דבר תורה לפרשת לך לך

דבר תורה לפרשת לך לך מהרב מנדל מנהל מוקד תהילים ארצי

סגולתה של מידת השמחה


12/11/19 | י"ד חשון התש"פ

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

ההזדמנות של פעם בשנה לגמול חסד עם נשמת יקיריך: הירשמו עכשיו לתיקון הנפטרים הגדול ביום הילולת האור החיים הקדוש!  לחצו כאן לשליחת שמות >>>

בפרשת השבוע " ויהי השמש לבוא ותרדמה נפלה על אברם ,ויאמר לאברם ידע תדע "
מקשה בספר ,תפארת שלמה" למה בכל הפרשה כתוב "ויאמר אליו השם" ויאמר הם לאברם" וכאן ככתוב סתם "ויאמר לאברם" בלי שם השם . 


חז"ל לימדו אותנו כי השמחה מביאה את האדם לשיא השלמות בהתקרבותו לבוראו כמו שאומרים חז"ל (שבת ל) ללמך שאין השכינה שורה לא מתוך עצבות,ולא מתוך עצלות וכו אלא מתוך שמחה של מצוה"

מסביר התפארת שלמה כאן כשבישר לו השם שיביא גלות על בניו במנצרים התעצב אברהם אבינו ועל כן לא כתוב את שמו של השם אלא"ויאמר לאברם" כי "אין השכינה שורה מתוך עצבות ".

סגולתה של מידת השמחה שיתקבלו תפילותיו של האדם לרחמים ולרצון  כמו כשכתוב מהבעל שם טוב זי"ע:  "התפילה שהיא בשמחה גדולה בוודאי הוא יותר מתקבלת לפניו יתברך שמו,יותר מהתפילה בעצבות ובכיה, משל על זה כשעני שואל ומתחנן לפני המלך בבכיה גדולה אף על פי כן אינו נותן לו אלא דבר מועט,אבל כשהשר מסדר לפני המלך שבח המלך ואומרו מתוך שמחה ומתוך זה מבקש גם בקשתו אז נותן לו המלך בקשה מרובה מאוד ,כמו שנותנים לשררות .


הוי אומר התפילה בבכי כמוה כבקשת עבד לאדונו ,ואילו התפילה בשמחה כמוה כבקשת השר למלך .זו מתקבלת לאלתר ובמידה דגושה וזו מתעכבת לעיתים ואינה מתקבלת במידה דגושה .

 

שבת שלום

ידעתם שלדברי תורה יש כח לפעול ישועות? נסו את זה >>>

עוד מאמרי תוכן בנושא דבר תורה לפרשת לך לך

X
  • © כל הזכויות שמורות