החיזוק היומי

אם אתה מאמין בבורא עולם המנע מן הריבית

התורה אסרה להלוות בריבית והוסיפו חכמים שהמלווה בריבית אינו קם בתחיית המתים


13/11/19 | ט"ו חשון התש"פ

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו? כולם מוזמנים למשפחת אומרי התהילים הגדולה בעולם! לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

באחד הימים הגיע יהודי אל הצדיק רבי נחום מהורדנא זצ"ל כדי לבקש ממנו הלוואה. הוא הביא עימו ספר יקר ערך על מנת להשאירו אצל רבי נחום בתור ערבון על ההלוואה. אולם רבי נחום מיאן לקבל מידו את הספר, והלווה לו את הסכום שביקש, בלי משכון וערבון.

התפלאו תלמידיו של רבי נחום ושאלוהו: "מדוע לא הסכמת לקבל ספר יקר כזה כערבון?"

השיב להם רבי נחום: "אם הספר יהיה בידי, אני לא אוכל להתאפק מבלי שאקרא ואלמד בו, כי הוא ספר יקר המושך את העין, ובזה יש מחלוקת הפוסקים של חשש ריבית, פן יתקלקל הספר. על כן לא חפצתי לקחתו כמשכון, ואת הספר אוכל לשאול לכשאצטרך. אז אתנה עמו בפירוש, שלא יקפיד אם יתקלקלו מעט הגיליונות, ויקיים המשאיל "עושה צדקה בכל עת" ('תולדות מנחם')

"אֶת כַּסְפְּךָ לֹא תִתֵּן לוֹ בְּנֶשֶׁךְ וּבְמַרְבִּית לֹא תִתֵּן אָכְלֶךָ" (ויקרא כה', לז') - התורה אסרה להלוות בריבית, והוסיפו חכמים שהמלווה בריבית אינו קם בתחיית המתים. אדם המלווה בריבית, מוכיח במעשיו שאינו מאמין ובוטח בבורא עולם, בשכר שיקבל לעתיד לבוא, על העמידה בניסיון להלוות לאחר ללא ריבית, אלא חושב הוא שבכך ישיג רווחים נאים. תכלית האמונה של האדם מבוססת על הידיעה שבורא עולם הוא זה שברא את העולם, בידיו נמצא כל תא הקיים בעולם והוא משגיח על כל בריה. כשאדם מבין שהכל ביד הבורא, שהוא קצב לכל אדם את מזונותיו, שבידו להשפיע עליו שפע רב, הוא יכול להיות רגוע יותר, ללא גזל ומרמה, ללא ריבית, ללא ניסיון להרוויח בדרכים עקלקלות. כי הכל נכתב ונחתם, השאיפה שלנו היא להאמין בזה ולהקל על חיינו.

(ספר החיזוק היומי)

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו? לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

עוד מאמרי תוכן בנושא החיזוק היומי
X
  • © כל הזכויות שמורות