צפו בשידור החוזר ממעמד סיום התהילים בציון רבי מאיר בעל הנס עם המקובל הרב בצרי

סגולה עצומה לל"ג בעומר מהבן איש חי

ל"ג שמח! כל הסגולות הקדושות של ל"ג בעומר

הכי מסוגל לישועות: ביום הקדוש, במקום הקדוש - והשם שלכם יהיה שם!

בדרך לחלאקה עם הילד? קבלו תפילה חזקה במיוחד

מגזין תהילים

מדוע מתרחשות רעידות אדמה? 3 סיבות רוחניות ע''פ היהדות

במסכת ברכות מביאים חכמים שלוש סיבות שבגינן מתרחשות רעידות אדמה. מהן הסיבות הללו? ומה עלינו לעשות כדי להינצל מרעידות אדמה?


03/08/19 | ב' אב התשע"ט

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

יום של ישועות וסגולות: בל"ג בעומר נהיה במירון, נתפלל עליכם, נחלק בשמכם ח"י רוטל ונקרא זוהר לזכותכם. אל תפספסו הזדמנות לקחת חלק בסגולה הגדולה. לחצו כאן >> 

במסכת ברכות מביאים חכמים שלוש סיבות שבגינן מתרחשות רעידות אדמה: אי-הקפדה על תרומות ומעשרות, חורבן בית המקדש ומחלוקת.

1. הסיבה הראשונה המוזכרת בגמרא לרעידות אדמה היא אי-הקפדה על תרומות ומעשרות. "אליהו זכרונו לברכה שאל לרבי נהוריא מפני מה באים זוועות (רעידות אדמה) לעולם, אמר ליה בעוון תרומת ומעשרות".

הגמרא מסבירה כי "בשעה שישראל עושין רצונו של מקום ומוציאין מעשרותיהם כתיקונם –תמיד עיני ה' אלהיך בה מראשית השנה ועד אחרית השנה ואינה ניזוקת כלום, בשעה שאין ישראל עושין רצונו של מקום ואינן מוציאין מעשרותיהם כתיקונם – המביט לארץ ותרעד". דברי הגמרא מיישבים את הסתירה בין שני פסוקים – "גע בהרים ויעשנו", לעומת "תמיד עיני ה' אלוקיך בה". אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אך קיום הברכה או הקללה תלוי במעשרות.

2. סיבה נוספת שמביאה הגמרא היא חורבן בית המקדש, וצערם של ישראל – שהוא תוצאה של החורבן. אליהו הנביא משיב לרבי נהוריא ואומר לו כי "כך היא סברא דמילתא, אבל כך עיקרו של דבר: אלא בשעה שהקב"ה מביט בבתי תיאטריות ובבתי קרקסיות יושבות בטח ושאנן ושלווה, ובית מקדשו חרב הוא אפילון לעולמו להחריבו, הדה הוא דכתיב: 'שאוג ישאג על נוהו' - בשביל נוהו".

אליהו הנביא מוסיף במסכת ברכות כי צערם של  עם ישראל הוא הגורם לרעידות אדמה, ומתאר כביכול את דמעותיו של הקב"ה הנופלות לים ובכך יוצרות רעידת האדמה. "האי גוהא (רעידת אדמה) מהו, בשעה שהקדוש ברוך הוא זוכר את בניו ששרויים בצער בין אומות העולם מוריד שתי דמעות לים הגדול וקולו נשמע מסוף העולם ועד סופו והיינו גוהא". "ורב קטינא אמר, סופק כפיו שנאמר (יחזקאל כ"א) 'וגם אני אכה כפי אל כפי והניחותי חמתי', ורבנן אמרי: בועט ברקיע, שנאמר (ירמיהו כ"ה) 'הידד כדרכים יענה אל כל ישבי הארץ', רב אחא בר יעקב אמר: דוחק את רגליו תחת כסא הכבוד שנאמר (ישעיהו ס"ו) 'כה אמר ה' השמים כסאי והארץ הדם רגלי'".

3. לבסוף, מציינת הגמרא את הסיבה השלישית לרעידות האדמה, והיא המחלוקת: "רבנן אמרי, מפני המחלוקת".

על כל אחד מאיתנו להתחזק בשלושה נושאים אלה: להקפיד על מתן תרומות ומעשרות, להתאבל על חורבן בית המקדש ולהיזהר בצער יהודים, ולהימנע ממחלוקת. אין ספק כי בזכות דרכים אלו, פרט להצלה מרעידות אדמה, נזכה לקרב את הגאולה.

 

צפו בשיעורו המדהים של הרב יצחק כהן שליט"א על רעידות אדמה:

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו? כולם מוזמנים למשפחת אומרי התהילים הגדולה בעולם! לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

מגזין תהילים

בזכות תענית דיבור ואמירת תהילים: "הרופאים לא האמינו ועמדו משתאים"

מגזין תהילים

"יום לאחר מכן, נערכה לתינוק בדיקת לב, והקרדיולוג לא הפסיק להתפעל" – בזכות האמונה והקבלה הטובה

מגזין תהילים

מצמרר: כמה יתרמו לעילוי נשמתכם לאחר מותכם?

מגזין תהילים

לאתר מוקד תהילים ארצי דרוש/ה משכתב/ת תוכן

מגזין תהילים

"מי שישיג 300,000 ש"ח יזכה לרכוש את הדירה!"

מגזין תהילים

הרב ניגש לבחור והציע לו עסקה מעניינת...

מגזין תהילים

מרגש: המום בלב התינוקת נעלם כלא היה

מגזין תהילים

הבן נדהם משאלתה של אימו: "מה דעתך לדחות את החתונה?"

מגזין תהילים

באותו רגע שלף האב את כרטיס האשראי שלו...

מגזין תהילים

"אם לא אקבל טיפול מיידי, אסיים את חיי..."

מגזין תהילים

מדהים: בחר לשמח חתן יתום, והכל התהפך לטובה...

מגזין תהילים

מזעזע: חשב שהציל ילדה קטנה, האמת התגלתה לאחר 20 שנה...

מגזין תהילים

מפחיד: מה מנע מבני הזוג להפוך להורים שנים רבות?

מגזין תהילים

"לפתע נכנסו שני שומרים חמושים באקחים שלופים..."

מגזין תהילים

ניצל ממות בטוח בזכות רגע אחד...

עוד מאמרי תוכן בנושא מגזין תהילים

X
  • © כל הזכויות שמורות