הלכות בשר בחלב

אילו איסורים קיימים בבשר וחלב ומה הטעמים לכך

03/08/19 | ב' אב התשע"ט

 

ביום שישי בציון הרמב"ם בטבריה - תיקון מיוחד לרפואה, ביום הילולת הרמב"ם. לפרטים לחצו

עשרות אלפי הצטרפו! זה הזמן להתחבר לתהילים יומי בווטסאפ (קבוצה שקטה). להצטרפות לחצו

הלכות בשר בחלב
 
בישול, אכילה והנאה
נאמר בתורה (שמות כג יט, לד כו. דברים יד כא): "לא תבשל גדי בחלב אמו". וחזרה התורה שלוש פעמים על פסוק זה, כדי ללמדנו: א. על איסור בישול בשר בחלב, כפשוטו של מקרא. ב. על איסור אכילת בשר בחלב. ג. על איסור הנאה מבשר בחלב. (י עב)
 
והטעם שכתבה התורה את שלושת האיסורים הנ"ל - בישול, אכילה והנאה - בלשון בישול ['לא תבשל'], ללמדנו שלא אסרה התורה באכילה ובהנאה אלא כשעברו הבשר והחלב תהליך של בישול, אבל בלא בישול, האיסור לאכול הוא מדברי חכמים. (פ)
 
הטעם שאסור לבשל
אף על פי שלא אסרה התורה בישול בשאר המאכלות האסורות, מכל מקום בבשר בחלב החמירה התורה ואסרה לבשל. ואחד מהטעמים שנאמרו בזה, משום ששאר איסורים כנבלה וטרפה וחזיר, בלאו הכי נבדל ונזהר מהם האדם ושומר מרחק, כי נפשו קצה בהם מחמת איסורם, לא כן באיסור בשר בחלב, שהבשר לבדו הוא מאכל היתר, והחלב לבדו גם כן מאכל היתר, אלא שחידשה התורה שבהצטרף שניהם יחד נאסרו באכילה, חששה התורה שמא האדם לא יזהר כל כך, ובשעת הבישול יטעה ויטעם מהתבשיל, לכך אסרה התורה אף את הבישול לבדו. (כסף משנה פרק ט מהלכות טומאת מת הלכה ב)
 
בשר בהמה, חיה ועוף
איסור בשר בחלב מן התורה הוא בבשר בהמה, אבל בשר חיה או עוף עם חלב, האיסור הוא מדברי חכמים. (רלו)
 
איסור הנאה
בשר וחלב שהתבשלו יחד, שנאסרו מן התורה בהנאה, צריך להשליכם לבית הכסא, ואסור להניחם לפני בעלי חיים שיאכלום, וכן אסור ליתנם לגויים שיאכלו, מאחר וסוף סוף נהנה שלא הלך המאכל לאיבוד, אלא נאכל בצורה שהיא. ולכן יש לאבד את המאכל באופן שלא תגיע שום אפשרות של הנאה. (רז, קצח. ז יא)
 
עבודה במסעדה של גויים
אדם שהתבקש לעבוד במסעדה של גויים, וממילא יצטרך לבשל להם בשר בחלב, אסור לו בשום אופן לעבוד שם, אפילו אם הוא בטוח בעצמו שלא יטעם מאומה מן התבשילים, שכיון שאת עצם הבישול אסרה התורה, הרי שאף אם יבשל בלבד, יעבור על לאו מן התורה של "לא תבשל גדי בחלב אמו". (ז א)
 
ואמנם אם לא יצטרך לבשל בשר בחלב, אלא רק מאכלות אסורות אחרות כנבלות וטרפות, אם אין לו מוצא אחר לפרנסה, ובטוח בעצמו שלא יטעם מהתבשילים כלום, יש להקל לו לעבוד שם, עד שימצא מקום עבודה אחר. (רא)
 
איסור כבוש בבשר בחלב
אף על פי שמן התורה נאסר בשר בחלב בדרך בישול בלבד, מכל מקום חכמים אסרו באכילה גם בשר בחלב 'כבוש', כגון חתיכת בשר שנפלה לתוך חלב קר ושהתה בתוכו 24 שעות, נאסרו הבשר והחלב באכילה. אך אם שהה הבשר בחלב פחות מ-24 שעות, די לשוטפו במים יפה יפה, ומותר באכילה. (פ)
 
בשר שנפל לתוך חלב, ויש ספק אם שהה בתוכו 24 שעות או לא, יש להתירו באכילה, ומותר אף לבשלו ולאוכלו. (פב, צא)
 
מיני ירקות שנפלו לחלב, ושהו בתוכו 24 שעות, אסור לאכול ירקות אלו עם בשר. אך אם הוא מסופק אם שהו 24 שעות, ידיחם היטב במים ורשאי לבשלם עם בשר.
 
