לטובת ישראל: דבר תורה קצר ליום כיפור, מהרב מנדל

מי יכול להיטהר לחלוטין? איה המכבסה שתכבס כך את לבנו? הרי לנו בשורה נפלאה: הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מוכן לטהרנו

03/08/19 | ב' אב התשע"ט

 

ג' בתמוז הוא היום הקדוש של הרבי מלובביץ'. ביום זה ממש, שליחי "מוקד תהילים ארצי" יתפללו עבורכם בציונו. השירות ללא תשלום. ניתן לשלוח שמות בחינם כאן! ​>>

על צום יום הכיפורים כתוב בתורה "ועיניתם את נפשותיכם בתשעה לחדש". ומקשה הגמרא במסכת ברכות: "וכי בתשעה מתענים, והלא בעשרה מתענים. אלא לומר לך, כל האוכל ושותה בתשיעי - מעלה עליו הכתוב כאילו מתענה תשיעי ועשירי".
 
וסיבת המצווה לאכול בערב כיפורים:
כתב הרא"ש  "להראות חיבתו של המקום ברוך הוא לישראל. כאדם שיש לו ילד שעשועים וגזר עליו להתענות יום אחד, וצוה להאכילו ולהשקותו ערב יום התענית, כדי שיוכל לסבול את התענית. כך הקב"ה, מכל ימות השנה לא ציווה לישראל להתענות אלא יום אחד, לטובתן, לכפר על עוונותם, והזהירם לאכול ולשתות ערב התענית מפאת אהבתם והדאגה להם".
 
ב"שפת אמת" מביא הסבר אחר ומעניין:
"הטעם למצות אכילה ושתיה בערב יום הכפורים, מפני שעל ידי אכילה ושתיה יהיה שמח וטוב לב ומיושב בדעתו. כמו שכתוב: ויאכל בועז וישת וייטב לבו... לפיכך ציוותה התורה שיאכל וישתה בערב יום הכיפורים, כדי שיתפייס עם חבירו קודם יום הכיפורים. וכמו ששנינו: עברות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו".
 
ה"טור" מבאר כי סיבת האכילה היא להראות שאנו בטוחים בה' שיוציאנו זכאים בדין.
ומביא לכך מה שכתוב במדרש:
"משל למלך שהיה לו בן יחיד, וגזר עליו להתענות יום אחד וצוה להאכילו ולהשקותו קודם כדי שיוכל לסבול, וכן נוהגין להרבות בו בסעודה. ומביא במדרש מעשה בשוטר העיר שאמר לעבדו 'קנה לי דגים', ולא מצא אלא דג אחד ונתן בו זהוב. והיה שם יהודי חייט והוסיף עליו, עד שהעלוהו לחמשה ונשאר לחייט. בא העבד אל אדוניו וספר לו כל המאורע. שלח השוטר אחר החייט ואמר לו 'מה מלאכתך?'. אמר לו 'חייט'. אמר לו 'ולמה קנית דג שוה זהוב ב-5 זהובים, ולא עוד אלא שלקחתו מיד עבדי ששלחתיו לקנותו לי?'. השיב לו 'והיאך לא אקננו אפילו ב-10, כדי לאוכלו ביום כזה שצונו הקב"ה לאכול ולשתות, ושאנו בטוחים שהקב"ה יכפר לנו עונותינו'. אמר לו 'א"כ יפה עשית', ופטרו והלך לשלום.
 
ונסיים במה שאמר הצדיק ה"ישמח משה" מאויהל זצ"ל: "אדם שנשפך מעט רוטב על מכנסיו והכתימם, לא יצא לרחוב לפני שנסה להעביר את הכתם במעט מים. אם יוזמן לארוע, ישפשף את הבגד היטב, עד שהכתם כמעט ולא יראה. אך אם יוזמן אל המלך, ובעניין שהוא עבורו חיים או מות, ודאי ימסר את הבגד למכבסה מעלה, עד שלא ישאר רשם מהכתם!".
 
וזהו: "לפני ה' - תטהרו!". יש לטהר את הלב מכל וכל לפני שבאים אל המלך!
אבל מי יכול להטהר לחלוטין? איה המכבסה שתכבס כך את לבנו?
הרי לנו בשורה נפלאה: הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מוכן לטהרנו: "כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאתיכם!".
 
אבל יש לכך תנאי אחד: המכבסה המעלה ביותר לא תכבס את הבגד - אם לא ימסרו לה אותו... נמסור את לבנו לבוראנו, והוא יטהרנו!
 
גמר חתימה טובה,
הרב מנדל

דרגו את המאמר: 

ממוצע 4.9 (112 מדרגים)

יש לנו 2 קבוצות ווטסאפ מרכזיות במוקד תהילים ארצי. הצטרפו לאחת מהן לפחות בלחיצה: קבוצות פרק תהילים יומי + קבוצות הסגולה/התפילה היומית

תכנים שיעניינו אותך (מתחלף מדי יום בחצות)מאת https://www.tehillim-center.co.il/

תגיות:

יום כיפור

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך


מתי נכנס צום יום כיפור תשפ"א 2020?

רוצים לדעת מתי נכנס החג? מתי מסתיים הצום בארץ? לפניכם הזמנים המדויקים בערים שונות בארץ. לפרטים המלאים ולזמנים המדויקים בגרסה מותאמת למובייל גלשו לאתר

סגולות נבחרות


סגולה לכשפים וקשרים

מי שחושב שעשו לו כישוף או קללה, רחמנא ליצלן, בדקנו איך וכיצד להנצל מכשפים שעשו לו?

סגולה מרבנו בחיי לבנים

כתב רבנו בחיי "כי לקצת מצוותיה של תורה פרות בעולם הזה" אחת מהן מסוגלת לפרי בטן, והרי היא לפניכם

תפילה קצרה ומסוגלת מאוד לפרנסה

יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיהיו מזונותי ופרנסתי ומזונות ופרנסת בני ביתי עם מזונות ופרנסת כל עמך בית ישראל, מוכתרים וּמְאוּמָּתִים ומוצדקים בידך
לכל הסגולות
אומרים תהילים בשבילך 24 שעות: 1-700-700-721   |