הלכות שבת - שולחן השבת

מיקום השולחן, כלים מיוחדים וסדר הזמירות על השולחן

03/08/19 | ב' אב התשע"ט

תיקון הנפטרים השנתי ביום המסוגל - יום פטירת האור החיים הקדוש. ביום שישי הקרוב (25.6) נערוך את התיקון, וגם אתם מוזמנים לשלוח שמות נפטרים שחשוב לסייע בעילוי נשמתם. לתרומה ולמסירת שמות לתיקון המיוחד כנסו

מקום השולחן
כתוב בזוהר הקדוש (ח''ג רעב ב): ''יכין לכבוד שבת מקום הסיבה נאה, כמו שמתקנים חופה לכלה, כי השבת היא המלכה והיא הכלה''. על כן, יש לערוך את השולחן במקום נאה ומשובח, וכן נהגו רבים לאכול בשבת בסלון שהוא מקום נאה יותר. 

 

מערכת כלים מיוחדת
על כל אדם להקפיד שתהיה לו מערכת כלים מיוחדת לשבת הכוללת: סט סכו''ם, סט צלחות, כלי הגשה וכוסות, נאים ומיוחדים לשבת, כי אין זה מכבוד השבת לאכול ולשתות בכלי חול, וכל שכן כשאינם סט אחד וכל אחד אוכל ושותה בצלחת וכוס שונים, שהרי זה זלזול וחוסר חשיבות בכבוד שבת המלכה - הכלה. כן אמרו בגמרא (מסכת שבת קיט ע''א) על רב נחמן שהיה מכין את הבית לקראת שבת, ומוציא את כלי הסעודה של חול ומכניס את כלי הסעודה של שבת. והיה אומר: אילו היו באים רבי אמי ורבי אסי לבקרני בביתי, וכי לא הייתי מגיש לפניהם בכלים מכובדים?! 

 

הכנת השולחן
יש לערוך את השולחן מבעוד יום, כמו שעורכים שולחן מבעוד מועד לקראת המלכה - הכלה ששמחים בבואה, ולא בלחץ ברגע האחרון. ואולם, אם בא לביתו וראה שהשולחן אינו ערוך כראוי, יעזור לעורכו באורך רוח ובסבלנות. 

 

זריז ונשכר
כשיבוא לביתו, ימהר לקדש ולאכול מיד, שבזה מראה חביבותו לשבת, שמקדשו מיד בכניסתו. על כן, לא יתעכב בשיחה עם המתפללים, ואפילו בדברי תורה, אלא יזדרז לביתו, וזוכה בזה לאריכות ימים. (סימן רעא ס''א ומשנ''ב. ח''ג עא) ואמרו בגמרא (שבת קיט ע''ב): ''רבי זירא מהדר אזוזי זוזי דרבנן, אמר להו: במטותא מינייכו, לא תחללוניה.'' ופירש רש''י כשהיה רואה זוגות זוגות של תלמידי חכמים מדברים בדברי תורה, היה מחזר אחריהם ואומר להם: בבקשה מכם לכו והתעסקו בעונג שבת, ואל תחללו אותה לבטל תענוגים. 
 

 

מעלת נשיקת ידי ההורים וברכתם
הן אמת שתמיד יש ענין לנשק את ידי ההורים ולקבל ברכתם, אך חשיבות יתירה ישנה בנשיקת ידיהם בשבת. ועל דרך הסוד, מעלה גדולה יותר יש בנישוק ידי האם. וכתב הגאון רבי חיים פלאג'י, שבברכה זו מבטלים ההורים כל הקפדה שעלולה להזיק לבניהם, אם הקפידו עליהם במשך השבוע. וגם הרב יעב''ץ [הרב יעקב עמדין בן חכם צבי] כתב, המנהג לברך את הילדים בליל שבת, שאז חל השפע וראוי להמשיכו עליהם, כיון שאין בכוחם להמשיך את השפע במעשיהם מחמת קטנותם, אבל על ידי הגדול יורד השפע ונאחז בקטנים ביותר, כיון שעדיין לא טעמו טעם חטא. ומכל מקום גם הבנים הגדולים יקבלו ברכה מאבותיהם. ע''כ. (שבת ב יז. ח''ג תקכ) 
גם בן נשוי, נכון שילך בליל שבת לנשק ידי הוריו ולקבל ברכתם. וכך היה נוהג רבנו האר''י ללכת לבית אמו הרבנית שרה ע''ה ולנשק ידיה. אך אם מחמת כן נגרם צער לאשתו ובני ביתו שמתעכב הקידוש והם רעבים, ילך להוריו בזמן אחר. (ח''ג תקכג) 

