שבועות

רוצים לחוש שוב את הארת שבועות? בשבת הזו יש לכם הזדמנות!

סגולות גדולות לשבת שמגיעה לאחר חג השבועות


24/05/22 | כ"ג אייר התשפ"ב

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו? כולם מוזמנים למשפחת אומרי התהילים הגדולה בעולם! לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

גדולי החסידות טענו כי בשבת שלאחר חג השבועות ישנה עדיין הארת החג שהיה. לכן, היא היתה מכונה בפיהם "שבת נאך שבועות" כאשר הכוונה במילה "נאך" יכולה להתפרש לשתי דרכים: "נאך" כלשון "אחרי" – שבת שלאחר שבועות, או "נאך" כלשון "עוד" – כלומר "עוד שבועות".

כמו כן רבי מנחם נחום מטשערנוביץ זצ"ל הסביר שהנשמה היתירה שכל יהודי מקבל בשבת נובעת מהכתרים שמוחזרים לבני ישראל בשבת. במעמד הר סיני כל אחד ואחת קיבלו שני כתרים, שלאחר חטא העגל נלקחו מהם, אך בכל שבת הם מוחזרים להם וכך, מתגלה אצלם קדושה יתירה.

מכך יוצא שבשבת שאחרי חג השבועות ישנה הארה מיוחדת במיוחד, וזוכים לחוש שוב את הכתרים שקיבלנו בקבלת התורה שנעשתה בחג השבועות.

למי נבקע הים במיוחד?

עוד נאמר כי לאחר יציאת עם ישראל ממצרים ולאחר שנעשה להם קריעת ים סוף, עבור דתן ואבירם באופן אישי נעשה הנס שוב ונבקע עבורם הים. הם לא עברו יחד עם כולם את הים, ולאחר שראו בנס שעשה ה' למען עם ישראל, החליטו להצטרף אליהם וקיבלו נס פרטי משלהם.

ר' אברהם מסלונים כתב בעקבות כך שגם בשבת שלאחר חג השבועות יש הזדמנות נוספת לזכות בגדלות ובהארת החג, כפי שנעשה הנס לדתן ולאבירם.

עוד אומרים כי בכל מועד בשלושת הרגלים היו מראים לעולי הרגל את לחם הפנים שנותר טרי וחם גם לאחר שבעת ימי החג בתוך ההיכל. בשבועות, בניגוד לפסח ולסוכות, אין שבת שהיא בתוך החג, ולכן היו עולי הרגל נשארים בשבת בשבועות על מנת לזכות לראות בפתיחת ההיכל ובלחם הפנים.

לכן, בשבת זו הקפידו על קבלות טובות, לימוד תורה, עשיית מצוות והארת פנים, ובעזרת ה' תזכו לאור גדול.

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו? לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

עוד מאמרי תוכן בנושא שבועות
X
  • © כל הזכויות שמורות