דבר תורה לפרשת תולדות

דבר תורה לפרשת תולדות מהרב מנדל מנהל מוקד תהילים ארצי

זה לעומת זה


26/11/19 | כ"ח חשון התש"פ

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

ההזדמנות של פעם בשנה לגמול חסד עם נשמת יקיריך: הירשמו עכשיו לתיקון הנפטרים הגדול ביום הילולת האור החיים הקדוש!  לחצו כאן לשליחת שמות >>>

כתוב בפרשה  "ויאמר ה' לה, שני גויים בבטנך" 

שאלה נפלאה שאל הצדיק רבי יהושע מבלז זצ"ל,מה הריץ את רבקה אמנו לבית מדרשם של שם ועבר, לשאול דבר ה' ולבקש תשובת נבואה. 

אמת, כשהיתה עוברת ליד בתי מדרש היה העובר האחד מפרכס לצאת, וכשהיתה עוברת ליד בית עבודה זרה היה רעהו מפרכס לצאת. ודאי הבינה שתאומים במעיה, האחד טוב והשני רע, האחד צדיק והשני רשע. מעציב הדבר, איום ונורא – אבל כבר היו דברים מעולם: קין והבל, שם וחם, יצחק וישמעאל, אף לבן ורבקה. כולם אחים, שהאחד טוב והשני רע. מה ביקשה איפוא לשמוע בנבואה, על מה הלכה לדרוש את השם.?

והתשובה: כל זה היה, אילו היה זה הריון טבעי. או אז יתכן שבן אחד דומה להוריו הקדושים, והשני דומה לאחי האם כרוב הבנים. אבל הרי רבקה עקרה היתה ולא נפקדה אלא בתפילה ובעתירה. ככתוב: "ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו כי עקרה היא, ויעתר לו ה' ותהר רבקה אשתו". והתפילה שינתה את טיבעה, כעתר (קילשון) המהפך את התבואה. ועל כך השתאתה: אם הריון זה הוא תוצאת התפילה – הרי יודעת היא לבטח שלא התפללה לבן שיפרכס לצאת לבתי עבודה זרה חלילה! כיצד ארע איפוא שתפילתם לבן קדוש שירבה כבוד שמים בעולם וישא מורשת אבותיו אברהם ויצחק, הצמיחה גם בן רשע! 

והתשובה באה: "ויאמר ה' לה, שני גויים בבטנך", צדקת באמרך שמתגוששות כאן שתי תרבויות. "ושני לאומים ממעייך ייפרדו", המונים יחסו בצילה של כל תרבות, אלו לעומת אלו. ולשאלתך, שהרי לא התפללתם אלא לבן צדיק וקדוש שיהיה האדם המושלם, "איש תם", המובחר שבאבות, נזר הבריאה – אכן כן הוא, ודווקא משום כך נולד עימו גם היפוכו המוחלט, עשיו הרשע. כי "לאום מלאום יאמץ". רק אם יהיה עשיו כנגדו, ויארוב לכל נקודות החולשה ואפשרויות קיטרוג, יאלץ את יעקב להיות מושלם, ולהסתייג מהשפעתו. רק אז יוכל יעקב להגיע לשיאו, למצות את כישוריו ויכולתו! 

הידיעה שעשיו אורב בשדה תכריח אותו להסגר באוהל, להיטמן בישיבת עבר, עד שיבוא שלם מכל צד ויקרא שמו ישראל! .(אוצרות הפרשה) 

שבת שלום

ידעתם שלדברי תורה יש כח לפעול ישועות? נסו את זה >>>

עוד מאמרי תוכן בנושא דבר תורה לפרשת תולדות

X
  • © כל הזכויות שמורות