הכי מסוגל לישועות: ביום הקדוש, במקום הקדוש - והשם שלכם יהיה שם!

בדרך לחלאקה עם הילד? קבלו תפילה חזקה במיוחד

סגולה עצומה לל"ג בעומר מהבן איש חי

צפו בשידור החוזר ממעמד סיום התהילים בציון רבי מאיר בעל הנס עם המקובל הרב בצרי

ל"ג שמח! כל הסגולות הקדושות של ל"ג בעומר

הלכות

עובדות מרתקות על מצוות תפילין שיתנו לכם משמעות למצווה החשובה

מה יש בתוך ''הקוביות השחורות'' של התפילין, מדוע מניחים אותן בכל בוקר, למה מניחים דווקא עם הראש והיד? כמה נקודות מרתקות על המצווה החשובה שיגרמו לכם לשמוח בכל בוקר עם התפילין שלכם


26/08/20 | ו' אלול התש"פ

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

יום של ישועות וסגולות: בל"ג בעומר נהיה במירון, נתפלל עליכם, נחלק בשמכם ח"י רוטל ונקרא זוהר לזכותכם. אל תפספסו הזדמנות לקחת חלק בסגולה הגדולה. לחצו כאן >> 

א. מצווה מן התורה

 

מצוות עשה מן התורה להניח תפילין של יד ושל ראש, בכל יום בשבוע, פרט לשבתות וחגים. את התפילין יש להניח ביום ולא בלילה. בזמנים עברו היו מניחים את התפילין לאורך כל היום, אך כיום נוהגים להניח תפילין רק במהלך תפילת שחרית, בבוקר. 

 

ב. קדושת התפילין

 

האדם המניח תפילין צריך להקפיד מאד על קדושתן כל זמן שהן מונחות עליו. לכן, הנחת תפילין תעשה רק מגיל בר מצווה, שבו הילד כבר הופך לבוגר ויכול להבין מהי משמעות שמירת קדושת התפילין, בניגוד למצוות אחרות שאליהן מרגילים את הילד עוד מקטנות.

 

ג. פרשיות התפילין

 

בתוך התפילין מונחות 4 פרשיות הכתובות על גבי קלף והן: פרשת ''קדש לי כל בכור'' (שמות יג, א-י),פרשת ''והיה כי יביאך'' (שמות יא-טז),פרשת ''שמע ישראל'' (דברים ו, ד-ט),פרשת ''והיה אם שמוע'' (דברים יא, יג-כא). בכל אחת מהפרשיות האלה מוזכרת מצוות תפילין, בנוסף לענייני קדושת ישראל, קבלת עול מלכות שמים ויציאת מצרים - המוזכרות שם.

 

ד. תפילין של יד ותפילין של ראש

 

התפילין מונחות דווקא על היד כדי לרמז לאדם לשמור על ענווה ולמנוע ממנו תחושה של ''כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה''. על האדם לזכור: ''כי ביד חזקה הוציאך ה' ממצרים מבית עבדים'' (שמות יג,ט). התפילין הן הסימן לתורת ה' הזכורה לנו בכל עת. התפילין של יד מזכירות לנו את ידו החזקה של הקב''ה ותפילין של ראש באות לרמז על כך שכל הכוחות שלנו, גם השכליים, מגיעים מאת ה'.

 

ה. קבלת עול מלכות שמים

 

מובא בשם ר' יוחנן: ''הרוצה שיקבל עליו עול מלכות שמים שלמה, יפנה ויטול ידיו ויניח תפילין ויקרא קריאת שמע ויתפלל. וכל הנפנה ונוטל ידיו ומניח תפילין וקורא קריאת שמע ומתפלל מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב עליו קורבן, שנאמר: 'ארחץ בנקיון כפי ואסובבה את מזבחך''' (מסכת ברכות, יד).

 

ו. שכרו של המניח תפילין

 

חכמינו זכרונם לברכה האריכו הרבה בשכרו של האדם המניח תפילין וכך נכתב במסכת מנחות בדף מ''ד: ''אמר ריש לקיש: כל המניח תפילין מאריך ימים, שנאמר: "ה' עליהם יחיו", ופירש רש"י: 'שאותם נושאים עליהם שם ה' בתפילין יחיו". אמר רבא, כל המניח תפילין ומתעטף בציצית וקורא קריאת שמע ומתפלל, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. ואמר אביי, ערב אני בו שאין אש של גיהנם שולט בו, ואמר רב פפא, ערב אני בו שכל עוונותיו נמחלים"'. עוד נאמר בזוהר הקדוש על מעלת מצוות תפילין: "כל המניח תפילין ומתעטף בציצית, כאילו קיים תרי"ג מצוות" (זוהר דף ע"ז).

 

ז. השפעת התפילין על האדם

 

התפילין הם דרך רוחנית לחבר את תודעת האדם לאלוקיו, כך נכתב בספר ''הכוזרי''. לכן, יש להניח תפילין על על הראש - שהוא מקום מחשבתו של האדם ותפילין של יד - שהיא כנגד הלב שהוא מקור הכח של האדם. הרמב''ם כותב שלתפילין ישנה השפעה רבה על התנהגותו של האדם והן משפיעות עליו יראת שמים ומבטלות ממנו מחשבות רעות.

 

 

עוד מאמרי תוכן בנושא הלכות

X
  • © כל הזכויות שמורות