סמוכים זה לזה
יש לשים לב כשעורכים קניות למאכלי בשר ומאכלי חלב, שלא להכניס את שניהם בשקית אחת, אלא ייחד לכל אחת שקית נפרדת. (שנה)
 
מקרר
אין צריך לעשות מחיצה במקרר בין מאכלי בשר למאכלי חלב, ומותר להניחם באותו תא קרובים זה לזה, אלא שבודאי צריך להזהר שלא יגעו המאכלים אחד בשני, וישתדל שיהיו מכוסים באיזו שקית. (שכט, של. ז כז)
 
יש לשים לב ולהשגיח כשמניח כוס חלב במקרר, ובמדף מתחתיו ישנן חתיכות של בשר, מחשש שמא יהיה ניתז מהחלב על הבשר. וכן כל כיוצא בזה.
 
מפה
אין חובה לייחד שתי מפות לשלחן, מפה לבשר ומפה לחלב, כיון שהמאכלים נמצאים בתוך קערה ולא ישירות על השלחן, והמחמיר תבוא עליו ברכה. (תנא)
 
סינרים לתינוקות
יש לייחד לתינוקות סינר אחד לארוחות בשריות, וסינר אחד לארוחות חלביות, כי פעמים שנופל מהמאכל על הסינר, ונשאר בו מעט ממשות של גבינה, ולאחר מכן בארוחה בשרית נופל בשר ולוקח התינוק ואוכל, ושמא נדבק משניהם יחד.
 
ומכל מקום לכבס את הסינרים יחד פשוט שמותר, אף על פי שהמים רותחים, ואין בזה חשש של איסור בישול בשר בחלב, מאחר שהממשות נפגמת בחומרי ניקוי.
 

מרן מרדכי אליהו זצוק"ל על הלכות בשר וחלב:

דרגו את המאמר: 

ממוצע 4.9 (86 מדרגים)

הדרך לישועה שלך בע"ה: קבלת קריאת תהילים יומי ביחד עם עשרות אלפי יהודים - להצטרפות לחצו

תכנים שיעניינו אותך (מתחלף מדי יום בחצות)מאת https://www.tehillim-center.co.il/

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך


צליית בשר - דיני הצלייה

כשצולים את הבשר אין צורך למלחו, כיון שהאש שואבת ושורפת את הדם כולו, ולכן די בהדחת הדם שנראה על פני החתיכה

מליחת בשר - הלכות מליחה

כיון שאסרה התורה לאכול דם בהמה, חיה ועוף, לכך מולחים אנו את הבשר, שבפעולה זו נשאב כל הדם שבחתיכה

הלכות דם וביצים

חכמים אסרו לאכול כל דם משום מראית העין, שהרואים יאמרו שאדם זה שותה דם של איסור

קצת מהלכות שחיטה וטרפות

ציותה התורה כי אדם שרוצה לאכול עוף או חיה או בהמה חייב לשחטו קודם לכן. והסכין חייב להיות חד וחלק ללא שום פגימה

השחיטה היהודית - חסד עם הבהמה

הנה התבוננות מעמיקה ויסודית, פורסת לנגד עינינו תמונה המאירה את עינינו להבין שוב, כי תורתנו הקדושה, "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום", ואך חמלה וחסד טמונים בכל חוקיה ומשפטיה

הלכות הכשרת כלים

לאחר שעם ישראל חזרו ממלחמת מדין עם השלל הגדול, ציוה אותם הקב"ה על כל כלי הסעודה שלקחו בשלל, להכשירם מבליעת המאכלות האסורות שבלועים בכלים

חלב ובשר - דיני סכינים

על כל אדם לייחד בביתו שני סכינים, אחד למאכלי בשר ואחד למאכלי חלב, ולא יחתוך בשר בסכין חלבית או גבינה בסכין בשרית

תערובות בכלי בשר וכלי חלב

כפית חלבית בת יומא, שבחש בה בטעות בסיר בשר חם, צריך לשער אם יש פי שישים כנגד החלק שנכנס מהכפית בסיר, אבל אין צריך לשער שישים כנגד כל הכפית

כלים לשימוש בשרי וכלים לשימוש חלבי

על כל אדם לייחד מערכת כלים למאכלי בשר בלבד, ומערכת כלים למאכלי חלב בלבד. וישים לב שיהיו ניכרים היטב הכלים לבשר והכלים לחלב, כדי למנוע טעות ובלבול

סגולות נבחרות


סגולה לברכה והצלחה

הרב חיים פוקס מביא סגולה לברכה והחלחה מן הספר "שערי מנחם": שלושת הפסוקים הראשונים בפרשת לך לך

תפילה סגולית לאהבה

פרק קל"ט בתהילים מסוגל להבאת זוגיות ואהבה. (א) לַמְנַצֵּחַ לְדָוִד מִזְמוֹר יְהוָה חֲקַרְתַּנִי וַתֵּדָע: (ב) אַתָּה יָדַעְתָּ שִׁבְתִּי וְקוּמִי בַּנְתָּה לְרֵעִי מֵרָחוֹק: 
לכל הסגולות
אומרים תהילים בשבילך 24 שעות: 1-700-700-721   |