עשרה בטבת

יום הקדיש הכללי - על שום מה?

עשרה בטבת הוא אחד מארבעת ימי תענית לזכר חורבן בית המקדש. ביום הזה החל המצור של נבוכדנצר מלך בבל על ירושלים. המצור הסתיים כעבור שנה וחצי בחורבן ממלכת יהודה, חורבן העיר ירושלים וחורבן בית המקדש הראשון


03/08/19 | ב' אב התשע"ט

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו? כולם מוזמנים למשפחת אומרי התהילים הגדולה בעולם! לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>


חיזוק יומי לצום עשרה בטבת - יום הקדיש הכללי
 
מתפללי בית הכנסת "איצקוביץ" בבני-ברק הורגלו למתפללים מוזרים, בעלי תפילה משונים ואומרי קדיש תמהוניים.
 
באחד מערבי יום ראשון אמר קדיש אחד המתפללים, בן לעדות המזרח, לאחר התפילה וסלסל בקולו כמו קדיש שאומרים לאחר תפילת מוסף בראש השנה.
כששאלוהו לפשר הקדיש הוא הסביר כי את הקדיש הוא נוהג לומר כבר שנים לאחר כל תפילה, לעילוי נשמת נפטרים עריריים.
 
"לפני כשנה בדיוק ביום זה", המשיך, "מעדתי ונפלתי מקומה שלישית, נחבלתי קשות ואיבדתי את הכרתי. הרופאים שבדקו אותי טענו שמצבי קשה במיוחד וכי אין לי כל סיכוי לצאת מזה ולהשתקם. אבל בחסדי שמים, בתוך שלושה חודשים חזרתי להכרתי, ולאחר תקופת מה שוחררתי מבית החולים ושבתי לאיתני.
 
את נס הצלתי ממוות לחיים, אני תולה בזכות אותן נשמות גלמודות שאני אומר קדיש לזכותן. עכשיו תבינו למה הטעמתי בסלסול ובהבלטה את הקדיש שבזכותו ניצלתי. היום מלאו שניים עשר חודשים לנפילה. ברוך ה' שעשה לי את הנס הגדול", סיים (דוד לוסטיג)
 
עשרה בטבת הוא אחד מארבעת ימי תענית לזכר חורבן בית המקדש. ביום הזה החל המצור של נבוכדנצר מלך בבל על ירושלים. המצור הסתיים כעבור שנה וחצי בחורבן ממלכת יהודה, חורבן העיר ירושלים וחורבן בית המקדש הראשון.
 
בכ"ז בכסלו תשי"א החליטה הרבנות הראשית לישראל לציין את יום עשרה בטבת בכל שנה כ"יום הקדיש הכללי". יום זה נועד לאפשר לקרובי הנספים בשואה שיום פטירתם לא נודע לנהוג במנהגי יום השנה של הנפטרים: להדליק נרות נשמה, לומר קדיש וללמוד משניות לעילוי נשמות הנספים.
 
לאמירת הקדיש על הנפטרים אין שיעור, אמירת הקדיש, מלבד שקושרת ומקרבת את האומר לאבינו שבשמים, שמגדל ומקדש את שמו יתברך, בנוסף הוא גם מוקיר, מכבד ומעלה את זכר יקירו הנפטר, שהרי בכל אמירת קדיש הוא מוקיר ומעלה את זכר אביו ואמו או כל קרוב אחר.
 
עיקר אמירת הקדיש היא כדי להעלות את הנפטר לגן עדן, כמו שהובא במסכת כלה: "לפי שבשעה שהבן אומר 'יתגדל ויתקדש' מתירין את המת מן הפורעניות". וכן הובא ב"שער הכוונות" של האר"י ז"ל: "אין טעם אמירת קדיש להציל נפש המת מדין גהינם בלבד, כמו שחושבים המון העם, אלא יש בו עוד תועלת גדולה להכניסו לגן עדן, ולהעלותו ממדרגה למדרגה..."
 
אדם האומר קדיש יכול להעלות את נשמת יקיריו, אדם המקיים בעולם הזה מצווה מעלה את נשמתו שלו מעלה, אדם העוזר לחברו בעולם הזה מעלה את עצמו מבור שחור לאור גדול.
 
בידיים שלנו להעלות או להוריד, להאיר או להחשיך, אנו האחראיים על עתידנו, הרבה תלוי רק בנו.
 
אם אתה רוצה לטפס ולהגיע גבוה אתה צריך סולמות וחבלים, אם אתה רוצה להיכנס בשערים טובים בעולם העליון, אל מקומות טהורים אתה צריך תורה, מצוות ומעשים טובים...
 
יום טוב, צום קל ומועיל ובשורות טובות
לגאולת והצלחת עם ישראל. אמן!

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו? לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

עוד מאמרי תוכן בנושא עשרה בטבת
X
  • © כל הזכויות שמורות