מגזין תהילים

קריאת התהלים - להדבק בה’ ולזכות לשפע והצלחה

הרגיל בספר תהלים, דוחה כל מיני פורענויות וכמה פגעים מעליו ומעל כל בני ביתו ומשפחתו ומעל בני דורו, ומגלגל עליו ועליהם כל מיני שפע ברכות והצלחות


03/08/19 | ב' אב התשע"ט
הצלחה

עוד לא מחוברים לכל מה שיש לנו להציע? הצטרפו לכל הטוב שהכנו לכם ותישארו תמיד מחוברים! הקליקו כאן עכשיו >>>

השל''ה הקדוש: אין לנו דבר גדול יותר מספר תהלים שכלול מן הכל. רבים שבחם לה' יתברך, ורבים מזמורים הם על התעוררות התשובה, ורבים מזמורים הם של בקשות מחילה וסליחה, והכל מיד ה' השכיל דוד המלך ע''ה ברוח הקודש. והאומר תהלים הוא כמתפלל והוא גם כן כעוסק בתורה. כי כבר ביקש דוד המלך ע''ה שיהיו הקוראים בתהלים מקבלין שכר כעוסקים בעמקי התורה בנגעים ואהלות. ובדף רנ''ז: אשרי האיש אשר אומר תהלים בשירה ובזמרה, בשמחה ובכוונת הלב והבנה, ולא במרוצה ובלתי כוונה. אם ירצו לקבל שכר, צריכין לומר בנחת רוח לפני ה' יתברך. ו"מי שנפשו חשקה לידבק בו יתברך ובשבחיו, אז ידבק עצמו בספר תהלים". 

התהלים דוחה פורענויות ומגלגל שפע והצלחה 

"עמק המלך" דף ט''ו: הרגיל בספר תהלים, דוחה כל מיני פורענויות וכמה פגעים מעליו ומעל כל בני ביתו ומשפחתו ומעל בני דורו, ומגלגל עליו ועליהם כל מיני שפע ברכות והצלחות. 


בכח ק''ן מזמורי התהלים להעלות השכינה 

ק''ן (150) מזמורי התהלים ושילוח הקן 

מובא בספר "באתי לארמוני" הרב ארמוני, פרשת כי תצא, על שילוח הקן - וק''ן המזמורים בתהלים: כמו שמצוות שילוח הקן נוהגת בציפור הטהורה שקיננה באופן אקראי, ולא במזומן (מלשון זָמין) כמו אווזים ותרנגולים... כך גם הגאולה: תגיע באופן אקראי. 

היכל קן ציפור הוא היכל הניגון, הוא הקרוב ביותר להיכלו של המשיח שיתגלה במהרה בימינו, אמן. ואז תהיה כל ההנהגה ללא הסתרה ולא תהיה שום טומאה כלל, ולכן יש ק''ן מזמורים בתהלים של דוד בן ישי נעים זמירות ישראל - שבכח הניגונים להעלות את השכינה מעולם לעולם, ואז תתגלה הנהגת הרחמים הגדולים בגילוי ממש. והקן הוא בבחינת עולם החירות "גם ציפור מצאה בית ודרור קֵן לה", הקֵן הוא מקום הדרור, שהוא מקום החופש, שהרי יש לקן בסיס תחתון ואין לו גג, כלומר: הקֵן מוגבל מלמטה ואינו מוגבל מלמעלה. הקֵן הוא מקום היציבות והביטחון והוא גם מקום התעופה הרוחנית. 
 

לתהילים יש כח! מתמודדים עם קושי? את זה אתם חייבים לנסות >>>

מגזין תהילים

מפתיע: השיטה המיוחדת לקריאת תהילים שטמונה בה סגולה עצומה!

מגזין תהילים

אל תדלגו על זה: קראו את הכתבה הבאה ותזכו לעשות חסד אמיתי

מגזין תהילים

תהילים פרק קי"ט - חלק 3

מגזין תהילים

תהילים פרק קי"ט - חלק 2

מגזין תהילים

תהילים פרק קי"ט - חלק 1

מגזין תהילים

הזמר ואיש החסד מתחנן: ’’תקרעו שערי שמים עבור הכלה שלי’’

מגזין תהילים

אם היה ’’בנק תהילים’’ - כמה מזמורים היו נזקפים שם לזכותך?

מגזין תהילים

אמא ואבא מתחננים, זה מה שיכול לעזור - פרק תהילים!

מגזין תהילים

מעלת קריאת התהילים מדי יום - מדהים

מגזין תהילים

נותן כח לקריאת תהילים יומית: מה אמרו חז"ל וגדולי ישראל על מעלת התהילים

מגזין תהילים

תהילים ק"נ - י"ג הילולים המרמזים לשלוש עשרה מידות שבהן הקב"ה מנהיג את העולם

מגזין תהילים

מדוע בוחרים חילוניים לקרוא פרקי תהילים?

מגזין תהילים

פרקי תהילים לרפואה שלימה מהרבנית קניבסקי

מגזין תהילים

פִּרְקֵי תְּהִלִּים שֶׁאוֹמְרִים בְּבֵית הֶעָלְמִין

מגזין תהילים

התהלים מסוגלים לרפואת החולה

עוד מאמרי תוכן בנושא מגזין תהילים
X
  • © כל הזכויות שמורות