ל"ג שמח! כל הסגולות הקדושות של ל"ג בעומר

הכי מסוגל לישועות: ביום הקדוש, במקום הקדוש - והשם שלכם יהיה שם!

סגולה עצומה לל"ג בעומר מהבן איש חי

בדרך לחלאקה עם הילד? קבלו תפילה חזקה במיוחד

צפו בשידור החוזר ממעמד סיום התהילים בציון רבי מאיר בעל הנס עם המקובל הרב בצרי

דבר תורה מהרב מנדל

דבר תורה לערב פסח, מאת הרב מנדל – מנהל מוקד ארצי

"אכן, הכל בידי שמים, אבל מדוע הזיק אותי פלוני, ומדוע הקדימני פלוני בעסק שרציתי לגמור? מה רוצה פלוני ממני? למה לשני יש ולי לא?"


03/08/19 | ב' אב התשע"ט

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

יום של ישועות וסגולות: בל"ג בעומר נהיה במירון, נתפלל עליכם, נחלק בשמכם ח"י רוטל ונקרא זוהר לזכותכם. אל תפספסו הזדמנות לקחת חלק בסגולה הגדולה. לחצו כאן >> 

שמעתי פירוש מעניין על מה שאומרים בהגדה, "כנגד ארבעה בנים דיברה תורה - אחד חכם ואחד רשע וכו'".
 
כל יהודי אומר מאמין ש"השם הוא האלוקים", אלא שיש מי שאומר "אכן, הכל בידי שמים, אבל מדוע הזיק אותי פלוני, ומדוע הקדימני פלוני בעסק שרציתי לגמור? מה רוצה פלוני ממני? למה לשני יש ולי לא?".
 
על זה אומר בעל ההגדה: אם אמונתו של האדם תמה ושלמה באחד, שמאמין  באמונה שלמה ותמימה שהוא לבדו עשה, עושה ויעשה את כל המעשים - "הרי זה חכם". אבל אם "ואחד", כלומר בו"ו החיבור, האמירה היא שאכן הקדוש ברוך הוא עושה, אבל מדוע גם פלוני עשה לי כך וכך?... הרי זה רשע.
 
ועיקר העבודה בחג הפסח היא להתחזק בעניין האמונה בה', להשריש בלבנו אמונת איתן באופן מוחלט וגמור, בידיעה גמורה שהכל מידיו יתברך. כמו שכתב בספר החינוך: לכן ציוונו הבורא בתורתו, כמה וכמה פעמים, את מצוות זכירת יציאת מצרים. כי הוא יסוד גדול ועמוד חזק בתרותנו ואמונתנו, שנכיר שהוא אדון עולם אשר מלך, והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה, לשנות הנהגת עולם כרצונו הטוב, בכל עת ושעה.
 
שיהיה לכולנו חג כשר ושמח, חג של חירות מכל המועקות והשעבודים, בציפיה גדולה לבניין בית הבחירה, אמן.
 
חג שמח,
הרב מנדל

דבר תורה מהרב מנדל

תפקידינו  בחודש אלול  - דבר תורה של הרב מנדל, מנהל ’מוקד תהילים ארצי’, לחודש אלול

דבר תורה מהרב מנדל

כוחנו באחדותנו: דבר תורה קצר לקראת ראש השנה, מאת הרב מנדל

דבר תורה מהרב מנדל

מסר מחזק לכבוד שבת הגדול 

דבר תורה מהרב מנדל

הזמן הנכון: דבר תורה לשבת מהרב מנדל - מנהל מוקד תהילים ארצי

דבר תורה מהרב מנדל

נהרות בבל: דבר תורה לכבוד שבת – מאת הרב מנדל, מנהל מוקד תהילים ארצי

דבר תורה מהרב מנדל

המסר החודשי לחודש תמוז, מאת הרב מנדל

דבר תורה מהרב מנדל

משמעות האמונה: חיזוק קצר מהרב מנדל לחודש אייר

דבר תורה מהרב מנדל

דבר תורה לערב פסח, מאת הרב מנדל – מנהל מוקד ארצי

דבר תורה מהרב מנדל

לקראת שבת הגדול: דבר תורה מהרב מנדל, מנהל מוקד תהילים ארצי

דבר תורה מהרב מנדל

ותקרא את שמו משה: דבר תורה מהרב מנדל לחודש ניסן

דבר תורה מהרב מנדל

המסר החודשי של הרב מנדל לחודש כסלו: הכיס והלב

דבר תורה מהרב מנדל

דבר תורה קצר מהרב מנדל, לקראת ר"ח אב

דבר תורה מהרב מנדל

החיזוק החודשי לחודש תמוז: מכתב מחמם-לב ממתנדבת

דבר תורה מהרב מנדל

זכינו להיות הנותנים: חיזוק לחודש סיון

דבר תורה מהרב מנדל

החיזוק החודשי לראש חודש אייר

עוד מאמרי תוכן בנושא דבר תורה מהרב מנדל

X
  • © כל הזכויות שמורות