לטובת ישראל: דבר תורה קצר ליום כיפור, מהרב מנדל

מי יכול להיטהר לחלוטין? איה המכבסה שתכבס כך את לבנו? הרי לנו בשורה נפלאה: הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מוכן לטהרנו

03/08/19 | ב' אב התשע"ט

 

הדרך לישועה שלך בע"ה: קבלת קריאת תהילים יומי ביחד עם עשרות אלפי יהודים - לחצו כאן לפרק במייל וכאן לפרק בווטסאפ

על צום יום הכיפורים כתוב בתורה "ועיניתם את נפשותיכם בתשעה לחדש". ומקשה הגמרא במסכת ברכות: "וכי בתשעה מתענים, והלא בעשרה מתענים. אלא לומר לך, כל האוכל ושותה בתשיעי - מעלה עליו הכתוב כאילו מתענה תשיעי ועשירי".
 
וסיבת המצווה לאכול בערב כיפורים:
כתב הרא"ש  "להראות חיבתו של המקום ברוך הוא לישראל. כאדם שיש לו ילד שעשועים וגזר עליו להתענות יום אחד, וצוה להאכילו ולהשקותו ערב יום התענית, כדי שיוכל לסבול את התענית. כך הקב"ה, מכל ימות השנה לא ציווה לישראל להתענות אלא יום אחד, לטובתן, לכפר על עוונותם, והזהירם לאכול ולשתות ערב התענית מפאת אהבתם והדאגה להם".
 
ב"שפת אמת" מביא הסבר אחר ומעניין:
"הטעם למצות אכילה ושתיה בערב יום הכפורים, מפני שעל ידי אכילה ושתיה יהיה שמח וטוב לב ומיושב בדעתו. כמו שכתוב: ויאכל בועז וישת וייטב לבו... לפיכך ציוותה התורה שיאכל וישתה בערב יום הכיפורים, כדי שיתפייס עם חבירו קודם יום הכיפורים. וכמו ששנינו: עברות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו".
 
ה"טור" מבאר כי סיבת האכילה היא להראות שאנו בטוחים בה' שיוציאנו זכאים בדין.
ומביא לכך מה שכתוב במדרש:
"משל למלך שהיה לו בן יחיד, וגזר עליו להתענות יום אחד וצוה להאכילו ולהשקותו קודם כדי שיוכל לסבול, וכן נוהגין להרבות בו בסעודה. ומביא במדרש מעשה בשוטר העיר שאמר לעבדו 'קנה לי דגים', ולא מצא אלא דג אחד ונתן בו זהוב. והיה שם יהודי חייט והוסיף עליו, עד שהעלוהו לחמשה ונשאר לחייט. בא העבד אל אדוניו וספר לו כל המאורע. שלח השוטר אחר החייט ואמר לו 'מה מלאכתך?'. אמר לו 'חייט'. אמר לו 'ולמה קנית דג שוה זהוב ב-5 זהובים, ולא עוד אלא שלקחתו מיד עבדי ששלחתיו לקנותו לי?'. השיב לו 'והיאך לא אקננו אפילו ב-10, כדי לאוכלו ביום כזה שצונו הקב"ה לאכול ולשתות, ושאנו בטוחים שהקב"ה יכפר לנו עונותינו'. אמר לו 'א"כ יפה עשית', ופטרו והלך לשלום.
 
ונסיים במה שאמר הצדיק ה"ישמח משה" מאויהל זצ"ל: "אדם שנשפך מעט רוטב על מכנסיו והכתימם, לא יצא לרחוב לפני שנסה להעביר את הכתם במעט מים. אם יוזמן לארוע, ישפשף את הבגד היטב, עד שהכתם כמעט ולא יראה. אך אם יוזמן אל המלך, ובעניין שהוא עבורו חיים או מות, ודאי ימסר את הבגד למכבסה מעלה, עד שלא ישאר רשם מהכתם!".
 
וזהו: "לפני ה' - תטהרו!". יש לטהר את הלב מכל וכל לפני שבאים אל המלך!
אבל מי יכול להטהר לחלוטין? איה המכבסה שתכבס כך את לבנו?
הרי לנו בשורה נפלאה: הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מוכן לטהרנו: "כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאתיכם!".
 
אבל יש לכך תנאי אחד: המכבסה המעלה ביותר לא תכבס את הבגד - אם לא ימסרו לה אותו... נמסור את לבנו לבוראנו, והוא יטהרנו!
 
גמר חתימה טובה,
הרב מנדל

דרגו את המאמר: 

ממוצע 4.9 (112 מדרגים)

 

הדרך לישועה שלך בע"ה: קבלת קריאת תהילים יומי ביחד עם עשרות אלפי יהודים - לחצו כאן לפרק במייל וכאן לפרק בווטסאפ

תכנים שיעניינו אותך (מתחלף מדי יום בחצות)מאת https://www.tehillim-center.co.il/

תגיות:

יום כיפור

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך


כפרות: סדר פדיון כפרות הנוסח המלא

רוצים לקרוא את סדר פדיון כפרות הנוסח המלא? עושים סדר כפרות עם כסף? היכנסו לאתר תהילים וקראו: אלו המעות חליפתי, תמורתי, כפרתי. אלו המעות ינתנו לצדקה. לברכה המלאה היכנסו

סגולות נבחרות


סגולה גדולה מבעל המתוק מדבש

סגולה לזיווג הגון, לפרנסה, לזרע של קיימא, לרפואה ולכל הישועות - לומר 13 פעם מזמור יג בתהילים במשך 13 יום ותקובל בקשתו והיינו 13x13x13

סגולה לכפרת עוונות

לֹא שָׁמַעְנוּ "סְגֻלּוֹת" לְכַפָּרַת עֲווֹנוֹת, אוּלָם סְגֻלָּה אַחַת גְּדוֹלָה מָצִינוּ בַּחֲזַ"ל לְכַפָּרַת עֲווֹנוֹת

צידוק הדין סגולה לבטל הגזרה

קִבְּלָה עָלֶיהָ דִּין שָׁמַיִם בְּאַהֲבָה, וְאָמְרָה: הָנִיחוּ לְגַבַּאי הַצְּדָקָה - הָקָּבָּ"ה שֶׁגּוֹבֵה בְּצֶדֶק - שֶׁיִּגְבֶּה חוֹבוֹ מִמֶּנִּי
לכל הסגולות
אומרים תהילים בשבילך 24 שעות: 1-700-700-721   |