דבר תורה מהרב מנדל

הזמן הנכון: דבר תורה לשבת מהרב מנדל - מנהל מוקד תהילים ארצי

מלבד הדרך שטוב וכדאי לנו לבחור בה,  יש כאן לימוד, סגנון שיח ודרך תקשורת שבה על לאדם לחנך את בניו.


03/08/19 | ב' אב התשע"ט

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

ההזדמנות של פעם בשנה לגמול חסד עם נשמת יקיריך: הירשמו עכשיו לתיקון הנפטרים הגדול ביום הילולת האור החיים הקדוש!  לחצו כאן לשליחת שמות >>>

בפרשת השבוע נאמר "ראה אנוכי נותן לפניכם ברכה וקללה וכ"ו" .
 
השם יתברך פורס בפני בניו את שתי הדרכים שיש לאדם בעולם הזה - דרך הטוב ודרך הרע, הברכה והקללה. ה' מבקש ומציע בהשתדלות מכל אחד ואחד, שנבחר בדרך הטוב - דרך החיים - למען ייטב לנו ולזרענו עד עולם.
 
מלבד הדרך שטוב וכדאי לנו לבחור בה,  יש כאן לימוד, סגנון שיח ודרך תקשורת שבה על לאדם לחנך את בניו.
 
מדרש רבה, על פרשת השבוע, מביא על פרשת התוכחה והקללות שאין להפסיק באמצע הקללות, אלא לקרוא אותן בפעם אחת כדי שיקוים הפסוק במשלי - "מוסר השם בני אל תמאס, ולא תקץ בתוכחתו".

אמנם צריך להוכיח ולהעביר את הקללות הכתובות בתורה, אך לא בקריאות חוזרות ונשנות. אל תנדנד כדי שלא יקצו בה.
 
ללמדנו דרך חינוך, שנדבר באופן שירצו לשמוע - בנחת, לא להרבות שוב ושוב בהשמעת הערות וביקורת. וכשצריך, אומרים בבת אחת ודי.
 
העברת ביקורת איננה נעימה. השומע מחכה שהרגע יחלוף, ועל כן השתדל לא להשמיע שוב ושוב הערות וביקרות, באופן שכבר לא ירצו לשמוע את קולך ויקוצו מדבריך.
 
השפת אמת זכרנו לברכה מפרש את הפסוק "כי כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוקיך מייסרך" - כפי מה שאדם מייסר את בנו כראוי בדרך כבוד, בנחת, במטרה כנה ואמיתית שישפר מעשיו, כך זוכה שמייסרין אותו משמים לטוב לו".
 
ביקורת מלשון "ביקור". כשם שלעולם לא תיכנס לבקר בבית חברך מבלי לוודא שהוא נמצא, ושהוא מוכן לקבל אותך - כך הביקורת.  ראשית, בדוק את המועד, והאם כעת זו העת שהוא יקבל דבריך בנחת; האם אתה מבקר את הזולת מתוך נקיות כי מעשיו מפריעות לו, למקבל המוסר, או מתוך נגיעה אישית כי הם מפריעות לך.
 
האדמו"ר אמרי חיים מויז'ניץ פירש את הפסוק "ואתחנן אל השם": על האדם להתפלל לה' שיזכה למצב של "בעת ההוא לאמור",  שיכוון את הזמן הראוי והנכון בו יוכל להגיד דברי תוכחה לבניו כדי שדבריו יעשו פירות (חינוך בפרשה).
 
עת לחשות ועת לדבר!
 
שבת שלום,
הרב מנדל

ידעתם שלדברי תורה יש כח לפעול ישועות? נסו את זה >>>

דבר תורה מהרב מנדל

תפקידינו  בחודש אלול  - דבר תורה של הרב מנדל, מנהל ’מוקד תהילים ארצי’, לחודש אלול

דבר תורה מהרב מנדל

כוחנו באחדותנו: דבר תורה קצר לקראת ראש השנה, מאת הרב מנדל

דבר תורה מהרב מנדל

מסר מחזק לכבוד שבת הגדול 

דבר תורה מהרב מנדל

הזמן הנכון: דבר תורה לשבת מהרב מנדל - מנהל מוקד תהילים ארצי

דבר תורה מהרב מנדל

נהרות בבל: דבר תורה לכבוד שבת – מאת הרב מנדל, מנהל מוקד תהילים ארצי

דבר תורה מהרב מנדל

המסר החודשי לחודש תמוז, מאת הרב מנדל

דבר תורה מהרב מנדל

משמעות האמונה: חיזוק קצר מהרב מנדל לחודש אייר

דבר תורה מהרב מנדל

דבר תורה לערב פסח, מאת הרב מנדל – מנהל מוקד ארצי

דבר תורה מהרב מנדל

לקראת שבת הגדול: דבר תורה מהרב מנדל, מנהל מוקד תהילים ארצי

דבר תורה מהרב מנדל

ותקרא את שמו משה: דבר תורה מהרב מנדל לחודש ניסן

דבר תורה מהרב מנדל

המסר החודשי של הרב מנדל לחודש כסלו: הכיס והלב

דבר תורה מהרב מנדל

דבר תורה קצר מהרב מנדל, לקראת ר"ח אב

דבר תורה מהרב מנדל

החיזוק החודשי לחודש תמוז: מכתב מחמם-לב ממתנדבת

דבר תורה מהרב מנדל

זכינו להיות הנותנים: חיזוק לחודש סיון

דבר תורה מהרב מנדל

החיזוק החודשי לראש חודש אייר

עוד מאמרי תוכן בנושא דבר תורה מהרב מנדל

X
  • © כל הזכויות שמורות