חלומות

חלמתי שהשיניים שלי נפלו; מה זה אומר ומה עליי לעשות?

ידוע כי חלומות הולכים אחר פתרונם, ואף חלומות שנראים כרעים יש בכוחם להצביע על עניינים טובים – הכול תלוי בפתרון. רבותינו כתבו כי אדם שחלם חלום קשה ילך לתלמיד חכם, שהוא גם אוהבו, והוא יפתור לו את החלום לטובה. כיצד נהגו מול חלומות קשים בזמנים קדומים ומה היחס אליהם בזמננו?


03/08/19 | ב' אב התשע"ט
תהילים

עוד לא מחוברים לכל מה שיש לנו להציע? הצטרפו לכל הטוב שהכנו לכם ותישארו תמיד מחוברים! הקליקו כאן עכשיו >>>

 

ידוע כי חלומות הולכים אחר פתרונם, ואף חלומות שנראים כרעים יש בכוחם להצביע על עניינים טובים. הגמרא (ברכות נו) מביאה סיפור על אודות שני אנשים שהגיעו עם אותו חלום בדיוק ל"בר הדיא", שהיה פותר חלומות. לאדם הראשון הוא פתר את החלום לטובה, ואילו לשני הוא פתר את החלום לרעה – וכך בדיוק היה.

החלומות הולכים אחר הפה, על כן כדי לזכות לפתרון טוב, ממליצים לנו רבותינו ללכת לאדם שהוא נחשב לאוהבנו, וכן שהוא תלמיד חכם הבקי בתורה – והוא יפתור לנו את החלום לטובה, כפי המובא ב"ערוך השולחן" (או"ח סי' ר"כ ס"ד): "המנהג בהרבה מקומות שמי שחלם חלום לא טוב יבוא לפני רב העיר לבקש פתרון חלום, והרב ממציא לו פתרון לטובה".

ראיה לכך ניתן לראות בסיפור המובא במשנ"ב (סי' רפ"ח זקי"ז) על אודות אישה שחלמה כי קורות ביתה נפלו. זהו חלום הנחשב כחלום לא טוב ודורש תענית, אף בשבת. האישה הגיעה לרב ותיארה לו את החלום, והרב הסביר שהפתרון לחלום הוא שהיא תלד בן זכר – הנופל מגופה של האישה כשם שהקורה נופלת. ובאמת כך היה!

"הרואה שנפלו לו שיניו"

חלום על שיניים נופלות נחשב כחלום לא טוב, כידוע. רבותינו היו נוהגים לפתור את החלום לטובה, כפי שמובא בספר "שולחן הטהור" על הרה"ק מקומרנא זי"ע שפתר חלום זה לטובה. שם מסופר כי הרב אמר לאנשים שחלמו כי שיניהם נופלות שהם יזכו לפרנסה טובה ללא טורח. הרב דימה את נפילת השיניים – המסמלות טחינה וקושי – לפרנסה טובה ללא יגיעה.

דברים אלה נראים, לכאורה, כסתירה לדברי הגמרא במסכת נדה (ס"ה.): "אמר רב חיננא בר שלמיא משמיה דרב, כיון שניתקו שיניו של אדם (מחמת זקנה), נתמעטו מזונותיו (מזונותיו קשין לבא), שנאמר (עמוס ד', ו') 'וגם אני נתתי לכם ניקיון שיניים בכל עריכם, וחוסר לחם בכל מקומותיכם'". אם כן, כיצד חלום על נפילת שיניים יכול לרמז על ריבוי בפרנסה? הלוא דברים אלה הפוכים לדברי הגמרא – שלפיהם נפילת שיניים מצביעה על מיעוט בפרנסה.

את הקושיה הזו תירץ הרב יצחק זילברשטיין שליט"א בכך שהכוונה בדברי הגמרא היא לנפילת שיניים במציאות, כשאדם הגיע לזקנה – או אז פרנסתו קשה מחמת הזקנה. אולם, נפילת שיניים בחלום יכולה להיפתר כפרנסה ללא יגיעה. יתרה מכך, מוסיף הרב זילברשטיין: "וכמו שמצינו לכמה מפרשים (בגמרא בנדה שם) ששאלו, מהי ההדרכה שבאים חז"ל ללמדנו במאמר זה? והמהרש"א ביאר, שאנו למדים מכאן שאדם יראה לדאוג להותיר לו ממון גם לימי הזקנה, ולא יחלק את כל ממונו לבניו בעודו בחיים (כמבואר בב"מ ע"ה:). כך שנפילת השיניים אינה 'מסמלת' מיעוט פרנסה, אלא היא סימן לתקופת הזקנה, שאליה צריך להיערך מבעוד מועד".

חלומות קשים בזמננו

חכמים בדורות האחרונים לא ייחסו חשיבות לחלומות ולא ציוו לצום בגינם. החזון איש כתב: "הרבה פעמים חלמתי חלומות כאלה, ולא שמתי ליבי לזה, ונכון שיאמר בעת ברכת כוהנים הרבש"עח". כמו כן, בספר נחלת אבות מבואר כי "בזמנים הקדומים, שהיו קדושים, אז החלומות היו קרובים לנבואה, אבל בזמנים אלה החלומות שווא ידברון".

 

צפו בשיעורו המרתק של הרב משה ארמוני שליט"א על סוד החלומות:

חוששים מחלום רע? מתקשים להרדם? נסו את זה >>>

עוד מאמרי תוכן בנושא חלומות
X
  • © כל הזכויות שמורות