אני מכם כל מלאכי רחמים וכל מלאכי השרת וכל מלאכי עליונים וכל מלאכי המפארים והמיוחדים שתבואו לעזרתינו ותצילנו מכף אויבינו שלא יוכלו להזיקנו בשם הקדוש והגדול של מ"ב כו' ושם נשמתו כו' אץ קן נש בג כו'" ויצא מן המקווה ותתבטל הגזירה.

 

תהילים

החיד"א בספרו מעלות תהילים, ט"ז בריש סק יוסף כ' כתב: "לחולה ילמדו י' אנשים פסוקי תהלים המחילים בכל אות מאותיות שמו" 

בספרו סנסן ליאיר (סעיף יא), ציין החיד"א בין הדברים המועילים לרפואה (אות ב):"'ילמדו פסוקי תהלים מאותיות שמו מס' לקוטי תהלים". ובספרו כף אחת (סעיף ה') אמר לומר תפילה: "אחר פסוקי תהלים באותיות שם החולה".

גם הגר"ח פלאג'י בספרו הכתוב לחיים (בהקדמה) כ' בזה"ל כתב: "מה שנהגו ללמוד ר"ת של השם או שם העיר מהאלפא ביתא של אשרי תמימי דרך הנה בקשל"ה ומדרש תלפיות כ' דצריך כל הא"ב של כל התהלים דכך קבלו... עי"ש ולפי"ז צריך שיחזרו אחר ס' לקוטי תהלים שסידרו על סדר אלפא ביתא לזכות את הרבים." ובספרו ימלט נפשו (סעיף ו' אות ב') ציין: "נמצא בספרים ישנים גם חדשים ויקרים, שכל מי ששד"י לו המר, ומדת הדין פגעה בו בתוכחות מוסרים, ימהר יחיש לקרוא בספר איש האלהים בתהלים, כל הפסוקים המפוזרים ומסוגלים לעתות בצרה. הסגולה המשובחת המעולה לאדם לקרות כל פסוקי איש על שמו למשל אם שמו שלום, יקרא כל הפסוקים המתחילים באות ש', ואח"כ יקרא כל הפסוקים המתחילים באות ל', ואח"כ של אות ו', ואח"כ של אות מ'. ונמצא כמה ס' דכל פסוקים תהלים מסודרים סדר א"ב, למען תהי' תפלתם שגורה בפיהם. ורבותינו ז"ל ננו עדותם ויצדקו כי טובם הם לפתוח ארובות השמים... כי כן מקובל מגאוני קדמאי שהסדר הנ"ל מסוגל הרבה על כל צרה שלא תבא".


לחש קבלי

לחש זה עבר בין המקובלים מזה דורות רבים, אך מי שאינו יודע לכוון כמו המקובלים לא יאמר מילים אלו בפיו אלא יבקש רק בליבו

לחש להרב מוהר"ר יהודה קצין זצ"ל זיע"א מח"ס מחנה יהודה:

"בשם ה' אלהי האלהים ואדוני האדונים שברא עליונים ותחתונים. וברא שרפים ואופנים וחילותיהם הוא המלך האדיר, הברוך, הגדול, הגבור והנורא. ההוד וההדור. הותיק, הזך והזוכר. החומל החנון. הטוב והטהור.הישר והיחיד. הכביר הכבוש עונות. הלובש צדקות. המלך המרומם המוחל, הנורא והנשגב. הסומך והסועד, העוזר העונה בעת צרה, הפוקד עקרות, הפודה האדיר, הצדיק הקדוש ורם, הרחמן הקרוב, השלם השומר התם התומך, הוא יציל את עמו ישראל למקטן ועד גדול, מזכר ועד נקבה, מאיש ועד אשה, מעולל ועד יונק.

ובכללם תציל ל(פלוני בן פלונית), להועיל ולהציל ולשמר ולעזר ולמלט ולפלט ל(פלוני בן פלונית) מכל רוחין בישין, ומכל רוחין מסאבין ומכל קרין וקרינה, ומן תבע ותבעה, אשר תהיה כדמות איש או אשה או כדמות עוף מעופף ומרחף, ומארבע כתות השדים. מלילית וכת דילה, ומאגרת וכת דילה, בכח מחנות שמותיך הקדושים והטהורים דסימניהון ארגמ"ן אוריאל רפאל גבריאל מיכאל נוריאל. אתון מלאכין קדישין שמרו ועזרו ונצרו ומלטו והצילו עמו בית ישראל ובכללם תצילו לפלוני בן פלוני. מכל מין פחד ובהלה ובעתה אשר יפחד בין ביום ובין בלילה, בין בבקר בין בערב ובין בצהרים, בין בחשך בין באור, בין בביתו בין בשדה, לא יירא ולא יפחד. ולא יבהל, ולא יבעת לא ער ולא ישן, לא בחלום ולא בהקיץ, ויישן שנה של נחת ולא של צער. ולא יבעתוהו ולא יבהילוהו חלומות רעים והרהורים רעים. בכח השם הגדול והקדוש << ברוך הוא.