ברכת המלאכים
אמרו חז''ל (מסכת שבת קיט ע''ב): שני מלאכי השרת מְלַוִּים לו לאדם בערב שבת מבית הכנסת לביתו, אחד טוב ואחד רע. וכשבא לביתו ומצא נר דלוק, ושולחן ערוך, ומיטתו שיושב עליה מוצעת, מלאך טוב אומר: ''יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך'', ומלאך רע עונה ''אמן'' בעל כרחו. ואם לא מצא כן, מלאך רע אומר: ''יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך'', ומלאך טוב עונה ''אמן'' בעל כרחו. 


שלום עליכם
בבואו לביתו יאמר בשמחה ומאור פנים: ''שבת שלום''. אחר כך יתאספו כל בני הבית סביב השולחן ויאמרו יחד: ''שלום עליכם וכו' מלך מלכי המלכים הקב''ה''. [ולא ממלך.]ונוהגים לכופלו שלוש פעמים. (שבת ב יג) 

 

''ואת עלית על כולנה''
יאמרו בנעימה פרק ''אשת חיל מי ימצא...'', וכשיגיע לפסוק: ''רבות בנות עשו חיל'', יצביע על אשתו ויאמר: ''ואת עלית על כולנה''. ויחדיר בעצמו שאשתו - בשבילו, היא עולה על כולן, וממילא תחוש גם היא רצון וחשק להיות כן. ומסופר על הגאון הרב אלעזר מנחם שך זצ''ל: בליל שבת בא רבנו לבית ושר ''אשת חיל...'', והיה מוסיף בהדגשה מרובה את הפסוק ''רבות בנות עשו חיל, ואת עלית על כולנה''. (ספר ''מרן ראש הישיבה'' עמוד נד) 

 

אזמר בשבחין
יש אומרים פיוט ''אזמר בשבחין'', שחיברו רבנו האר''י ז''ל. ומכל מקום אם יש טורח לבני הבית ומאבדים סבלנותם, יקצר בכל אלו. 

דרגו את המאמר: 

ממוצע 4.9 (86 מדרגים)

יש לנו 2 קבוצות ווטסאפ מרכזיות במוקד תהילים ארצי. הצטרפו לאחת מהן לפחות בלחיצה: קבוצות פרק תהילים יומי + קבוצות הסגולה/התפילה היומית

תכנים שיעניינו אותך (מתחלף מדי יום בחצות)מאת https://www.tehillim-center.co.il/

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך


הלכות שבת - מלאכת מכבה

כיביתי מנורה בשבת האם עברתי איסור מהתורה או מדרבנן? האם מותר להתקשר למכבי אש בשבת כשיש שריפה?

סגולות נבחרות


סגולה לזיווג

סגולה גדולה לזיווג היא להחליט לבנות את הבית על תורה, מצוות וביטחון בקדוש ברוך הוא

סגולה לרפואה - מזמור דוד המלך

אמירת תהילים פרק קג': ' מזמור זה היה אומר דוד המלך כשהיה חולה. טוב להתפלל על החולה, ויותר מכך שהחולה יתפלל בעד עצמו, כי אז יוכל לברך לה' בגופו ובנפשו

תפילה סגולית לבן זכר

מתפללים לבן זכר? לפניכם נוסח תפילה לבן זכר. ותִּתְפַּלֵּל חַנָּה וַתֹּאמַר עָלַץ לִבִּי בַּה', רָמָה קַרְנִי בַּה', רָחַב פִּי עַל אוֹיְבַי - כִּי שָׂמַחְתִּי בִּישׁוּעָתֶךָ. אֵין קָדוֹשׁ כַּה' - כִּי אֵין בִּלְתֶּךָ, וְאֵין צוּר כֵּאלֹהֵינוּ.
לכל הסגולות
אומרים תהילים בשבילך 24 שעות: 1-700-700-721   |