הלכות שבת - מלאכת קורע

האם מותר לחתוך נייר טואלט? האם מותר לפתוח שקית של חטיף אעפ"י שהיא נקרעת?

03/08/19 | ב' אב התשע"ט

 

הדרך לישועה שלך בע"ה: קבלת קריאת תהילים יומי ביחד עם עשרות אלפי יהודים - לחצו כאן לפרק במייל וכאן לפרק בווטסאפ


הגדרת המלאכה
הקורע מבגד כדי לתקנו, עובר על מלאכת קורע [אף שאינו מתקנו בשבת], אבל הקורע שלא על מנת לתקנו, עובר על איסור דרבנן, כיון שהוא רק מקלקל. 


תולדת קורע
המפריד ניירות דבוקים זה בזה על מנת לתקן, עובר על תולדת קורע, וחייב. 


הכנת נייר טואלט
יש להכין מערב שבת כמות מספקת של נייר חתוך, כדי להשתמש בו לבית הכסא [שירותים]ולשאר צרכים. ואם שכח להכין או נקלע למקום שאין שם נייר חתוך, יחתוך בשינוי [במרפק או ברגל], מפני כבוד הבריות, וכדי שיברך בנקיות. (ה קמו) 


הפרדת דפים
ספר חדש שנמצאו בו דפים דבוקים, מותר להפרידם, כי דיבוקם לא נעשה על מנת להתקיים. אולם אם הדפים מחוברים מחמת שלא נחתכו בדפוס, אסור להפרידם. (שבת ה פה) 
חבילת נייר טואלט שחתכוה במספריים ונמצאו ניירות מחוברים, מותר להפרידם. כי אינם מחוברים ממש אלא נראים כמחוברים מלחץ החיתוך. 


צמר גפן
מותר לתלוש חתיכת צמר גפן מחבילה. והרי זה כתולש מתלוש, שמותר. ועוד שסיבי הצמר גפן דקים מאוד ונראים כגופים נפרדים, ולא שייך בהם קורע, וכמו סיבים של קורי עכביש שאין בהם קורע. (מהר''ם בריסק, ישכיל עבדי, ציץ אליעזר, הגרשז''א. שבת ג שעז) 


שקיות מזון ומצרכים
שקיות חלב וממתקים, חבילות מזון, כוסות חד פעמי, טישו, טיטולים וכל שיש צורך בהם לשבת, מותר לקורען ולפותחן. כמבואר בהרחבה להלן בדין פתיחת קופסאות ושקיות. 


קריעת חוט התפור במאכל
הנותנים בסיר החמין עוף או חתיכת בשר רחבה וגדולה ממולאים באורז, ותופרים אותם בחוט לבל יפתחו, מותר לקרוע את החוט בשבת. (סימן שיד ס''ט. שבת ה עד) כתב בספר שבולי הלקט (סימן פז): כשיושב אדם בסעודה בשבת, ומביאים לפניו תרנגולת צלויה או בשר צלוי וקשורים בגמי או בדבר אחר, מותר לו לחתוך אותו הקישור, כי פסיקת התלוש אינה אסורה אלא אם מתקנו למידה או לעשות כלי. וכן מצאתי שהעידו על אדם גדול רבי שניאור ב''ר יהודה זצ''ל שחתך קשרי הכבש שהיה קשור בו בשפוד כשהוא צלי, והיתר גמור הוא, וכן אנו נוהגים לחתוך בשבת אגד גדיים וגם עופות המקולסים וחוטי תפירתם. ע''כ. 

דרגו את המאמר: 

ממוצע 4.9 (86 מדרגים)

 

הדרך לישועה שלך בע"ה: קבלת קריאת תהילים יומי ביחד עם עשרות אלפי יהודים - לחצו כאן לפרק במייל וכאן לפרק בווטסאפ

תכנים שיעניינו אותך (מתחלף מדי יום בחצות)מאת https://www.tehillim-center.co.il/

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך


הלכות שבת - מלאכת מכבה

כיביתי מנורה בשבת האם עברתי איסור מהתורה או מדרבנן? האם מותר להתקשר למכבי אש בשבת כשיש שריפה?

סגולות נבחרות


סגולה מיוחדת לזרע של קיימא

בהקדמתו של "זרע שמשון" לפירוש לחומש, הוא כותב בצורה מפורשת שכל מי שילמד מספריו לעילוי נשמתו - הצדיק יתפלל לישועתו, במיוחד זרע קודש של קיימא

סגולה להריון

סגולה לעקרה שתלד - ראיה מן התורה, הנביאים ומן הכתובים
לכל הסגולות
אומרים תהילים בשבילך 24 שעות: 1-700-700-721   |