צפו בשידור החוזר ממעמד סיום התהילים בציון רבי מאיר בעל הנס עם המקובל הרב בצרי

ל"ג שמח! כל הסגולות הקדושות של ל"ג בעומר

בדרך לחלאקה עם הילד? קבלו תפילה חזקה במיוחד

סגולה עצומה לל"ג בעומר מהבן איש חי

הכי מסוגל לישועות: ביום הקדוש, במקום הקדוש - והשם שלכם יהיה שם!

הלכות

איזו מצווה יכולה להבטיח לך הצלחה כלכלית?

למצוות הצדקה מעלות רבות, היא מגינה ומצילה ממוות, מקרבת את הגאולה, אבל היא גם המצווה היחידה שמבטיחה לכם הצלחה כלכלית. עובדות מרתקות על הצדקה שאולי לא ידעתם עליהן


26/08/20 | ו' אלול התש"פ

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

יום של ישועות וסגולות: בל"ג בעומר נהיה במירון, נתפלל עליכם, נחלק בשמכם ח"י רוטל ונקרא זוהר לזכותכם. אל תפספסו הזדמנות לקחת חלק בסגולה הגדולה. לחצו כאן >> 

מצוות הצדקה נחשבת לאחת המצוות החשובות בתורה, שעליה אמרו חז''ל שהיא שקולה כנגד כל המצוות. האדם הפותח ידו ונותן צדקה, נעשה דבוק למידותיו של הקב''ה שגם הוא מחייה ומפרנס את הברואים כולם. הצדקה מוסיפה חיים לעולם ומצילה ממוות, כמאמר הפסוק: ''וצדקה תציל ממוות'' (משלי י,ב).

 

מעלת מצוות צדקה

 

מצוות צדקה, בשונה ממה שנראה לנו, היא לא רשות, אלא מצוות חובה שהתורה מחייבת בה כל אדם. מהות המצווה היא תמיכה ועזרה לאנשים שלא יכולים להתקיים בכוחות עצמם, כמו חולים, זקנים, יתומים ואלמנות. כל המשתמט מקיום מצוות צדקה, נחשב כאילו חלילה עובד עבודה זרה, מכיוון שהוא כביכול משלים עם חסרונות העולם, כדרכם של עובדי עבודה זרה שדוחים כל אפשרות של תיקון העולם. עוד מובא, כי: ''כל המקיים נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא'' (משנה סנהדרין ד, ה) - מכאן אנו למדים שעל ידי זה שאנחנו עוזרים ומסייעים לעניים ולמסכנים, אנו מביאים את העולם לתיקונו ומקרבים את הגאולה. 

 

סגולה מובטחת לפרנסה

 

הרמב''ם כותב בהלכות צדקה, כי ''לעולם אין אדם מעני מן הצדקה ואין דבר רע ולא היזק נגלל בשביל הצדקה, שנאמר: 'והיה מעשה הצדקה שלום'''. יותר מכך, מצוות הצדקה היא המצווה היחידה בתורה בה קבלנו הבטחה מיוחדת מהקב''ה, שאומר לנו ''ובחנוני נא בזאת'' - הקב''ה בעצמו כביכול נותן לנו רשות לבחון את המצווה הזאת ולראות שכשניתן צדקה - פרנסתינו תתברך. 

 

בנביא מלאכי מוסבר איך לייצר הכנסות על ידי מתן צדקה וכך נאמר שם: "הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות אם לא אפתח לכם את ארובות השמים והריקותי לכם ברכה עד בלי די, וגערתי לכם באוכל ולא ישחית לכם את פרי האדמה ולא תשכל לכם הגפן בשדה אמר ה' צבקות ואישרו אתכם כל הגויים כי תהיו אתם ארץ חפץ אמר ה' צבאות". העומק והמהות של מצוות הצדקה היא לתת בלי חשבון ולקבל שפע משמים - גם ללא חשבון. 

 

מוקד תהילים ארצי בתפילה מיוחדת לפרנסה עבורך! 
אלפי אומרי תהילים יקראו פרקים כהצלחה לפרנסתך והצלחת ביתך בשפע גשמי ורוחני.
​ 
לפרטים הקליק/י כאן >>

 

 

 

 

עוד מאמרי תוכן בנושא הלכות

X
  • © כל הזכויות שמורות