פורים

מרתק: מי היה מרדכי היהודי? כמה דברים שאולי לא ידעתם

מי היה דודה של אסתר המלכה, המשנה למלך אחשורוש? 


08/03/22 | ה' אדר ב' התשפ"ב

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

ההזדמנות של פעם בשנה לגמול חסד עם נשמת יקיריך: הירשמו עכשיו לתיקון הנפטרים הגדול ביום הילולת האור החיים הקדוש!  לחצו כאן לשליחת שמות >>>

 

אחת הדמויות הבולטות ביותר במגילת אסתר הינה: מרדכי היהודי, דודה של אסתר המלכה. מי היה מרדכי היהודי? הנה כמה עובדות ש(אולי) לא ידעתם:


1. על מרדכי היהודי כתוב במגילה: "מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני". ובמסכת מגילה מובא משמעות הייחוס המפורט במגילה:  "בן יאיר" - בן שהאיר עיניהם של ישראל בתפלתו, "בן שמעי" -  בן ששמע א-ל תפלתו, "בן קיש" - שהקיש על שערי רחמים ונתפתחו לו.

 


2. "אשר הגלה מירושלים עם הגולה..."- מרדכי היהודי היה מצאצאי הגולה, כאשר חרב בית המקדש וגלו עם ישראל מארצם. בספר עזרא כתוב כי לאחר מספר שנים  הוא שב בחזרה לארץ ישראל, בעליית זרובבל. כמה מחכמי התלמוד ססוברים כי מרדכי נקרא גם 'מלאכי' (מלכי),לאחר שהתמנה למשנה למלך.
3. מדוע מכונה מרדכי בשם ה'יהודי'? בגמרא מסכת מגילה מבואר כי מרדכי נקרא כך על שם שכפר בעבודה זרה, שלא השתחווה להמן, ש"כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי".


5. במדרש מובאת ההשוואה בין מרדכי היהודי לבין משה רבנו. כאשר בני ישראל חטאו אמר משה קדוש ברוך הוא: "מחני נא מספרך אשר כתבת"- פירש זאת הספורנו, שמשה רבנו ביקש מהקדוש ברוך הוא שימחה את זכויותיו כדי שאלו יצטרפו לכף הזכות של עם ישראל. ומרדכי היהודי- עליו נאמר: 'דורש טוב לעמו', כלומר: שדרש את המעשים הטובים שבו לעם ישראל, שיינצלו מרוע הגזירה. ואומר על כך ה'שם משמעון': המילה 'דורש' נאמרת בלשון הווה, ללמדנו שזכותו של מרדכי קיימת לדורות.

6. לאחר הנס הגדול בהצלתם של עם ישראל מידיו של הצורר המן, מרדכי היהודי עלה לגדולה ומונה בתחילה לשר חשוב בממלכת אחשורוש, ולאחר מכן נעשה המשנה למלך. אולם למרות המעמד הרם לו זכה, הוא נשאר עניו וצנוע.


7. מרדכי ידע 70 שפות והיה מכונה 'בלשן' על שם כך. כשמרדכי היה בירושלים עוד לפני הגלות הקשה, הוא היה אחד מיושבי לשכת הגזית בסוד הסנהדרין. ידיעותיו אלו הובילו להצלתם של עם ישראל שכן הוא חשף את תוכניתם הזדונית של בגתן ותרש להתנקש בחייו של המלך, ואז נכתב שמו בספר הזכרונות.


8. כותב ה'אלשיך' הקדוש: "ולכן הוצרכו ב' גואלים להצילם, מרדכי להגן על עוון הסעודה, ואסתר על עוון הצלם, כי מרדכי נקרא יהודי, שהוא הזהירם לא ללכת לסעודה, ובכל זאת לא יכול לגאלם לבדו מב' העבירות כי זקנו שאול גרם ללדת אגג, והיתה אסתר צריכה להסתכן על כך". כלומר:  כיון שעם ישראל חטאו בשני חטאים, נצרכו שני גואלים להצילם.


9. במדרש רבא נאמר: "מי גרם למרדכי לבא לידי הגדולה הזאת, אמרו שהיה מתפלל בכל שעה, שנאמר ומרדכי ידע את כל אשר נעשה וגו', מאחר שראה עצמו בגדולה, לא הגיס לבו ולא עמד מן התפלה, אלא וישב מרדכי... שחזר לשקו ותעניתו".

נדיר: קבר מרדכי ואסתר באיראן:

 

 

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו? כולם מוזמנים למשפחת אומרי התהילים הגדולה בעולם! לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

עוד מאמרי תוכן בנושא פורים

X
  • © כל הזכויות שמורות