הכי מסוגל לישועות: ביום הקדוש, במקום הקדוש - והשם שלכם יהיה שם!

ל"ג שמח! כל הסגולות הקדושות של ל"ג בעומר

סגולה עצומה לל"ג בעומר מהבן איש חי

בדרך לחלאקה עם הילד? קבלו תפילה חזקה במיוחד

מפעים: זה החלום שבזכותו נולד רשב''י

צדיקים

צוואתו המרגשת של האדמו"ר מקאליב זצוק"ל אשר כ"ג ניסן הוא יום פטירתו

האדמו"ר מקאליב זצו"קל אשר הלך לעולמו כתב את צוואתו מספר שנים לפני פטירתו בעקבות בעל השבט הלוי זצו"קל.


26/05/19 | כ"א אייר התשע"ט

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

יום של ישועות וסגולות: בל"ג בעומר נהיה במירון, נתפלל עליכם, נחלק בשמכם ח"י רוטל ונקרא זוהר לזכותכם. אל תפספסו הזדמנות לקחת חלק בסגולה הגדולה. לחצו כאן >> 

את צוואתו הותיר האדמו"ר לחסידיו ולכלל ישראל והותיר בה הוראות רוחניות לתלמידיו, במרכזן הדברים הבאים:

1. "אבקש ממכם שתרגילו את עצמכם להאמין בהשם יתברך באמונה שלימה בלי שום שאלות, כי כששואלים שאלות אז חס ושלום נענשים, וכמו שרואים אנו בבריאת העולם שנאמר: 'את שני המאורות הגדולים', ואח"כ כתוב: 'ואת המאור הקטן להאיר בלילה', מכיוון שהלבנה שאלה שאלות ואמרה: 'אין שני מלכים יכולים להשתמש בכתר אחד', אמר לה השי"ת: 'לכי ומעטי את עצמך', ומכאן למדנו שכששואל אדם שאלות על הנהגתו יתברך שמו אזי נענש חס ושלום".

2. "עוד אבקש ממכם שתרגילו את עצמכם להרחיק מעליכם ומעל בני ביתכם את נגע המותרות, אשר פשה מאוד במחנינו, ולצערינו הרב החריבו בתים רבים מישראל ברוחניות ובגשמיות".

3. "עוד אבקש ממכם שתרגילו את עצמכם לעשות בכל יום חשבון הנפש, וכמו שאני הרגלתי את עצמי בכל לילה קודם שאני הולך לישון, אני ניגש למזוזה ונותן חשבון נפש להשם יתברך, כי מי יאמר זיכיתי לבי לומר נשמה שנתת לי טהורה היא, והלא איך החזרתי את הנשמה, אך כשאדם עושה חשבון הנפש, אזי מודה פטור מהקנס, ונפטר על ידי זה מכל הקנסות שנקנסו עליו בבית דין של מעלה. ואפילו מי שאינו מסוגל לעשות חשבון בכל יום, על כל פנים יקבל על עצמו בכל ערב שבת קודש לעשות חשבון הנפש, כדי שייכנס לשבת בלי חטא ועוון".

4. "עוד אבקש ממכם שתרגילו את עצמכם, במה שהכרתם אותי כל ימי חיי, לקיים מאמר הכתוב: 'וחטאיך בצדקה פרוק'", ומוסיף: "ומי שאין הפרוטה מצויה אצלו, ואין לו במה לעשות צדקה, עדיין יכול לתת מזמנו לצדקה, וישב ויעסוק בקירוב רחוקים, או ילמד את מי שאין לו את הכישרונות כמוהו, ובזה יקיים מצות צדקה, וגם על זה נאמר: 'עשר בשביל שתתעשר' - ברוחניות ובגשמיות".

5. "עוד אבקש ממכם שתרגילו את עצמכם שלא לבזות שום אדם".

6. "עוד אבקש ממכם שתרגילו את עצמכם בעת אשר אתם יוצאים מבתיכם למנוחה, לא לזלזל בשום דבר שאתם מקפידים עליו בבית, ובפרט לא בענייני כשרות המאכלים, דהנה כל מאכל שאוכל האדם מגיע ממנו מעט מזעיר להחיות את מוחו, ואם אוכל איזה דבר שיש בו פקפוק, ומגיע למוחו דבר איסור ח"ו זה משפיע עליו ימים רבים".

7. "עוד אבקש ממכם שתרגילו את עצמכם במה שאמרו חז"ל: 'עכשיו כשאין בית המקדש קיים -שולחנו של אדם מכפר עליו', וברש"י: 'עניים המסובים על שולחנו', ועל כן צריך אדם להרגיל את עצמו בהכנסת אורחים, כדי שיתעורר עליו רחמים בשמים."

8. "כשיש שמחה יש השראת השכינה הקדושה, ואני נותן שבח והודיה להשם יתברך שזיכני להכניס שמחה במאות אלפי יהודים, ומידה זו אני מבקש מכל התלמידים והידידים שישרישו בנפשם את מידת השמחה".

9. "אני מוחל במחילה גמורה לכל אחד שעשה לי עגמת נפש, צער וייסורים, ואני מבקש שכל אחד ואחד שנפגע ממני שימחל לי במחילה גמורה".

10. הרב ביקש מתלמידיו: "ואבקש מכל תלמידי שילמדו בכל יום ויום בשנה הראשונה משניות לעילוי נשמתי, לכל הפחות משנה אחת, וידליקו נר, ויתנו צדקה בעד נשמתי".

צדיקים

מטלטל: ויתר לאחיו וחייו ניצלו

צדיקים

מהתותח הישן בקעו לפתע קולות מבעיתים...

צדיקים

מרגש: "הרב כהנמן זצ"ל ישב על הכיסא ומירר בבכי כילד"

צדיקים

לכבוד יום ההילולא של הרש"ש הקדוש: 9 דברים שאולי לא ידעתם

צדיקים

הרגליים של הנפטר היו שחורות! לא תאמינו למה

צדיקים

רוצים להיות עשירים? העצה שנתן הגרש''ז אוירבך זצ''ל שהניבה מיליונים

צדיקים

סגולה בדוקה וידועה בל' בניסן, הילולת הצדיק הנסתר, לישועות גדולות

צדיקים

יום כ"ד טבת בעל סגולה ייחודית

צדיקים

כך זכה רבי משה בידרמן, האדמו"ר השני של חסידות לעלוב לראות את ברכת סבו מתגשמת

צדיקים

"בכל אותה תקופה אמרתי לעצמי, היכן הגבאי שאמר שאני לא מסוגל לשאת אפילו את הטלית והתפילין?!"

צדיקים

סגולה גדולה לישועה ביום י"ג טבת

צדיקים

סגולת יום ט"ז כסלו - הדליקו נר לעילוי נשמת הצדיק בעל הצדקה שלא זכה להותיר אחריו ילדים

צדיקים

יום י"ב כסלו מסוגל לישועות גלויות

צדיקים

י"ח כסלו: הילולת הרב שהבטיח, האומר מזמורי תהילים אלו מובטח לו שיצליח בכל מעשי ידיו

צדיקים

מהי הסגולה המיוחדת ליום כ"ב חשון?

עוד מאמרי תוכן בנושא צדיקים

X
  • © כל הזכויות שמורות