סוכות

לא להצטער: דבר תורה קצר לסוכות מהרב מנדל

כדי להשריש בלב הילדים את האמונה הפשוטה והברורה, על האבא בעצמו להיות שמח במצווה. וכשאדם מצטער במצווה מחמת החום וכדומה - שוב אינו יכול להשריש את האמונה בלב בנו בשלימותה


03/08/19 | ב' אב התשע"ט

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

ההזדמנות של פעם בשנה לגמול חסד עם נשמת יקיריך: הירשמו עכשיו לתיקון הנפטרים הגדול ביום הילולת האור החיים הקדוש!  לחצו כאן לשליחת שמות >>>

במשנה במסכת סוכות מובא "המצטער פטור מן הסוכה". רבים שואלים: למה דווקא במצוות הסוכה מובא הפטור למי שמצטער בה, ואין פטור ממצוות אחרת כגון מצה בפסח וכדומה.

ופירשו הצדיקים כי כל מטרת מצוות הישיבה בסוכה במשך שבעה ימים, היא כמו שכתוב בתורה "למען ידעו דורתיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל". המטרה היא שכל אב ישריש אצל בניו את האמונה שלא פסקה בעם ישראל מדור לדור - שהשם יתברך הוא שהוציא את ישראל מארץ מצרים.

וכדי להשריש בלב הילדים את האמונה הפשוטה והברורה, על האבא בעצמו להיות שמח במצווה. וכשאדם מצטער במצווה מחמת החום וכדומה - שוב אינו יכול להשריש את האמונה בלב בנו בשלימותה. וע"כ דווקא במצוות סוכה אמרו חז"ל "המצטער פטור מן הסוכה".

הרב יגאל כהן - סוכות חג של שמחה


 
כדי שנבין עד כמה הקפידה התורה על חינוך ילדינו, נוכל ללמוד מהאמור בפרשת "והיה אם שמוע" שבקריאת שמע. בסופה של פרשה זו, מצווה אותנו התורה בשלושה ציווים: "וקשרתם אותם לאות על ידיכם והיו לטוטפות בין עיניכם" – זוהי מצוות הנחת תפילין. "ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם" - זוהי מצוות חינוך הבנים למצוות. "וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך" – זוהי מצוות מזוזה.
 
ומכאן היה הרבי מבעלז זצוק"ל מוצא רמז נפלא לגודל חובת ההורים, לדקדק בשלמות החינוך אשר מעניקים הם לבניהם. וכך היה אומר: "הנה מוצאים אנו כי התורה הקדושה קבעה את מצוות חינוך הבנים לתורה בין שתי מצוות נכבדות: בין מצוות תפילין לבין מצוות מזוזה, ולא בכדי... שכן מבקשת התורה ללמדנו, כי כשם שבתפילין ומזוזות עלול כל שינוי קל שבקלים להיות מכריע באשר לכשרותן, שכן אפילו קוצה של יו"ד עלולה לפסול את הפרשיות כולן – כך בדיוק הדבר אף באשר למצוות חינוך הבנים... כל שינוי מדרך התורה והמסורה, ולו יהא זה שינוי קל שבקלים – עלול לפסול את החינוך לחלוטין, ולגרום לו להיות בלתי יעיל! כל סטיה, ולו במשהו – עלולה לגרום לתוצאות לא טובות".
 
סיפר הרה"ח ר' משה רוזנפלד ז"ל: פעם אחת, בערב יום הכיפורים, נכנסתי להתברך מפי הגאון בעל "ערוגות הבושם", רבי משה גרינוואלד זצ"ל. בדרכי מסרתי לו דמי "פדיון נפש". שאלני "ערוגת הבושם": "במה אברכך?". השבתי: "יברכני רבי שאזכה לבנים טובים!". מה אתה חושב? במה שנתת לי עשרים כתרים תזכה לבנים טובים? בכדי לזכות בכך, צריכים להתגלגל על הארץ, לכבוש פנים בקרקע ולהוריד כנחל דמעה בתפילה ותחנונים לפני הקדוש ברוך הוא – אז אולי זוכים..." (אור דניאל)
 
נזכה לקבל את ימי החג הסוכות בשמחה אמיתית בשלימותה, ונוכל להשריש בלב ילדינו את האמונה הפשוטה שאין עוד מלבדו יתברך. הוא המוציא את עמו מארץ מצרים, והוא יגאל  את עמו בקרוב במהרה בימינו אמן.

הרב מנדל

הרב יצחק פנגר - שמחה בחג הסוכות

לצפייה בערך סוכות בויקיפדיה לחצו כאן

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו? כולם מוזמנים למשפחת אומרי התהילים הגדולה בעולם! לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

עוד מאמרי תוכן בנושא סוכות

X
  • © כל הזכויות שמורות