פורים

סגולות חשובות ליום ז’ באדר

בזכותו יכולות הנשים בתפילתן לעשות 'ונהפוך הוא': סגולות חשובות ליום ז' באדר – יום פטירתם של משה רבנו ואסתר המלכה


03/08/19 | ב' אב התשע"ט

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו? כולם מוזמנים למשפחת אומרי התהילים הגדולה בעולם! לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

ליום ז' באדר – יום לידתו ופטירתו של משה רבינו ע"ה, וכן יום פטירתה של אסתר המלכה – מיוחסות סגולות רבות ועצומות. יום זה מסוגל ביותר לתפילות, וחשוב להשקיע בו את מלוא מרצנו ומחשבתנו. רצוי להדליק נר לכבוד משה רבינו ונר לכבוד אסתר המלכה, ולומר בכוונה גדולה את פרק כ"ב בתהילים, שאותו חיברה אסתר המלכה בבקשה 'ונהפוך הוא'.

כמותה גם אנחנו יכולים לבקש את 'ונהפוך הוא' הפרטי שלנו – בכל מה שלא הולך לנו, ובכל מה שאנחנו מרגישים 'תקועים' בו, ברוחניות וגשמיות. טוב לכוון בתפילה על ה'עמלק' הפנימי שבתוכנו, שלוחש לנו עד כמה אנחנו לא טובים או לא מסוגלים, ולדמיין כיצד אנו רומסים אותו כליל.

כוח התפילה ביום זה הוא עוצמתי וגדול, בפרט עבור הנשים. עד כדי כך שמסופר עליו על הרבי מבריסק, שכשהיה נכנס לבית הכנסת ביום ז' באדר, היה פונה אל הקהל ואומר: "גברים – נא לצאת, נשים – נא להיכנס". וכשהאולם היה נמלא בנשים, פצח בדרשתו וגילה להן את הכוח העוצמתי שבתפילתן, שבכוחו להשיג את 'ונהפוך הוא' ממש כשם שזכתה אסתר המלכה בשעתה.

בתפילתה, אסתר המלכה אומרת 'זכרוני לדורות' וכן 'העביר את מחשבת המן האגגי'. מובא בשם ה'אש קודש' (האדמו"ר מפיאסצנה) שאסתר בעצם התפללה על שני דברים: קודם כל, היא מבקשת שמסירות הנפש שלה על עם ישראל, תיזכר לדורות. דהיינו, שעם ישראל יזכור מה היא עשתה בשבילו, דהיינו בשביל השמחה והתשועה שלו. וכשנזכור זאת, לא נרשה לעצמנו ליפול לעצבות.

דבר שני, אסתר לא רק מבקשת ישועה לעמה, כי אם 'מחה תמחה את זכר עמלק'. לא די בזה שתעביר את מחשבת המן האגגי, אלא מחה תמחה. אומר 'האש קודש' שאסתר לא רק מבקשת את הישועה ה'חיצונית' כי אם גם ישועה 'פנימית' – שהמחשבות הרעות, הפחדים והרשימו שהאיום הזה עשה על הנפש של היהודי – יימחקו כלא היו.

וזו גם אחת הסיבות שאנו מצווים לשמוח בפורים, יותר מאשר בשאר ימות השנה. ככתוב 'משנכנס אדר, מרבין בשמחה'. למרות שפורים הוא מציאות של 'הסתר פנים', אנחנו מבינים שההשגחה הפרטית על כל יהודי איננה סרה לעולם – גם לא בתוך ההסתר פנים. וזו סיבה נוספת לשמחה, שמלמדת אותנו אסתר המלכה.

יום ז' באדר הוא גם יום לידתו ופטירתו של משה רבנו עליו השלום – שגדל בשיא הטומאה וה'סיטרא אחרא', בביתו של פרעה שליט מצרים. מכיוון שכך, יכל משה בנקל להתבולל בתוך התרבות הגויית, אולם לאורך כל הדרך שמר על עצמו ועל הקשר עם השורש היהודי שלו. לכן, החל מז' באדר ועד ליום פורים – טוב להתפלל ולבקש מהקב"ה שזכות משה רבנו ע"ה תעמוד לנו לשמור נפשנו ונפשות הקרובים לנו, לבל ניטמא ברעיונות 'זרים' ולבל נתעה בדרכנו חלילה. טוב גם לתת פרוטה לצדקה לפני התפילה, ואף לפקוד ביום זה את ציונו של ר' שמעון בר יוחאי – שעל פי המקורות, היה בו ניצוץ של משה רבנו.

צפו ברב משה סוסנה - מעלת יום ז' באדר יום פטירת משה רבינו

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו?  לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

עוד מאמרי תוכן בנושא פורים
X
  • © כל הזכויות שמורות