פרשת השבוע

אל תפספסו: שבת שירה מסוגלת לכל הישועות

שבת שירה, שבת פרשת בשלח, ידועה כמסוגלת לישועות גדולות בכל התחומים


10/02/20 | ט"ו שבט התש"פ

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

ההזדמנות של פעם בשנה לגמול חסד עם נשמת יקיריך: הירשמו עכשיו לתיקון הנפטרים הגדול ביום הילולת האור החיים הקדוש!  לחצו כאן לשליחת שמות >>>

שבת שירה, שבת פרשת בשלח, מסוגלת לישועות רבות בכל התחומים. כדי לזכות בישועות צריך האדם להתפלל ולהאמין שבורא עולם מקשיב לו וחפץ בתפילתו.

 

עולם הבא

בזוהר הקדוש בפרשת בשלח ר"כ נכתב: "כל האומר שירת הים בכל יום ומכוון בה, יזכה לאומרה בעולם הבא, לשבח בה בימי מלך המשיח בשמחת כנסת ישראל בקדוש ברוך הוא. ואדם העושה כן, הקדוש ברוך הוא מוחל לו על כל עוונותיו ומציל אותו מכל צרות שבאות לעולם". עוד מובא שם כי "נאמר אותה בכל יום בשמחה רבה כשעה ראשונה שאמרנו אותה, ודאי כוח סגולתה כל יום כשעה ראשונה". 

 

סגולהלבריאות הגוף והנפש

רבי אהרן פרלוב מקרלין-סטולין כתב בספרו ה'בית אהרון': "בשירת הים יש הכל, מה שהיה ומה שעתיד להיות, וכל הגאולות וכל העניינים שצריך האדם, הכל נכלל בשירת הים. ואם יאמר האדם שירת הים בכל לב ובמסירות נפש, כל אחד לפי מה שהוא, יתוקן כל ענייניו בגוף ובנפש".

 

זיכוך הנפש

שירת הים מסוגלת לזיכוך הנפש. המקובל רבי אלעזר בן משה אזכרי - בעל ה'חרדים', בעוסקו ברפואות הגוף והנפש ציין כי יש רפואות המרפאות את החולי ללא כאב וייסורים. כל האומר שירת הים בשמחה כאילו זה עתה יצא ממצרים, כתב בעל ה'חרדים', מתכפרים לו כל עוונותיו. והוסיף וביאר את הכתוב ב'ילקוט שמעוני' כי הכתוב בפסוק כ"ב: "ויסע משה", משמעו: "שהסיעם מעוונותיהם, שנמחלו להם העוונות על ידי השירה. שכל מי שנעשה לו נס ואומר שירה – מוחלין לו על כל עוונותיו".

 

סגולה לביטול גזרות קשות

המקובל הרב שמשון בן פסח מאוסטרופולי בספרו "שמש ומגן" כתב: "בכל עת ובכל רגע שהאדם מזהיר את יציאת מצרים, בדיבורו ועושה מעשה לגרש מפניו אויב ומבטל מעליו כל גזרות קשות ורעות, ונכנעים כוחות הטומאה ומתגברים כוחות הקדושה. והזכרת ניסי יציאת מצרים הם שמירה מעולה לעיתות צרה".


סגולה לכל הישועות

רבי יעקב יצחק הלוי הורוויץ, ה"חוזה מלובלין", ציין כי פעמיים בשנה מתעורר נס קריעת ים סוף: בשבת שירה ובשביעי של פסח. ורבי ישכר דב רוֹקֵחַ, האדמו"ר מבעלז, כתב כי בעת קריעת ים סוף נבקעו כל המים שבעולם ומים רומזים על הצרות והייסורים של האדם: "הושיעני אלוקים כי באו מים עד נפש". ופירוש הדבר כי מעת זו יהיה כוח לבקוע ולשבר את כל הצרות. והדבר מתרחש בכל דור ודור, בו יש שפע של ניסים וכל אדם יכול לזכות לכל הישועות, ובפרט לאלו שנמשלו לקריעת ים סוף: זיווג ופרנסה. שבת שירה מסוגלת לבקוע את ים הצרות ולפעול לכל הישועות.

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו? כולם מוזמנים למשפחת אומרי התהילים הגדולה בעולם! לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

עוד מאמרי תוכן בנושא פרשת השבוע

X
  • © כל הזכויות שמורות