מגזין תהילים

מלאכם שחורים ומלאכים לבנים

והנה חלום, וירא בחלומו: שהיה יושב ובאו שני מלאכים לבושים הבדים ועטופים לבנים, ועמדו לימינו. והנה באו עוד שני מלאכים לבושים שחורים ועמדו לשמאלו


03/08/19 | ב' אב התשע"ט
תהילים

עוד לא מחוברים לכל מה שיש לנו להציע? הצטרפו לכל הטוב שהכנו לכם ותישארו תמיד מחוברים! הקליקו כאן עכשיו >>>

 

מעשה באדם אחד ירא שמים, שהיה רגיל לקרוא ספר תהלים בכל שבת, ואחר כך היה ישן שינת הצהריים. ויקר מקרהו, שבאמצע קריאתו בספר תהלים, באו אליו אנשים לבקרו ולשוחח עמו. ובאמצע קריאתו היה עונה להם על שאלתם ועל דבריהם, ולפעמים היה פוסק (מפסיק את קריאת התהלים)לענות להם באמצע הפסוק או בשליש ורביע הפסוק, לפי הצורך. ופעם הרגיזו אותו באמצע קריאתו והתכעס מאוד, עד שסיים ספר תהלים והלך לישון. והנה חלום, וירא בחלומו: שהיה יושב ובאו שני מלאכים לבושים הבדים ועטופים לבנים, ועמדו לימינו. והנה באו עוד שני מלאכים לבושים שחורים ועמדו לשמאלו. וביד המלאכים הלבנים העומדים לימינו היה ספר תהלים, ויפתחוהו לפניו ויאמרו לו: ראה מזמורי התהלים אשר קראת היום. ובהביטו בהם חשכו עיניו מראות, שראה שכל הדיבורים החיצוניים שדיבר נתערבו עם פסוקי התהלים, ונעשית עירבוביא שלמה, ולפעמים נראים כחירוף וגידוף, או שנשארו ללא משמעות, אלא דברים מבולבלים. ויש מקומות שהיה בהם סימן של עבודה זרה (וזה היה בשעה שכעס וקצף על דבריהם, שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה)

 

ויחרד האיש וילפת. ויאמרו לו המלאכים: האם תרצה שנעלה את קריאתך היום בספר התהלים לפני הקדוש-ברוך-הוא? אמר להם: חס ושלום, כל הקריאה הזו טעונה גניזה. והנה המלאכים לבושי השחורים העומדים לשמאלו, חטפו את ספר התהלים מיד המלאכים הלבנים העומדים לימינו, וירוצו להביאו לפני פמליא של מעלה. ויצעק האיש צעקה גדולה ומרה, והתחנן להם שיחזירו אליו את ספר התהלים, אך הם אטמו אוזנם משמוע, ואצו רצו למסור את הספר לפני מלאכי מרום העליונים. 

 

ותיכף הקיץ משנתו, ויצטער מאוד על כך, ויקום וילך אצל רב גדול וקדוש, ויספר לו את כל המעשה הנ''ל, וביקש תיקון על מעשהו. ויאמר לו החכם: עתה הסכלת עשֹה. כי היה לך לזכור מאמר חז''ל: כל הפוסק מדברי תורה ועוסק בשיחה, מאכילים אותו גחלי רתמים (עבודה זרה ג'). אך כיון שאתה מתחרט על כך, עמוד על רגלך והעד עליך בורא העולם, שמכאן ולהבא לא תפסיק כלל באמצע לימודך וקריאתך, ותאמר בפה מלא "ניחמתי" שלוש פעמים, לאות שאתה מתחרט באמת ובתמים. 

 

וקיבל עליו הכל כאשר ציווהו הרב הקדוש ושב לביתו. ובליל מוצאי שבת חלם: שהמלאכים הלבנים אשר עמדו לימינו, רדפו אחרי המלאכים לבושי השחורים, ויחטפו מידם את הספר ויגנזו אותו, וייקץ. וישמח שמחה גדולה, שהועילה תשובתו ושב ורפא לו. 

 

מכאן נלמד כמה קשה התערובת של חול עם הקודש, בהפסק שיחה בטלה באמצע הלימוד, שבזה תהיה מצווה הבאה בעבירה. ואשרי השם דרכיו. (מובא בספרו של הרב הגאון מרן רבינו עובדיה יוסף שליט''א: "ענף עץ אבות" - על פרקי אבות)

לתהילים יש כח! מתמודדים עם קושי? את זה אתם חייבים לנסות >>>

מגזין תהילים

מפתיע: השיטה המיוחדת לקריאת תהילים שטמונה בה סגולה עצומה!

מגזין תהילים

אל תדלגו על זה: קראו את הכתבה הבאה ותזכו לעשות חסד אמיתי

מגזין תהילים

תהילים פרק קי"ט - חלק 3

מגזין תהילים

תהילים פרק קי"ט - חלק 2

מגזין תהילים

תהילים פרק קי"ט - חלק 1

מגזין תהילים

הזמר ואיש החסד מתחנן: ’’תקרעו שערי שמים עבור הכלה שלי’’

מגזין תהילים

אם היה ’’בנק תהילים’’ - כמה מזמורים היו נזקפים שם לזכותך?

מגזין תהילים

אמא ואבא מתחננים, זה מה שיכול לעזור - פרק תהילים!

מגזין תהילים

מעלת קריאת התהילים מדי יום - מדהים

מגזין תהילים

נותן כח לקריאת תהילים יומית: מה אמרו חז"ל וגדולי ישראל על מעלת התהילים

מגזין תהילים

תהילים ק"נ - י"ג הילולים המרמזים לשלוש עשרה מידות שבהן הקב"ה מנהיג את העולם

מגזין תהילים

מדוע בוחרים חילוניים לקרוא פרקי תהילים?

מגזין תהילים

פרקי תהילים לרפואה שלימה מהרבנית קניבסקי

מגזין תהילים

פִּרְקֵי תְּהִלִּים שֶׁאוֹמְרִים בְּבֵית הֶעָלְמִין

מגזין תהילים

התהלים מסוגלים לרפואת החולה

עוד מאמרי תוכן בנושא מגזין תהילים
X
  • © כל הזכויות שמורות