סוכות

הלילה נידונים כל הנבראים ונמסרים הפתקים שלהם - זו הסגולה שתבטל את הגזירות ותגדיל את הברכות

בראש השנה נכתב כל מה שעתיד לקרות לנו בשנה הקרוב, ליל הושענא רבא הוא ההזדמנות של כל אדם להגדיל ישועות וברכות ולהפוך לטובה מה שנכתב, חס וחלילה, לא לטובה. כך תעשו את זה


01/10/21 | כ"ה תשרי התשפ"ב

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו? כולם מוזמנים למשפחת אומרי התהילים הגדולה בעולם! לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

גגדול המקובלים בעם ישראל, האר"י הקדוש כתב על ליל השוענא רבא: :בליל הושענא רבה נידונים שוב כל הנבראים ונמסרים הפתקים שלהם. ועיקר הדין שנידון העולם והאדם עתה בליל הושענא רבה, הוא להמסר הפתקים שכבר נחתמו ביום הכיפורים. לטוב או להיפך חלילה" .

ומבאר הרב רפאל אביטן כי ליל הושענא רבא חשוב מאוד משום שבלילה הזה יכולים כל יהודי ויהודיה לשנות ולהפוך לטובה את כל מה שנכתב, חס וחלילה, לא לטובה בראש השנה ולהוסיף ולהגדיל ישועות וברכות. צדיקים ומקובלים לאורך הדורות גילו לנו מה עלינו לעשות בלילה זה על מנת למשוך ישועות ולבטל גזירות:

 

1. בליל הושענא רבא, לאחר השקיעה, יש להדליק נר לזכות דוד המלך ע"ה.

2. המקובל רבי חיים פלאג'י, זי"ע, כתב כי על כל יהודי ויהודיה לתת צדקה ביממה זו (בלילה או ביום שלמחרת) ומי שנותן צדקה: "על ידי הצדקה הזו בהושענא רבה, מסלקים את כל המסכים והעברות ומעוררים את החסדים". מוסיף הרב רפאל אביטן כי כדאי, אם יכולים, לתת צדקה על סך 91 שקלים שזה בגימטריא 'סוכה' וגם שניים משמותיו המפורשים של הקדוש ברוך הוא.

3. יש לקרוא בליל הושענא רבא את ספר דברים כולו, גברים חייבים ונשים יכולות.

4. יש לקרוא תהילים, ומי שיכול לסיים את הספר כולו זכות עצומה היא עבורו. אחרים יכולים לקרוא פרקים א-מב או את התיקון הכללי שתיקן רבי נחמן מברסלב.

5. סגולה עצומה טמונה בקריאת אותיות השם ושם האם של המתפלל בפרק קיט בתהילים, ולאחר מכן קריאת אותיות פתקא טבא.

6. לאחר הדלקת נר, נתינת הצדקה והתפילות יפנה כל אדם לקדוש ברוך הוא ויבקש במילותיו שלו על כל מה שחסר לעם ישראל כולו ולו ולבני משפחתו באופן אישי, תוך אמונה כי למילים שלו יש כוח לבקוע את שערי השמיים בליל הושענא רבא. חשוב מאוד להאריך ולפרט בתפילה ככל הניתן.

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו? כולם מוזמנים למשפחת אומרי התהילים הגדולה בעולם! לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

עוד מאמרי תוכן בנושא סוכות

X
  • © כל הזכויות שמורות