בדרך לחלאקה עם הילד? קבלו תפילה חזקה במיוחד

ל"ג שמח! כל הסגולות הקדושות של ל"ג בעומר

הכי מסוגל לישועות: ביום הקדוש, במקום הקדוש - והשם שלכם יהיה שם!

"היא הייתה בטוחה שכבר אין סיכוי" – הניסים שיוצרת סגולת ר' מאיר בעל הנס

התנא "שאין בדורו כמותו" – על מי מדובר?

דבר תורה מהרב מנדל

תפקידינו  בחודש אלול  - דבר תורה של הרב מנדל, מנהל ’מוקד תהילים ארצי’, לחודש אלול

והנמשל פשוט, הקב"ה בא לשכון בתוכנו בעשרת ימי תשובה – בהמצאו, והוא מודיע אותנו על כך ל'שלושים יום קודם –  מראש חודש אלול,


26/08/21 | י"ח אלול התשפ"א

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

יום של ישועות וסגולות: בל"ג בעומר נהיה במירון, נתפלל עליכם, נחלק בשמכם ח"י רוטל ונקרא זוהר לזכותכם. אל תפספסו הזדמנות לקחת חלק בסגולה הגדולה. לחצו כאן >> 

משל נפלא הובא בספרי מוסר, למלך שהחליט לרדת 'מן ההר אל העם' –
ובכל שנה הקדיש עשרה ימים רצופים לבקר בבתיהם של אנשים פשוטים מתושבי מלכותו,
למען דעת צרכי העם מה הם, וכך היה מנהגו, שלושים יום לפני אותם עשרת הימים
שלח מכתב לאלו האנשים שבדעתו לבקרם בזו השנה כדי שיהא סיפק בידם להכין עצמם
 
באחת השנים נמנו בין ה'זוכים' שהמלך יבקרם בני זוג ערירים וזקנים אשר איתן מושבם
בביקתה עלובה ורעועה בפאתי העיר, משקבלו השניים את המכתב המבשר על בוא המלך לביתם,
אחזתו 'התרגשות' וחיל ורעדה לבעל הבית, באמרו לבני ביתו, וכי לביתנו ניתן להכניס את המלך,
והרי כתלי הבית שחורים הם לגמרי וזה להם כשבעים שנה שלא באו במגע עם סיד לבן,
חלונות הבית שבורים ומנופצים ומכוסים בחתיכות נייר וחתיכות עץ שבורות הצמודות זה לזה בדבק,
הכיסאות רעועים וכל היושב עליהם נופל מיד על הארץ

ומי מדבר על השולחן אשר לו ארבע רגליים שאחת איננה נראית כרעותה...
על כן, שמעי נא רעייתי, תיכף ומיד אזמין את כל בעלי המלאכה, זה יצבע את הבית בציור וכיור נפלא,
זה יחליף את החלונות הישנים בחדשים,  גם שולחן וכיסאות חדשים יובאו הנה, 
ובכן יבוא המלך כדת לביתנו.

אמרה לו האשה:  והרי לי כ-30 שנה שהנני טוענת כי כן ראוי לעשות וכל העת אתה אומר לי:
תם הכסף ולרש אין כל ... ומאין יבוא עזרך עתה בזו השעה?
 אמר לה בעל הבית:  "נו, אבקש משכנינו הלוואה מכובדת ובמעות שיתקבלו נשלם על כל אלו ההוצאות",  
אמרה לו האשה:  "וכי תקח על עצמך לשלם חובות במשך שלושים שנה עבור מחצית השעה שהמלך מבקר באהלינו ...
ומה בכך שהמלך יראה את צורת חיינו היום יומחת?"
אמר לה::  "זאת הייתי אומר אם המלך היה מגיע פתאום,
לא כן, כאשר שלח להודיענו זה כ-30יום בטרם בואו,
בוודאי כוונתו שנתקן ונכשיר את הבית כראוי לבוא המלך אליו!
 אמרה לו האשה: "לא ולא, גם המלך יודע היטב כי דלים ורשים אנו,
גם הוא מכיר במצב העם שבשדות, ולא הודיע קודם בואו אלא
מכיוון שהוא רוצה לראות מה יש בכוחנו להכין בתוך ל' יום."

