צפו בשידור החוזר ממעמד סיום התהילים בציון רבי מאיר בעל הנס עם המקובל הרב בצרי

הכי מסוגל לישועות: ביום הקדוש, במקום הקדוש - והשם שלכם יהיה שם!

בדרך לחלאקה עם הילד? קבלו תפילה חזקה במיוחד

סגולה עצומה לל"ג בעומר מהבן איש חי

ל"ג שמח! כל הסגולות הקדושות של ל"ג בעומר

פורים

פטירת משה רבנו - כל מה שרציתם לדעת

מנהגי יום ז' באדר, פטירת משה רבנו: כתב בספר תיקון יששכר: ונהגו פה בעיר הקודש צפת באלו המשמרות בכל ערב ראש חודש, שמתקבצים ובאים עשרה מתענים מכל קהילות צפת, ויושבים כל היום וקוראים את כל התהילים עד לתפילת המנחה


03/08/19 | ב' אב התשע"ט

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

יום של ישועות וסגולות: בל"ג בעומר נהיה במירון, נתפלל עליכם, נחלק בשמכם ח"י רוטל ונקרא זוהר לזכותכם. אל תפספסו הזדמנות לקחת חלק בסגולה הגדולה. לחצו כאן >> 

תיקון שבעה באדר
ביום שבעה באדר נפטר משה רבנו עליו השלום, כמבואר בגמרא (מסכת קידושין לז ע"א) ובשלחן ערוך (סימן תקפ ס"ב). ויש נוהגים בליל שבעה באדר, ללמוד את התיקון שסידר הגאון רבנו יוסף חיים זצ"ל, ומנהג יפה וחשוב הוא. ובשנה מעוברת [שישנם שני חודשי אדר], יעשו כן ב-ז' אדר ב'. וטוב שיעשו את הלימוד גם ב-ז' אדר א'. (לב) [ועיין בחוברת "חג הסוכות בהלכה ובאגדה" את כל תהליך פטירתו של משה רבנו ע"ה בהרחבה מיוחדת מרגשת ונפלאה.]
 
תענית
מנהג החסידים הבריאים להתענות ביום זה. והמתענה, צריך לקבל על עצמו את התענית בתפילת מנחה של היום הקודם ו' באדר, ככל תענית יחיד שצריך לקבל ממנחה שלפניו (סימן תקסב ס"ו). ונוסח קבלת התענית מובא בסידורים קודם אמירת 'עושה שלום' שבסיום העמידה.
 
עשרה מתענים
אם ישנם עשרה אנשים שמתענים ביום שבעה באדר, נוהגים בו ככל דיני תענית ציבור, ומוציאים ספר תורה וקוראים שלושה עולים בפרשת "ויחל משה". והשליח ציבור המתענה אומר "עננו" בחזרת התפילה ברכה בפני עצמה בין "גואל ישראל" ל"רפאנו". ואם יש שם כהנים מתענים, נושאים את כפיהם גם בתפילת מנחה. והוא הדין לשאר תעניות יחיד, כערב ראש חודש, עשרת ימי תשובה, ימי השובבי"ם, א' באב שהוא יום פטירת אהרון הכהן, וכיוצא בהם (כמובא בשלחן ערוך סימן תקפ).
 
כתב בספר תיקון יששכר: ונהגו פה בעיר הקודש צפת באלו המשמרות בכל ערב ראש חודש, שמתקבצים ובאים עשרה מתענים מכל קהילות צפת, ויושבים כל היום וקוראים את כל התהילים עד לתפילת המנחה, ומוציאים ספר תורה וקוראים בפרשת "ויחל משה", והשליח ציבור אומר "עננו" ברכה בפני עצמה בין גואל ישראל לרפאנו, במעמד כמה מחכמי העיר. וכמה פעמים היה ביניהם גדול דורנו החכם השלם הרב הגדול מורנו הרב רבי יוסף קארו נר"ו וחברי ישיבתו עמו ביום משמרתו וכו'. וכתב זקן אהרון: ומנהג קדום בכל תפוצות ישראל לקבוע ברכת "עננו" ולקרוא "ויחל משה" בכל תענית ציבור שקבעו לעצמם להתענות, ומנהג אבות תורה הוא. וכן מפורש במאירי שהכהנים נושאים כפיהם בתעניות אלו. וכן פסקו הכנסת הגדולה, מהר"ש הלוי, גינת ורדים, שלמי ציבור, עקרי הד"ט, התעוררות תשובה ועוד. וכתב הגרי"מ טוקצינסקי, שהמנהג בארץ ישראל בתעניות שני וחמישי, שובבי"ם ושבעה באדר, שאם יש עשרה מתענים, הכהנים עולים לדוכן ונושאים כפיהם במנחה כמו בתענית ציבור. וכן כתב הגר"ש דבליצקי שהמנהג פשוט בירושלים בספרדים והאשכנזים שהכהנים נושאים כפיהם בתעניות אלו במנחה. ושכן דעת רוב הפוסקים וכן דעת הגרי"ש אלישיב. (ארבע תעניות עמוד צט)
 

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו? כולם מוזמנים למשפחת אומרי התהילים הגדולה בעולם! לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

עוד מאמרי תוכן בנושא פורים

X
  • © כל הזכויות שמורות