10 סגולות לאריכות ימים

מה צריך לעשות אדם הרוצה לזכות לאריכות ימים?

27/09/19 | כ"ז אלול התשע"ט

יש לנו 2 קבוצות ווטסאפ מרכזיות במוקד תהילים ארצי. הצטרפו לאחת מהן לפחות בלחיצה: קבוצות פרק תהילים יומי + קבוצות הסגולה/התפילה היומית

  1. דובר אמת - מובא בספר אורחות צדיקים, שער האמת, כי המדבר אמת יאריכו ימיו: " "ומי שאינו מדבר אלא אמת יחיה ויאריך ימים וינצל סמך לדבר מה שאמר הפסוק "וה' אלוקים אמת הוא אלוקים חיים ומלך עולם", ואם לא ידבר אלא אמת, יינצל כל ימי חייו… וכשרואים גודל טובו שמלמד אותנו לזכות בעוה"ז איך לא נבוא לאהבתו".

  2. מקבל הכל באהבה - תלמידיו של רבי שמעון מירוסלב מספרים כי כשנשאל מדוע זכה לאריכות ימים השיב: " מעולם לא באתי בטרוניות או בקושיות ח"ו על דרכי הבורא עשיתי לעצבי חשבון הנפש משתלם לשתוק ולקבל הכל באהבה ובשמחה אחרת יאמרו בשמים חפץ אתה להבין בוא מיד לשמים ותווכח לדעת שהכל נעשה בצדק וביושר."

הרב הרצל חודר: סגולה לאריכות ימים

  1. מאריך בתפילה - הרב משה סופר (החתם סופר) ענה לרב ששאלו מדוע הוא מאריך בתפילה וכך מבטל תורה: "כבר אמרו חז"ל: "המאריך בתפלה מאריכים לו ימיו ושנותיו" (ברכות נ"ד) "נמצא, שאם אני מאריך בתפלה אזכה בעזרת ה' לאריכות ימים וכך אני אשלים את שעותי בלימוד תורה מה שאני מחסיר על ידי אריכות התפלה".

  2. עניו - הרב  אליהו בן אברהם שלמה הכהן האתמרי כותב בספרו "שבט מוסר" כי מידת הענווה היא סגולה לאריכות ימים: "נמלה, מרוב קטנותה, גם אם ידרוך עליה אדם ברגלו לא תמות, כי ענווה הוא סגולה לאריכות ימים".

  3. מאריך במילה" אחד" כשקורא קריאת שמע - סגולה לאריכות ימים היא להאריך במילה "אחד" כשקורא את הפסוק הראשון בקריאת שמע.

  4. מים אחרונים - הנוטל ידיו בסוף הסעודה זוכה על פי ספר 'חרדים' לאריכות ימים: "סגולת מים אחרונים מי שזהיר בהם הוא סגולה לאריכות ימים".

  5. פרק שירה - האומר פרק שירה מדי יום זוכה באריכות ימים, "אמר רבי אלעזר: כל האומר שירה בעולם הזה זוכה לאומרה בעולם הבא וניצל מיצר הרע ומדין קשה ומכל מיני מזיקים וזוכה לאריכות ימים".

  6. יברך על הלולב - המברך על הלולב זוכה לאריכות ימים, בגימטריה "לולב"="חיים".

  7. יאמר שלוש פעמים לאחר אמרית ההלל פסוק א' בספר בראשית פרק כ"ד: "ואברהם זקן בא בימים וה' ברך את אברהם בכל" שלש פעמים ויוסיף לאחר מכן: "ישמרני ויחייני כן יהי רצון מלפניך חיים אשר כל חי אמן".

  8. יקרא בכל שבוע שניים מקרא ואחד תרגום -סגולה לאריכות ימים (ברכות ח' ע"ב).

הרב מרדכי אליהו: סגולה לאריכות ימים שניים מקרא אחד תרגום

דרגו את הסגולה: 

ממוצע 5 (3 מדרגים)

יש לנו 2 קבוצות ווטסאפ מרכזיות במוקד תהילים ארצי. הצטרפו לאחת מהן לפחות בלחיצה: קבוצות פרק תהילים יומי + קבוצות הסגולה/התפילה היומית

תכנים שיעניינו אותך (מתחלף מדי יום בחצות)מאת https://www.tehillim-center.co.il/

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך


סגולות נבחרות


סגולה בדוקה להצלחה

סגולה בדוקה ומנוסה מאת הרב יהונתן אייבשיץ למי שרוצים להצליח בתורה, בפרנסה ובעסקים
לכל הסגולות
אומרים תהילים בשבילך 24 שעות: 1-700-700-721   |