אנא ה' אלהי ישראל יושב בעליונים ושליט בתחתונים. קרוב לכל קוראיך ונדרש לכל דורשיך ולכל שואליך. ומצוי למבקשיך באתי להפיל תחנונים לפני כסא כבודך. בזכות ע"ב שמותיך הקדושים ורי"ו אותיות הקדושים והטהורים דסימניהון ויעבר – ע"ב רי"ו תציל כל עמך בית ישראל, ובכללם תציל לפלוני בן פלונית מכל רוחין בישין ומסאבין, צפרירין טהירין, רחשיים שמימיים ארציים רוחניים עפרייים תמימים, הנמצאים בבתים ובחצרות, בשוקים וברחובות, בכפרים ובעירות, ובמדברות בהרים ובגבעות, במים ובימים, ובנהרות ובמקואות ובמרחצאות ברפש וטיט. ואם יראוהו אל יגיעוהו. וסתם וחתם פיהם. וקצץ רגליהם שלא להזיק לשום בר ישראל. ולא לפלוני בן פלונית, לא לו ולא ליוצאי חלציו ולא לצאצאיו מעתה ועד עולם. בכח השם דהוא רשים על עזקתיה דשלמה מלכא. דהוא גליף וחקיק.

אנא בכח השם הנזכר ינצלו עמך בית ישראל, ובכללם תציל לפלוני בן פלוני. משד ומשדה ומשדין ומשדתין, ומלילין ולילתין. ומן המזיק ומזיקין ועל ועלעולין ובלבול ובלבולין. בכח שמות הקדש ינצל מעין הרע כיוסף הצדיק דלא שלטא ביה עינא בישא. ומכל מיני גזרות קשות ורעות שבעולם. בכח שמותיך הקדושים. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגאלי. יברכך ה' וישמרך. יאר ה' פניו אליך ויחנך. ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום".

 

(הסגולות לקוחות מן הספר "סגולת אמת" של הרב חיים פוקס, אשר עתיד לצאת לאור בקרוב)

דרגו את הסגולה: 

ממוצע 3.9 (80 מדרגים)

יש לנו 2 קבוצות ווטסאפ מרכזיות במוקד תהילים ארצי. הצטרפו לאחת מהן לפחות בלחיצה: קבוצות פרק תהילים יומי + קבוצות הסגולה/התפילה היומית

תכנים שיעניינו אותך (מתחלף מדי יום בחצות)מאת https://www.tehillim-center.co.il/

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך


מזמור לתודה - סגולתו ונוסח מלא

פרק ק' בתהילים, המכונה גם 'מזמור לתודה' על שם הפתיח שלו, מיוחס למשה רבנו. בספרים הקדושים מצוין כי פרק זה מסוגל להשפיע על האדם שפע רוחני וגשמי גדול, אם יתמיד באמירתו מדי יום

סגולות נבחרות


סגולה לאריכות ימים

...ותבטל מעלינו כל גזירות קשות ורעות, ובצל כנפיך תסתירנו, ונהיה בריאים בכל אברינו וגידינו, ותשמרנו מכל צרה, ומכל פחד, ומכל חולי

שמע ישראל - תפילת שמע ישראל

קריאת שמע ישראל - וְאָהַבְתָּ אֵת אֲדֹנָי אֱלֹהֶיךָ בְּכָל לְבָבְךָ וּבְכָל נַפְשְׁךָ וּבְכָל מְאֹדֶךָ. וְהָיוּ הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוְּךָ הַיּוֹם. עַל לְבָבֶךָ

סגולה לבנים טובים

הרב חיים פוקס - סגולה להריון ולבנים טובים, לזכות בפרי בטן ולראות נחת מהילדים
לכל הסגולות
אומרים תהילים בשבילך 24 שעות: 1-700-700-721   |