מגזין תהילים

נחשף: הסודות של התהילים

מביאים את הגאולה, מושכים ניסים ונפלאות וחשובים יותר מהקורבנות - מה אתם עוד לא יודעים על הכח של פרקי התהילים?


29/05/22 | כ"ח אייר התשפ"ב

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

ההזדמנות של פעם בשנה לגמול חסד עם נשמת יקיריך: הירשמו עכשיו לתיקון הנפטרים הגדול ביום הילולת האור החיים הקדוש!  לחצו כאן לשליחת שמות >>>

 

ספר התהילים נכתב ברוח הקודש, דוד המלך ע"ה חיבר את התהילים שהם חמשה ספרים, כנגד חמשה חומשי תורה, שבהם גנוז כל סודות התורה, כי כל תיבה ותיבה שבה, רומזת ומעוררת אורות עליונים, למעלה מדעת האדם והשגתו, כמו שכתוב בזוהר הקדוש: "בשירות ותשבחות אלו שאמר דוד, יש בהם סודות ודברים עליונים ברזי החכמה, שכולם ברוח הקודש נאמרו, ששרתה רוח הקודש על דוד ואמר שירה", בספר התהילים יש בו תפילות ובקשות לכל מה שצריכים עם ישראל, עד ביאת משיח צדקנו, הן בכלליות והן בפרטיות, הן ברוחניות הן בגשמיות, על החולים שיבריאו, ושיהיה פרנסה לכל אחד ואחד, ושיזכו לילדים צדיקים ולזיווגים הגונים. ושיבוטלו כל הגזירות הרעות, וימשך שפע טובה וברכה לעם ישראל, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב זיע"א אמר שדוד המלך פעל אצל הקדוש ברוך הוא, שעל ידי אמירת פרקי תהילים, ימשך במדת הרחמנות, ובמדת הטוב, על עם ישראל, ויבטל מהם כל הגזירות הרעות, וישפיע עליהם רחמים וחסדים.

 

חז"ל אמרו שדוד המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא, שכל מי שאומר תהילים יקבל שכר כמו מי שעוסק בתורה, אמירת התהילים חשובה לפני הקדוש ברוך הוא כמו הקטרת הקטורת בקודש הקדשים כמו שכתוב "תיכון תפילתי קטורת לפניך", וחשובה יותר מאשר שמקריב עולות וזבחים בבית המקדש, כי אמירת פרקי התהלים עושה הרבה נחת רוח לקדוש ברוך הוא, וזה שדוד המלך אומר בתהילים סט' "אהללה שם אלוקים בשיר, ואגדלנו בתודה, ותיטב לה' משור פר מקרין מפריס" 

שהמזמורים והשירים בתהילים הם טובים לה', יותר מהקורבן הכי משובח שהוא שור פר מקרין מפריס, והזוהר הקדוש אומר שהשבחים שעולים למעלה בשמים, מאמירת מזמורי תהילים שאמר דוד המלך, יותר חשוב מכל הקורבנות שבעולם.

 

הנהגות באמירת תהילים

טוב להפריש צדקה קודם אמירת התהילים, כי על ידי הצדקה ינצל ממחשבות זרות, ויוכל לומר פרקי התהילים כראוי, ותפילתו תהיה שגורה בפיו, ותפילתו תתקבל ברחמים וברצון, הבעל שם טוב הקדוש אומר, שכל אדם יאמר בכל יום, פרק תהילים לפי שנות חייו, דהיינו אם מלאו לו ל' שנים ונכנס לשנת לא', יאמר פרק לא', כך כל יום במשך כל השנה, הרב הקדוש רבי יחיאל מאיר מגוסטנין זיע"א, היה מצוה למקורביו, לומר חמשה פרקי תהילים בכל יום, חק ולא יעבור, ואמר שכל מי שרגיל לומר תהילים בכל יום, הקדוש ברוך הוא עושה לו ניסים ונפלאות, ויצליח בכל דרכיו.

 

'הפלא יועץ' כותב שטוב להשתדל לומר בכל יום "יום תהילים" כפי שמחולק לימי השבוע כך שבכל שבוע יסיים את ספר התהילים, וגדולי ישראל הקפידו לומר כל יום "יום תהילים" ידוע שמרן רבי חיים קניבסקי זצוק"ל הקפיד לומר תהילים בכל יום, וגם בקבלת קהל בין איש לאיש היה חוטף פרקי תהילים, וכן מרן הגריא"ל שטינמן זצ"ל הקפיד לומר הרבה פרקי תהילים בכל יום, ואמר שההשתדלות הכי טובה לכל דבר, זה לומר פרקי תהילים, וכך מסופר על הרבה צדיקים, שהרבו תמיד באמירת התהילים, ופעלו בכח התהילים ישועות לכלל ישראל.

