צפו בשידור החוזר ממעמד סיום התהילים בציון רבי מאיר בעל הנס עם המקובל הרב בצרי

בדרך לחלאקה עם הילד? קבלו תפילה חזקה במיוחד

הכי מסוגל לישועות: ביום הקדוש, במקום הקדוש - והשם שלכם יהיה שם!

סגולה עצומה לל"ג בעומר מהבן איש חי

ל"ג שמח! כל הסגולות הקדושות של ל"ג בעומר

סוכות

סגולות להושענא רבה

סגולות מיוחדות למעוברות, לאנשים הסובלים מפחד, לשמירה בדרכים, להיפקד בזרע של קיימא ועוד. מיוחד להושענא רבה


03/08/19 | ב' אב התשע"ט

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

יום של ישועות וסגולות: בל"ג בעומר נהיה במירון, נתפלל עליכם, נחלק בשמכם ח"י רוטל ונקרא זוהר לזכותכם. אל תפספסו הזדמנות לקחת חלק בסגולה הגדולה. לחצו כאן >> 

1. יש סגולה שאדם יקח איתו בדרכים ערבות שחבטו בהם בהושענה רבה, כי זה מסוגל לשמירה בדרכים (מנורת המאור נר ג' כלל ד').

2. כמו כן שמירת הערבות הנ"ל, מסוגל כדי להציל את האדם מפחד (כף החיים סימן תרסד אות ס בשם רבי נחמן מברסלב זצ"ל בספר המדות). 

3. וכן מי שירא מפחד לילה וחלומות רעים, יניח את הערבות הנ"ל בכר תחת מראשותיו שישן עליו (יפה ללב ח"ב סימן תרסד אות טו).

4. וכן הנחת הלולב ומיניו בפתח הבית מסוגל לשמירה (יפה ללב שם).

5. ויש כאלה שעושים מהאתרוג מרקחת, ומעלין אותו על השלחן בטו' בשבט, והוא סגולה למעוברת שתלד בנקל (פסקי תשובות סימן תרסד אות ז).

6. עוד כתב הרב עובדיה יוסף זצ"ל בספרו חזון עובדיה (עמוד תג) ואנא עובדא ידענא, שהאתרוג שברכתי עליו בימי החג ויצאתי בו ידי חובת המצוה, חילקוהו בני ביתי לנשים חסוכי בנים, אחר שמנה שנים ושתים עשרה שנה מנישואיהם, ונתנו לכל אחת חתיכה מן האתרוג, ובאותה שנה נפקדו בבנים ובבנות לחיים טובים ולשלום, וזכות המצוה ראויה היא שתגן אלף המגן. ויעוין עוד שם, שאין לאכול מהאתרוג ביום הושענה רבה, כיון שהוא מוקצה למצותו, אלא יעשו כן אחר שמחת תורה.

סגולה נוספת ומוסמכת להפקד בזש"ק
הסגולה הבאה, מובאת בספרו של המקובל רבי חיים שאול דוויק הכהן זיע"א, המכונה השד"ה, מגדולי המקובלים בדור הקודם, דיין, ראש ישיבה ורבה של ארם צובא שבסוריה. (נלב"ע ד' טבת תרצ"ג).

יש לקחת ג' בדי ערבה שחבטו בהם ביום הושענא רבה, להוציא מהם את העלים, ולהשחיל לתוכם בשר (כמו שיפודים). יש להכין את ג' המקלות, אחד לשם האיש, אחד לשם האשה, ואחד לשם הוולד. את הבשר יש לצלות על גבי האש (מנגל). ולאחר מכן, האיש אוכל את הבשר מהמקל שהועמד בשבילו, והאשה אוכלת משלה. את הבשר שבושל לשם הוולד, יש לאכול בשותפות.  

המקובל הרב בניהו שמואלי, טוען שזו סגולה בדוקה עליה שמע מהרב מרדכי עטיה, (רב מוכר וידוע מירושלים, המתעסק בחכמת הקבלה). 

סגולה לאשה מעוברת שתהיה לה לידה קלה: שביום הושענא רבה, אחרי התפילה, תיקח את האתרוג ותנשוך את הפיטם בשיניה. (סגולות ישראל, מערכת מ, אות סז).

סגולה ללידה קלה: לעשות ריבה מהאתרוג שעליו בירכו בחג הסוכות, ולאכול ממנה בליל ט"ו בשבט, הוא סגולה ללידה קלה. (כף החיים, סימן תרס"ד)
 

הרב יוסף פורת: ליל הושענא רבה - חשיבות התפילה

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו? כולם מוזמנים למשפחת אומרי התהילים הגדולה בעולם! לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

עוד מאמרי תוכן בנושא סוכות

X
  • © כל הזכויות שמורות