הסוד לפרנסה בשפע נחשף לראשונה…

אם שלום הבית שלך חשוב לך, פשוט תעשה את זה!

המוני מחלימים מעידים: ''זאת הפעולה ששינתה את חיי''

איך תצאו מהתקיעות בשידוכים ותגיעו לחתונה מאושרת בקרוב?

את המכתב האישי מהרב מנדל כבר קראתם?

שלום בית

לא תאמינו: העצה המוזרה הזאת הצילה את שלום הבית של הזוג

סיפור מופלא על שלום בית שניצל ברגע האחרון בזכות...


19/12/21 | ט"ו טבת התשפ"ב

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

יש לך ווטסאפ? הגיע הזמן להצטרף אל קבוצות פרק תהילים יומי + קבוצות הסגולה/התפילה היומית

 

מעשה נורא התרחש בעיר הקודש ירושלים לפני כארבעים שנה. אברך שעמד בתוך כמה חדשים הראשונים לנישואיו עלה לבית חמיו, באותה שעה הייתה רק ה'שוויגער' (חמותו) בבית, ופיה פתחה שלא בחכמה ושפכה עליו קיתון של גערות וזעקות…

כצאת האברך מהבית ולבו מתפלץ מצער וכאב הבושה, שם פעמיו מיד לביתו של מורו ורבו הגה"צ רבי אליהו ראטה זצוק"ל (איש אמונו של הרה"ק רבי שלומ'קה מזוועהיל זי"ע), שם שפך את מר לבו על חרי האף הגדול הזה שספג בבית חמיו.

שאלו ר"א: האם כבר סיפר את הדברים לאיזה בריה בעולם? וענה שלא, כי ראשית דבר שם פעמיו הנה.

אמר לו ר"א בחכמתו וצדקתו: עצתי לך – שווה בנפשך כי מאומה לא אירע כאן, אלא חלום חלמת, ואקיים בך 'הטבת חלום' – 'חלמא טבא חזית, חלמא טבא חזית'. לך, חזור לביתך כאילו כלום לא היה. וכן עשה.

כעבור ב' שבועות, נזדמן לו להיות בבית חמיו 'באותו מקום ובאותו זמן'. עתה נענתה חמותו בבקשת מחילה על זעמה הרב שכילתה בו… אך האברך: השיב אינני יודע במה דברים אמורים, לא היה ולא נברא. כנראה שהחמות חלמה בזה הלילה חלום רע…

לא הועילו לה כל ההפצרות, כי הלה עמד בשלו, לא דובים ולא יער, חלומות שווא ידברון. והוסיף להביא ראיה לדבריו, כי אם אכן היה אותו מעשה, וכי לא היו יודעים אמי ובני ביתי מכל אותה השפלה? והרי היית מתלקחת כאן אש עד לב השמים, ומכיוון שאין איש יודע על כך מוכח הדבר שאין זה כי אם חלום בעלמא. חמותו סברה וקיבלה, ותשקוט הארץ.

ברבות השנים נולדו לאותו אברך קרוב לעשרים ילדים ומהם הקים דור של עשרות עשרות צאצאים, כל זה בזכות השתיקה שהשכיל לבלום פיו בשעת מעשה, וישמחו כי ישתוקו. כי אך בזכות שתיקה זו המשיך בחייו כלא היה, וזכה לזרע ברך ה'.

(באר הפרשה)

יש לך ווטסאפ? הגיע הזמן להצטרף אל קבוצות פרק תהילים יומי + קבוצות הסגולה/התפילה היומית

עוד מאמרי תוכן בנושא שלום בית

X
  • © כל הזכויות שמורות