ישבו וטיכסו עצה, עד שהחליטו: את כתלי הבית נכסה בסדינים לבנים
את כתלי הבית נכסה בסדינים לבנים,
את  החלונות נכסה בציורים נאים את השולחן נכסה במפה
את הכיסאות נעמיד בסמיכות לשולחן,


אבל זאת אנו מחוייבים להכין לכל הפחות כסא אחד שלם כדי שיוכל המלך לישב עליו,
 ובזה לא יועילו לנו כל מיני תיקונים למראית העין, שהרי המלך אמור לשבת עליו.


והנמשל פשוט, הקב"ה בא לשכון בתוכנו בעשרת ימי תשובה – בהמצאו,
והוא מודיע אותנו על כך ל'שלושים יום קודם –  מראש חודש אלול,
אמנם, פעמים הרבה שומעים אנו קול בקרב המחנה,
וכי אוכל לתקן את עצמי בחודש זה עד תכלית המעלות והמידות?
תשובתו, לא , אין הקב"ה דורש ומבקש ממך בשלושים יום אלו לעלות לרקיע השביעי,
רק לראות מה יש בידך לעשות בשלושים יום, מה תוכל לתקן בהם, לכל הפחות כסא אחד,
ואכן, אם מתקן עצמו לכל הפחות בענין אחד מילא בזה אחר רצון המלך
ובוודאי יכתב ויחתם לאלתר לחיים טובים ושלום .

תכלה שנה קללותיה, תחל שנה וברכותיה,

 וכתיבה וחתימה טובה,
הרב מנדל

דבר תורה מהרב מנדל

תפקידינו  בחודש אלול  - דבר תורה של הרב מנדל, מנהל ’מוקד תהילים ארצי’, לחודש אלול

דבר תורה מהרב מנדל

כוחנו באחדותנו: דבר תורה קצר לקראת ראש השנה, מאת הרב מנדל

דבר תורה מהרב מנדל

מסר מחזק לכבוד שבת הגדול 

דבר תורה מהרב מנדל

הזמן הנכון: דבר תורה לשבת מהרב מנדל - מנהל מוקד תהילים ארצי

דבר תורה מהרב מנדל

נהרות בבל: דבר תורה לכבוד שבת – מאת הרב מנדל, מנהל מוקד תהילים ארצי

דבר תורה מהרב מנדל

המסר החודשי לחודש תמוז, מאת הרב מנדל

דבר תורה מהרב מנדל

משמעות האמונה: חיזוק קצר מהרב מנדל לחודש אייר

דבר תורה מהרב מנדל

דבר תורה לערב פסח, מאת הרב מנדל – מנהל מוקד ארצי

דבר תורה מהרב מנדל

לקראת שבת הגדול: דבר תורה מהרב מנדל, מנהל מוקד תהילים ארצי

דבר תורה מהרב מנדל

ותקרא את שמו משה: דבר תורה מהרב מנדל לחודש ניסן

דבר תורה מהרב מנדל

המסר החודשי של הרב מנדל לחודש כסלו: הכיס והלב

דבר תורה מהרב מנדל

דבר תורה קצר מהרב מנדל, לקראת ר"ח אב

דבר תורה מהרב מנדל

החיזוק החודשי לחודש תמוז: מכתב מחמם-לב ממתנדבת

דבר תורה מהרב מנדל

זכינו להיות הנותנים: חיזוק לחודש סיון

דבר תורה מהרב מנדל

החיזוק החודשי לראש חודש אייר

עוד מאמרי תוכן בנושא דבר תורה מהרב מנדל

X
  • © כל הזכויות שמורות