דבר תורה לפרשת תולדות

דבר תורה לפרשת תולדות מהרב מנדל מנהל מוקד תהילים ארצי

סגולת "ויתן לך" במוצאי שבת


26/11/19 | כ"ח חשון התש"פ

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

ההזדמנות של פעם בשנה לגמול חסד עם נשמת יקיריך: הירשמו עכשיו לתיקון הנפטרים הגדול ביום הילולת האור החיים הקדוש!  לחצו כאן לשליחת שמות >>>

בפרשה מובא ברכת יצחק ליעקב "ויתן לך האלוקים משמני הארץ וכו".

מובא בפירושי התפילה לרוקח: " במוצאי שבת לאחר הבדלה בבית הכנסת אומרים בקול רם 'ויתן לך האלקים', לפי שהשבוע נכנסת, ואומרים פסוקים טובים וברכות ושלומות ונחמות".

בספר סדר היום כתב: "נוהגין לקרוא פסוקים של ברכה (במוצ"ש) כמו 'ויתן לך' וגו'. וכל המוסיף הרי זה משובח, מפני שתחילת השבוע צריך להראות ענייני טובה וברכה".

בספר 'צוף הרי"ם' להרה"ק רבי יחיאל מאיר מגוסטינין מובא שאמר שתיקנו לומר פסוקי ברכה במוצאי שבת קודש, לפי שתיכף אחר השבת מתגרה הסטרא אחרא באדם לשלוט בו לרע ח"ו.
ולכן צריך ברכה מן השמים תיכף אחר שעבר יום הקדוש – שבת קודש, שלא יוכלו לשלוט בו כוחות החיצוניים. 

ופעם הביא מליצה לכך מלשון הפסוקים בברכת יצחק ליעקב: "ויהי אך יצוא יצא יעקב מאת פני יצחק אביו והנה עשו אחיו בא מצידו", ואחר כך כתוב "גם ברוך יהיה", שהיה צריך תיכף לברכה עוד הפעם מיצחק אביו –

כך גם כשיהודי יוצא מהשבת קודש, שהוא כיוצא מאת פני הגבורה ונזר אלוקיו על ראשו, הנה בטרם כילה לצאת נדבקו בו כוחות הסט"א להרע ולהשחית ולצוד ציד להביא ולקטרג למעלה, לכן צריך ברכה.

אמירתה  מסוגל לפרנסה :

מסופר: פעם אחת בא איש אחד אל הרה"ק רבי בנימין זאב מבאלטא היה תלמידו של הרה"ק רבי פנחס מקאריץ והיה זה ביום שלישי, והתאונן בפניו שבא לכאן על היריד ואינו מצליח להרוויח כלום. שאלו: אמרת 'ויתן לך' במוצאי שבת? השיב הלה: "לא אמרתי, כי הייתי טרוד". אמר לו: "ואיך אפשרי שיהיה לך 'יריד' טוב ותרוויח מעות כשלא אמרת 'ויתן לך'?! קח סידור בידך, ואמור 'ויתן לך' .

מובא בשם הרה"ק רבי מנחם מענדיל מרימנוב שאמר: "מי שאינו אומר 'ויתן לך' במוצאי שבת, איני יודע מאין לוקח פרנסתו במשך השבוע". 
הרה"ק  רבי ישראל מרוזין אמר: "איני יודע מנין יש ליהודי שפע בכל ימי השבוע אם הוא אינו אומר 'דרור יקרא' בסעודה שלישית ו'ויתן לך' במוצאי שבת. ואם יקשה לך שאנו רואים יהודים שאינם אומרים ובכל זאת יש להם שפע? רע ומר הוא השפע שאינם יודעים מאין הוא בא", עכ"ד.

בכמה ספרים מובא לומר פסוקי 'ויתן לך' בשניים, שכל אחד מברך את חברו הנוכח אתו ואומר 'ויתן לך'.   בבחינת "כל המתפלל בעד חבירו הוא נענה תחילה" 

שבת שלום 

ידעתם שלדברי תורה יש כח לפעול ישועות? נסו את זה >>>

עוד מאמרי תוכן בנושא דבר תורה לפרשת תולדות

X
  • © כל הזכויות שמורות