 

תהילים בימים מיוחדים

 

סגולה רבה באמירת תהילים בזמנים מיוחדים שהם אלול, שבת, ראש חודש וימים טובים. ודוד המלך פתח במלת ”אשרי“ שהיא רמז ראשי תיבות א‘לול, ש‘בת, ר‘אש חודש, י‘מים טובים, וכתב מרן החיד“א, יזהר לומר כל ספר תהילים בכל שבת, ואם יוכל ללמוד אותו שני פעמים בכל שבוע, פעם אחת במשך כל השבוע ופעם שניה בשבת, מה טוב. כי מספר כל מזמורי התהילים שני פעמים הוא שלוש מאות, והוא בגימטריא כפ“ר והוא בגימטריא יצ“ר שמבטל ממנו יצ"ר הרע, ויתגבר יצרו הטוב.

 

מקובל מבעל המאור עיניים זיע"א ששמע מאליהו הנביא זכור לטוב שזה מעלה עצומה ותיקון גדול מאד, לומר כל התהילים בשבת קודש בלי הפסק, ושבזכות זה יבא משיח צדקינו, ובספר 'עבודת עבודה' כתב לתלמידיו כי יבא יום ותתחרטו מאד שלא עסקתם באמירת תהילים, ובפרט שלא גמרתם את ספר התהילים בשבת קודש, ומובא שהיה צדיק גדול, שנתן לפני שנפטר תקיעת כף לחבירו שהיה למדן ומתמיד עצום, שיבא לספר מה נעשה עימו בעולם העליון, ולאחר זמן הגיע אליו באמצע לימודו, ואמר לו אסור לי לגלות לך מה נעשה בעולם העליון, כדי שלא תתבטל הבחירה, אך זאת אוכל לגלות לך, כי הדבר הטוב ביותר בעולם העליון, זה לגמור בשבת קודש כל התהילים בלי הפסק.

 

מנהג ישראל לומר את כל ספר תהילים בחג השבועות, שזה יום ההילולא של דוד המלך ע"ה, וכן ביום הושענא רבה יום האושפיזין של דוד המלך ע"ה, וכתב המטה אפרים כי בימי אלול יש לומר כל יום עשרה מזמורי תהילים, וכך במשך חודש אלול יגמור פעמיים כל התהילים, כמניין כפ"ר, ובעשרת ימי תשובה יגמור פעם שלשית ספר תהילים, ויזכה להיחתם בספרם של צדיקים.

 

מביא את הגאולה

כתב בספר קרנות צדיק שקריאת תהילים מעוררת ומקרבת מאד את הגאולה, וגורמת להכרית את מלכות הרשעה מן העולם, ולהבאת דוד מלך המשיח, ובפרט שקורא תהילים בקול ובשמחה, בנחת רוח, בשפה ברורה ובנעימה, כמו שאמרו חז"ל במסכת סנהדרין קא' כל הקורא פסוק בנעימה מביא גאולה לעולם, רבי נחמן מברסלב זיע"א אומר כי התהילים זה הכח העיקרי של עם ישראל, כל מה שעם ישראל צריכים הן בגשמיות והן ברוחניות הכל רק על ידי התהילים, כשעם ישראל עוסקים בתהילים, יש להם הצלחה וגדולה, ואין יכול שום אויב וצר לשלוט בהם, ומובא בשם רבי פנחס מקוריץ זיע"א שיש ק"ן מזמורים כנגד ק"ן ציפור שהוא היכל המשיח, ובזכות אמירת תהילים יבא משיח צדקנו.

 

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו? כולם מוזמנים למשפחת אומרי התהילים הגדולה בעולם! לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

מגזין תהילים

מפתיע: "לעתים אדם הקורא מעורר על עצמו דינים במקום חסד ורחמים"

מגזין תהילים

כשקבלה ומציאות נפגשים: תהילים לפי שם האדם

מגזין תהילים

מהם פרקי תהילים? לא בטוח שאתם יודעים הכל...

מגזין תהילים

בטוחים שאתם יודעים? והפעם - מה זה תהילים

מגזין תהילים

מפתיע: מי כתב את תהילים?

מגזין תהילים

מצמרר: התינוק היהודי נזרק למים ושרד בזכות ברית המילה

מגזין תהילים

המתאגרף היהודי שהתעקש לעשות מסיבת סיום על דף גמרא יחיד

מגזין תהילים

מעניין: הייתם מתערבים על זה?

מגזין תהילים

מדהים: בזכות השתיקה וההבלגה, ניצלו חיי היולדת והתינוק

מגזין תהילים

נחשף: הסודות של התהילים

מגזין תהילים

עוגה שהצילה ממוות

מגזין תהילים

"היהודי הביט בו משתומם. האם הרב לא הבין את אשר אמר לו?"

מגזין תהילים

בזכות תענית דיבור ואמירת תהילים: "הרופאים לא האמינו ועמדו משתאים"

מגזין תהילים

"יום לאחר מכן, נערכה לתינוק בדיקת לב, והקרדיולוג לא הפסיק להתפעל" – בזכות האמונה והקבלה הטובה

מגזין תהילים

מצמרר: כמה יתרמו לעילוי נשמתכם לאחר מותכם?

עוד מאמרי תוכן בנושא מגזין תהילים

X
  • © כל הזכויות שמורות