שבת

הלכות שבת: האם מותר לבשל על הפלטה?

השהיית תבשיל מערב שבת על אש גלויה או פלטה


03/08/19 | ב' אב התשע"ט
הלכות שבת: האם מותר לבשל על הפלטה?

עוד לא מחוברים לכל מה שיש לנו להציע? הצטרפו לכל הטוב שהכנו לכם ותישארו תמיד מחוברים! הקליקו כאן עכשיו >>>

אש גלויה
ישנם אופנים שאסרו חכמים להשהות תבשיל מערב שבת על גבי אש גלויה, כגון בתבשיל שהתבשל רק מעט קודם השבת, שחששו שמא יגביה את האש שיתבשל מהר יותר. וישנם אופנים שהתירו להשהות תבשיל על אש גלויה, כגון, תבשיל שהתבשל לגמרי ומצטמק ורע לו [שאינו משתבח כלל במה שמתבשל יותר], שאז אין חשש שיגביה את האש, שהרי רק יקלקל את התבשיל. וכן מים רותחים שככל שירתחו יותר, הם רק יחסרו ולא יוסיפו טעם לשבח כלל. על כן, מותר להשהות מיחם מים על גבי אש גלויה. (א צה, צו) 


עצה טובה
הנכון ביותר להשהות כל תבשיל, בין שהוא מבושל כל צרכו, בין שאינו מבושל כל צרכו, בין שהוא מצטמק ויפה לו, בין שהוא מצטמק ורע לו [לבד מהמים החמים], על אש מכוסה או פלאטה [שבאלו אין חשש שיגביה את החום כדלהלן]. ובכך ישנה תועלת נוספת שיוכל להחזיר את התבשיל בשבת, באופנים מסויימים כדלהלן. (א צ. ח''א תסח) 


פלאטה חשמלית
פלאטה חשמלית דינה כאש מכוסה, שהרי אין הסיר מונח על גופי החימום ממש, אלא על הפח המפסיק בין הסיר לגופי החימום. זאת ועוד, הרי הטעם שאסרו חכמים להשהות תבשיל על גבי אש גלויה, הוא מחשש שמא יגביה את האש או יחתה [יהפוך] בגחלים, ובפלאטה שהחום קבוע, לא שייך להגביה. ואף אם היה אפשר להגביה, כיון שהפלאטה מיוחדת רק לשבת וכשמה כן היא: ''פלאטה של שבת'', יש בה היכר ואין חשש שיגביה את החום שבה. ועוד שגזירת חז''ל היתה בתנורי גחלים שדרכם לדעוך, ולכן יש חשש שמא יחתה, אבל בפלאטה שדרגת החום קבועה ותמידית ואינה דועכת, לא גזרו. וכן המנהג פשוט להשתמש בפלאטה בשבת. וכמו שהורו: הר צבי פראנק, גידולי ציון הורביץ, אגרות משה, כוכבי יצחק, ישכיל עבדי, באר משה שטרן, נתיבי עם, ציץ אליעזר, שמירת שבת כהלכתה ועוד. (שו''ת יביע אומר חלק ו סימן לב. שבת א מד. ח''א תסד ועוד) 


תנור חשמלי
מותר להשהות מערב שבת כל תבשיל שהוא בתוך תנור אפיה חשמלי, כשהעמידו על דרגת חום קבועה הנקראת ''מצב שבת'', שאז הוא כעין פלאטה. (ח''א תפב) 

 

תנורים חדשים המצויים כיום, שבפתיחת הדלת גופי החימום נכבים מיד, ובסגירת הדלת נדלקים שוב, אין להשהות בהם תבשיל לשבת. (ח''א תצג) 
 

אי אפשר לדבר על שבת בלי שלום בבית, נכון? אם גם אתם מתמודדים - נסו את זה >>>

עוד מאמרי תוכן בנושא שבת
X
  • © כל הזכויות שמורות