אמונה וביטחון

הרב פינטו שליט"א: איך מנצחים את היצר הרע?

במי אתה מאמין? מה התפקיד שלך בחיים? איך מנצחים את היצר הרע? הרב יאשיהו פינטו שליט"א מבהיר את משמעות הביטחון רק בקדוש ברוך הוא


20/07/21 | י"א אב התשפ"א

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו? כולם מוזמנים למשפחת אומרי התהילים הגדולה בעולם! לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

מדברי הרב בסרטון:


במי אתה מאמין?

מה הפירוש להאמין בעצמו? להאמין בעצמו שמה? צריך להתעמק ולהבין. הקדוש ברוך הוא ברא את כולנו, אנחנו שליחים של הקדוש ברוך הוא. לכל אחד יש תכלית בעולם. התכלית של אחד להיות נגר, התכלית של אחד להיות חשמלאי, התכלית של אחד להיות צבעי, התכלית של אחד ללמוד גמרא, התכלית של אחד ללמוד משנה, התכלית של אחד ללמוד מוסר, התכלית של אחר ללמוד הלכה. צריך ודאי ללמוד את הכל, אבל כל אחד מה שהתיקון שלו בעולם, לתקן ולעשות.

 

מה התפקיד שלך בחיים?

אחרי שאדם פחות או יותר יודע את הקו שלו עכשיו, מה הוא צריך לעשות: "אני ללמוד גמרא":, "אני ללמוד הלכה", אני ללמוד מוסר", "אני ללמוד חסידות", :"אני ללמוד קבלה", אדם נמצא על הדרך, צריך לדעת זה הגבולות שלי" "מפה עד פה אני הולך". אם אתה נמצא בתוך הגבולות שלךו ואתה נלחם, ואתה עושה כל מה שצריך על פי ההלכה, אין על מה שיכנס לך גאוה. אתה בסך הכל עובד במקום, אתה שליח של הקדוש ברוך הוא.

 

לכל אחד יש מחליף

אבל אם אדם מתחיל להגיד: "אה, זה אני", "זה עשיתי", "השגתי מהכוח שלי, זה שלי", אנחנו כולנו פה רק משלימים דברים שצריך להשלים אותם ועושים דברים שצריך לעשות אותם. ברגע שאדם מתחיל להגיד: "זה אני", "אני עשיתי", "אני בניתי", "אני השגתי", "אני יצרתי", אז אדם צריך תמיד לקשור את כל ההצלחה ואת כל הדברים הגדולים לקדוש ברוך הוא. "זה לא שלי. אני שליח, אני עובר בדרך. אני אגמור את הדרך, מישהו אחר יעבור פה". האדמה הזו, כמה אנשים עברו בה, לפני 1,000 שנה, לפני 500 שנה, לפני 200 שנה... עברו והסתובבו והלכו בכל מקום והעולם כמנהגו, אין חדש תחת השמש עד שהגאולה תבוא. אתה תהיה, אחר כך מישהו אחר יהיה, לכל אחד יש מחליף, לכל אחד יש כמה מחליפים.

 

הביטחון זה רק בקדוש ברוך הוא

על מה יש לאדם להתגאות? אדם שיפקח את העיניים שלו ויסתכל, אין לו על מה להתגאות. ברגע אחד אדם חולה, ברגע אחד אדם נופל, ברגע אחד אדם מאבד את הכל. הקדוש ברוך הוא משפיל אף מרומם, מקימי מעפר דל, מאשפות ירים אביון. כמה אנשים היו עשירים והיום אין להם מה לאכול. כמה אנשים היו רגועים ביותר, והיום הם הדואגים ביותר. כמה אנשים היו הבריאים ביותר, והיום הם החולים ביותר. אין לאדם שום ביטחון בחיים שלו, הביטחון זה הקדוש ברוך הוא.

 

איך מנצחים את היצר הרע?

יש זמנים שאדם קצת גיבור, יש לו סיטרא אחרא שולטת בו ונמצאת בו אז הוא אומר: "זה לא נכון, הנה, אני טוב לי". בסדר. נחכה לו. אם ראית רשע שהשעה משחקת לו, תן לו. זה יעבור לו השעה שמשחקת לו. כמו שרבי עקיבא אמר: כל גל גבוה שבא - הייתי מתכופף, היה עובר - הייתי מתרומם. זו השיטה לנצח את היצר הרע - יש גל גבוה? תתכופף. הוא יעבור? תתרומם עוד פעם.

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו?  לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

עוד מאמרי תוכן בנושא אמונה וביטחון
X
  • © כל הזכויות שמורות